Suomalainen nainen luottaa asiantuntijaan ja mies nettiin rengastietoa etsiessään

Michelin Nordicin teettämän kyselyn[1] perusteella 55 prosenttia naispuolisista autoilijoista hakee rengastietoa joko rengasliikkeestä (32 prosenttia) tai muulta asiantuntevalta taholta (23 prosenttia). Miehet puolestaan luottavat netistä etsimäänsä tietoon (34 prosenttia) ja toissijaisesti rengasliikkeeseen (27 prosenttia).

Miehistä runsaat 14 prosenttia etsii tietoa uusista renkaista myös painetusta mediasta – ja silloin todennäköisesti nimenomaan rengastesteistä, vaikka tätä ei erikseen kyselyssä mainittu. Naisista vain neljä prosenttia ilmoitti hakevansa tietoa painetusta mediasta.

Kysymykseen ”Millaiset renkaat valitset ostaessasi renkaita?” saadut vastaukset eivät tue käsitystä, että pelkästään halpa hinta ratkaisisi ostopäätöksen. Valtaosa eli 36–39 prosenttia vastaajista kaikissa ikäryhmissä valitsi vaihtoehdon ”keskihintaiset uudet renkaat”. ”Vähän kuluneiden” tai ”uusien, mahdollisimman halpojen” renkaiden ostajia oli eniten eli yhteensä 35 prosenttia ikäluokassa 18–29 -vuotiaat, mikä luonnollisesti selittyy pitkälti nuorten elämäntilanteella, johon usein liittyy vakiintumattomat tai heikot tulot. Kaikkien vastaajien osuus vähän kuluneiden tai mahdollisimman halpojen renkaiden ostajista jäi 16 prosenttiin.

Kaikista vastaajista 22 prosenttia ostaa korkealaatuiset premium-renkaat. Miesten osuus korostuu: heistä premium-renkaat valitsee runsaat 28 prosenttia, naisista vajaat 14 prosenttia. Premium-renkaiden hinta on toki ostettaessa korkeampi, mutta toisaalta ne säilyttävät kuluneinakin ominaisuutensa huomattavasti paremmin kuin halparenkaat. Niiden turvallinen käyttöikä on niin ollen pidempi[2] ja uusia renkaita joudutaan ostamaan harvemmin.

Renkaan ominaisuudet muuttuvat hiljalleen sen ikääntyessä, vaikka sillä ajettaisiin vähän ja kulutuspintaa olisi vielä runsaasti jäljellä. Renkaan kumiseos nimittäin kovettuu vuosien myötä, vaikka sitä säilytettäisiin ohjeiden mukaan auringolta ja syövyttäviltä aineilta suojassa. Michelin selvittikin tämänvuotisessa kyselyssään autoilijoiden tietämystä renkaidensa iästä. Miehistä runsaat 80 prosenttia tiesi, kuinka vanhat renkaat auton alla on – naisista vain 67 prosenttia. Sen lisäksi kaikista vastaajista 13 prosenttia tietää, miten voisi tarkistaa renkaidensa iän. Miehistä yhdeksän ja naisista 13 prosenttia ei tiedä mistä renkaan iän näkee.

Renkaan valmistusajankohta selviää renkaan sivussa olevasta DOT-merkinnästä: esimerkiksi DOT1815 tarkoittaa, että rengas on valmistettu viikolla 18 vuonna 2015.

Rengasliikkeissä noudatetaan suositusta, että yli viisi vuotta vanhaa rengasta ei tule myydä asiakkaalle uutena renkaana, ja hyvän kauppatavan mukaisesti yli kolme vuotta vanhaa rengastakaan ei tule myydä uutena renkaana kertomatta asiakkaalle valmistusajankohtaa.[3] Michelin suosittelee myös, että jos käytössä on yli viisi vuotta vanhat renkaat, ne tulisi huolellisesti tarkistaa vuosittain esimerkiksi renkaanvaihdon yhteydessä. Yli kymmenen vuotta vanhoilla renkailla ei tule ajaa lainkaan. Erityisesti vähän ajavien autoilijoiden on syytä tarkistaa renkaidensa ikä, ja jos valmistusajankohdasta alkaa olla lähemmäs kymmenen vuotta, on korkea aika vaihtaa uudet renkaat.


[1] Tutkimuksessa kysyttiin runsaalta 1000 suomalaiselta autoilijalta kesäkuussa 2017 heidän renkaisiin liittyviä käytäntöjään ja tietojaan. Tutkimuksen toteutti Michelin Nordicin tilauksesta tutkimuslaitos SIFO (Sifo 1537173, webintervjuer).
[2] Vrt, Lehdistötiedote Michelin 22.6.2017: Totuus kuluneista renkaista
[3] Lähde: Autonrengasliitto ry


Lehdistön yhteyshenkilö, Michelin Nordic, Tukholma: Lotta Wrangle
Puhelin: 46 72 250 07 40, sähköposti: lotta.wrangle@michelin.com


Michelin on johtava rengasvalmistaja, joka on omistautunut ihmisten ja tavaroiden liikkuvuuden parantamiseen kestävän kehityksen periaatetta kunnioittaen. Michelin valmistaa ja myy renkaita kaiken tyyppisiin ajoneuvoihin ja tarjoaa innovatiivisia liiketoiminnan tukipalveluita sekä digitaalisia sovelluksia matkailuun. Lisäksi Michelin julkaisee matkaoppaita, hotelli- ja ravintolaoppaita sekä kaupunki- ja tiekarttoja. Yhtymän pääkonttori sijaitsee Clermont-Ferrandissa Ranskassa ja sillä on paikallinen organisaatio 170 maassa; henkilöstön määrä on 112 300. Michelinillä on 68 tehdasta 17 maassa sekä tuotekehityksestä ja tutkimuksesta vastaava teknologiakeskus, jonka yksiköt sijaitsevat Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. (www.michelin.com, www.michelin.fi)

Avainsanat:

Yrityksestä

Michelin on johtava rengasvalmistaja, joka on omistautunut ihmisten ja tavaroiden liikkuvuuden parantamiseen kestävän kehityksen periaatetta kunnioittaen. Michelin valmistaa ja myy renkaita kaiken tyyppisiin ajoneuvoihin ja tarjoaa innovatiivisia liiketoiminnan tukipalveluita sekä digitaalisia sovelluksia matkailuun. Lisäksi Michelin julkaisee matkaoppaita, hotelli- ja ravintolaoppaita sekä kaupunki- ja tiekarttoja. Yhtymän pääkonttori sijaitsee Clermont-Ferrandissa Ranskassa ja sillä on paikallinen organisaatio 170 maassa; henkilöstön määrä on 112 300. Michelinillä on 68 tehdasta 17 maassa sekä tuotekehityksestä ja tutkimuksesta vastaava teknologiakeskus, jonka yksiköt sijaitsevat Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. (www.michelin.com, www.michelin.fi)

Tilaa

Liitteet & linkit