Järjestöjen toimintaedellytykset turvattava sote-uudistuksessa

Järjestöjen toimintaedellytykset on turvattava sote-uudistuksessa. Maakuntien ja järjestöjen yhteistyövelvoite tulee kirjata sote-järjestämislakiin. Järjestöjen tukemista ei voi jättää pelkästään kunnille. Tätä vaativat eri puolilla Suomea toimivat mielenterveysyhdistykset tänään Mielenterveyden keskusliiton liittokokouksessa.

Myös maakuntien tulee avustaa järjestöjä, jotta niiden hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta sekä matalan kynnyksen auttamistyö voidaan jatkossa turvata. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntoutumista tukevien palveluiden, vertaistuen ja kokemusasiantuntijuuden lisäksi mm. mielenterveysyhdistysten toiminnan ominta aluetta.

Sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntiin. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on sekä kuntien että maakuntien vastuulla.

Mielenterveyden keskusliitto on huolissaan siitä, miten vapaaehtoistyön ja kansalaisjärjestöjen toimintaedellytykset jatkossa turvataan sekä miten järjestöjen rahoitus, yhteistyö ja keskinäinen vuoropuhelu jatkossa maakuntien ja kuntien välillä sujuu.

Vapaaehtoistyö ja kansalaisjärjestötoiminta on ollut kunnille todella edullinen ja merkittävä sosiaali- ja terveyspalveluiden lisä. Mielenterveysyhdistysten vertaistyö ja -tuki sekä kokemusasiantuntijuus ovat merkittävää ennaltaehkäisyä ja kuntoutumista tukevaa toimintaa. Kansalaisjärjestöt ja (niissä toimivat) vapaaehtoiset muodostavat merkittävän inhimillisen turvaverkon. Jokainen vapaaehtoistoimintaan sijoitettu euro tulee moninkertaisesti takaisin.

Sote- ja maakuntauudistukseen on kyllä kirjattu periaatteita kolmannen sektorin huomioon ottamisesta. Mielenterveysyhdistysten mukaan järjestöjen toimintaedellytysten turvaamista ja rahoitusta ei kuitenkaan ole huomioitu riittävän konkreettisesti. Yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden kanssa tulee kirjata myös maakuntaohjelmiin ja -strategioihin sekä maakuntien hyvinvointiohjelmiin.

Lisätietoja:
lakimies Merja Karinen, puh. 050 561 7416
liittovaltuuston puheenjohtaja Jyrki Nieminen, puh. 041 502 0867

Liittokokous on Mielenterveyden keskusliiton ylin päättävä elin, joka kokoaa liiton jäsenjärjestöt yhteen joka kolmas vuosi. Liittokokous pidettiin tänä vuonna 20.-21.5. Helsingissä. Liitolla on 160 jäsenjärjestöä eri puolilla maata, ja niissä yhteensä noin 17 000 jäsentä.

Avainsanat:

Tilaa