Satakunnan sairaanhoitopiiri palkitsi psykiatrian kokemusasiantuntijat

Satakunnan sairaanhoitopiiri myönsi tämänvuotisen Hyvä palvelu -palkinnon psykiatrian kokemusasiantuntijatoiminnalle. Sairaanhoitopiirin sisäinen palkinto kannustaa henkilöstöä hyvään asiakaspalveluun, laadukkaan ja turvallisen hoidon kehittämiseen sekä oman työn ja ammattitaidon ylläpitämiseen ja uudistamiseen. Kokemusasiantuntijoita sairaanhoitopiirille kouluttaa Mielenterveyden keskusliitto.

Psykiatrian kokemusasiantuntijatoiminta lisää potilaslähtöisyyttä ja parantaa hoitoa ja palvelua. Potilaslähtöisyys on kokemusasiantuntijatoiminnassa viety käytännön työhön helpottamaan potilaan kohtaamista psykiatrisessa hoidossa.

Koulutettu kokemusasiantuntijavertainen muodostaa kaikissa toimintamuodoissa – sekä ryhmä- ja yksilöhoidoissa että yhteisissä työryhmäneuvotteluissa – sillan työntekijän ja potilaan välille. Hän toimii ikään kuin tulkkina, joka edelleen parantaa työntekijän ja potilaan välistä yhteyttä ja potilaan kokemusta kuulluksi tulemisesta.

Tällä hetkellä valmistujaisiaan viettää jo toinen kurssi kokemusasiantuntijoita. Heidät on koulutettu psykiatriseen työhön – toimimaan yhdessä asiaan koulutettujen ammattilaisten kanssa. Kokemusasiantuntijatoiminta elää voimakasta noususuhdannetta, ja hoitoyksiköistä ja potilailta saatu palaute on ollut erittäin myönteistä.

Useat psykiatrian yksiköt ovat olleet vuonna 2016 aktiivisia kokemusasiantuntijatoiminnan kehittämisessä ja juurruttamisessa. Yksiköt kehittävät malleja työskennellä yhdessä kokemusasiantuntijan kanssa. Vertaisuuden elementti hoidossa on erittäin hyödyllinen.

”Vertainen on kuin majakka, joka näyttää suuntaa tulevaisuudelle: tähän minäkin voin päästä! Hän toimii tavallaan tulkkina potilaan ja ammattilaisen välillä.” Näin kuvailevat Mielenterveyden keskusliiton kouluttajat Nina Osenius ja Kaj Collin.

Koulutetun kokemusasiantuntijan osallistuminen on syventänyt ja helpottanut hoitotilanteita. Vertaisten oma kokemuskin on ollut myönteinen. Hoitoon tulijalla on tulevaisuudessa yhä useammin tilaisuus kohdata ammattilaisten lisäksi myös empaattinen kokemusasiantuntija, joka pystyy omalla tarinallaan valamaan toiveikkuutta kuntoutumiseen.

Palkintoa juhlitaan tänään 1.12.2016  klo 14–16 Harjavallassa, Paronintörmän koulutustilassa, kun kokemusasiantuntijat ja toimintaan osallistuneet työntekijöiden kanssa kokoontuvat suunnittelemaan tulevaa.

Lisätietoja:

Sirkku Tynijohtava psykologipsykiatrisen hoidon vastuualueSatakunnan sairaanhoitopiiri, p . 044 707 4450sirkku.tyni(at)satshp.fi

Kaj Collin, koulutuspäällikkö, MTKL Vireä Mieli Oy, p. 040 097 3906, kaj.collin(at)mtkl.fi

Avainsanat:

Tilaa