Terveyspalveluiden yhtiöittäminen uhka mielenterveyskuntoutujille

Hallitus kaavailee sosiaali- ja terveyspalveluiden yhtiöittämistä. Tänään kokoontunut Mielenterveyden keskusliiton liittovaltuusto on huolissaan siitä, miten riittävät ja tarpeenmukaiset mielenterveyspalvelut pystytään silloin turvaamaan yhdenvertaisesti koko maassa. 

Monet sosiaalihuollon päätökset, esimerkiksi tahdosta riippumattomaan hoitoon määräämistä koskevat päätökset, ovat viranomaispäätöksiä, joista kaikista tulee voida valittaa. Näitä viranomaispäätöksiä ei voida siirtää yhtiöiden tehtäviksi.

Yhtiöittäminen tekee mielenterveyskuntoutujista yhtä aikaa asiakkaita, potilaita ja kuluttajia. Tämä on vakava ongelma oikeusturvan kannalta. Asiakkaan, potilaan ja kuluttajan oikeudellinen asema on erilainen ja muutoksenhakukeinot erilaiset ja eri lakien säätelemät.

Yhtiöittäminen merkitsee sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtymistä markkinaehtoisen kilpailun piiriin. Sote-uudistuksen keskeinen tavoite on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio. Tavoitteena on ollut estää ihmisiä putoamasta hoitoketjujen väliin, mitä toistuvasti tapahtuu.

Yhtiöittäminen aiheuttaa palvelujen tuotannon pirstaloitumista ja vaarantaa tavoiteltujen yhtenäisten hoitoketjujen muodostumisen.

Hallituksen tavoitteena on säästää julkisia menoja kolme miljardia sote-uudistusten avulla. Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen yhtiöittäminen lisää kuitenkin kustannuksia yhteiskunnalle ja samalla paine korottaa asiakasmaksuja kasvaa.

Alkuvuonna tehdyt asiakasmaksujen korotukset yhdessä lääkekorvausten omavastuiden korotusten kanssa ovat jo nyt liikaa monille pitkäaikaissairaille ja eläkkeellä oleville mielenterveyskuntoutujille. Asiakasmaksujen korotukset lisäävät eriarvoisuutta, mikä on ristiriidassa uudistuksen keskeisen, yhdenvertaisesti saatavilla olevien palveluiden kanssa.

Lisätietoja:

liittovaltuuston puheenjohtaja Tarmo Raatikainen, Mielenterveyden keskusliitto, puh. 041 548 3605, tarmo.raatikainen@kuusamo.fi

lakimies Merja Karinen, Mielenterveyden keskusliitto, puh. 050 561 7416, merja.karinen@mtkl.fi

Avainsanat:

Tilaa