1,3 milj. klubi-klubben ry lahjoitti 25 000 euroa naisen sydämelle

Apurahan saaneet tutkimukset selvittävät jojo-laihdutuksen, uupumuksen ja tahdosta riippumattoman hermoston vaikutuksia naisen sydän- ja verisuoniterveyteen

Naisten terveyttä ja elämänlaatua edistävä 1,3 milj. klubi-klubben ry on luovuttanut Woman in Red -kampanjansa kautta yhteensä 25 000 euron arvoisen apurahan kolmelle naisen sydänterveyden tutkimushankkeelle. Tutkimukset käsittelevät jojo-laihdutuksen, psykososiaalisten stressitekijöiden sekä tahdosta riippumattoman hermoston vaikutuksia naisen sydän- ja verisuoniterveyteen. Sydän- ja verisuonisairaudet ovat yli 45-vuotiaiden suomalaisten naisten yleisin kuolinsyy, joten uudelle tutkimukselle löytyy runsaasti tilausta.

Woman in Red -kampanja järjestettiin viime vuonna Suomessa Kävele sydämen puolesta -kampanjan sekä korkokenkäpinssimyynnin muodossa. Becelin kanssa yhteistyössä järjestettävä kampanja levittää tietoa naisten sydän- ja verisuonisairauksista ja kerää varoja naisten sydäntutkimukseen. Varoja kerättiin yhteensä 25 000 euroa, ja nyt summa on luovutettu apurahan muodossa kolmelle nuorelle naisen sydänterveyden tutkijalle.

”Naisen ja miehen sydämet oireilevat eri tavoin. Silti tutkimusta naisen sydämestä tehdään verrattain vähän ja hoitomuodot ovat osittain puutteellisia. Riskiryhmään kuuluvat ikäluokat kasvavat Suomessa jatkuvasti, joten sairauksien ennaltaehkäisyn ja oireiden tunnistamisen tärkeys kasvaa entisestään”, 1,3 milj. klubin perustajajäsen ja ensimmäinen puheenjohtaja Siv Hellén kertoo. ”On hienoa olla mukana tukemassa nuoria tutkijoita näin tärkeän aiheen ympärillä.”

Syynissä jojo-laihdutus, stressitekijät sekä tahdosta riippumaton hermosto

1,3 milj. klubin apurahalautakunta, professori Aila Rissanen sekä dosentit Camilla Schalin-Jäntti, Christel Lamberg-Allardt ja Tiina Heliö, valitsivat apurahanhakijoiden joukosta kolme lupaavinta. Yksi apurahan saajista, filosofian tohtori Leonie-Helen Bogl, tutkii nuoruusiän jojo-laihduttamisen vaikutuksia naisen sydänterveyteen aikuisiällä.

”Apurahan saaminen on suuri kunnia ja mieluinen yllätys. Elämme liikalihavuuden ja diabeteksen aikaa, mutta samaan aikaan meitä ympäröi yhteiskunnallinen ja median luoma ihannointi laihuudesta. Monet, etenkin tytöt ja nuoret naiset, ovat tyytymättömiä vartaloihinsa, mikä johtaa haitallisiin painonpudotustapoihin, kuten jojo-laihdutukseen. Tämän vuoksi tutkimus naisten sydänterveydestä on nyt tärkeämpää ja ajankohtaisempaa kuin ehkä koskaan ennen”, Bogl kertoo.

Bogl on aikaisemminkin tutkinut laihduttamisen vaikutuksia kardiovaskulaarisiin riskitekijöihin, mutta nykyinen tutkimus keskittyy erityisesti niin kutsuttuun jojo-laihduttamiseen.

Me naiset tapaamme olla huolissamme ulkonäöstämme, ja etsimme usein nopeaa keinoa painonpudotukseen. Emme kuitenkaan aina ymmärrä tekojemme seurauksia pitkällä aikavälillä. Tämän päivän laihdutuskuurit saattavat vaikuttaa sydämemme kuntoon kymmenien vuosien päästä. Tämä on hyvä pitää mielessä, kun seuraavan kerran päättää aloittaa radikaalin dieetin tai ruokavaliomuutoksen, joka lupaa nopeaa painonpudotusta”, Bogl muistuttaa.

Psykologian maisteri Piia Pietilä sai apurahan väitöskirjalleen, jossa hän analysoi naisten psykososiaalisten stressitekijöiden, kuten työstressi ja uupumus, sekä suojaavien resurssitekijöiden, kuten perheen tuen, yhteyksiä sydän- ja verisuonisairauksien vaaratekijöihin. Lääketieteiden lisensiaatti Olavi Parkkosen apurahalla tunnustettu tutkimus puolestaan tutkii voimakkaan tunnekuohun tai fyysisen rasituksen seurauksena ilmenevää sydänkohtauksen tyyppiä sekä tahdosta riippumattoman hermoston ja perintötekijöiden osuutta taudin synnyssä.

Kardiologi Tiina Heliö muistuttaa, että vaivalloisten, pakonomaisten ihmedieettien sijaan sydänterveyttä voi ylläpitää mukavasti yksinkertaisin keinoin.

”Kasvis- ja kuitupitoinen ruoka, eläinperäisten ja kovien rasvojen välttäminen, juoksevien kasviöljyjen suosiminen sekä runsas liikunta edistävät sydänterveyttä ja samalla normaalissa painossa pysymistä”, Heliö kertoo.

Vuoden 2014 apurahakeräys jo käynnissä

1,3 milj. klubin aktiivinen työ naisten sydänterveyden edistämiseksi jatkuu myös tänä vuonna. Uuden apurahasumman keräys on jo käynnissä vuoden 2014 Kävele sydämen puolesta -kampanjan sekä korkokenkäpinssimyynnin muodossa. Kävele sydämen puolesta -kampanjaan voi osallistua kävelemällä tai liikkumalla muilla tavoin ja kirjaamalla liikutut kilometrit kampanjalaskuriin. Becel lahjoittaa jokaisesta kilometristä 10 senttiä 1,3 milj. klubille. Kerätyt varat luovutetaan jälleen apurahan muodossa Women in Red -kampanjan kautta uusille tutkimushankkeille vuonna 2015.

Lue lisää: www.kävelesydämenpuolesta.fi

Lisätietoja: Christel Lamberg-Allardt, 1,3 milj. klubi-klubben ry, christel.lamberg-allardt@helsinki.fi
www.1.3miljklubi-klubben.fi 

1,3 milj. klubi-klubben ry
1,3 milj. klubi-klubben ry on yhdistys, joka pyrkii edistämään naisten terveyttä ja elämänlaatua. Yhdistyksen nimen perustana on yli 45-vuotiaiden naisten lukumäärä Suomessa. Sydän- ja verisuonitaudit ovat keski-iän ohittaneiden naisten yleisin kuolinsyy. Useiden kansansairauksien kohdalla voidaan nähdä eroja miesten ja naisten välillä. Näitä eroja ei aikaisemmin ole suuressa määrin otettu huomioon sairauksien tutkimuksessa tai hoidossa. Järjestämällä seminaareja, kampanjoita ja yhteistyöhankkeita klubi haluaa vahvistaa naisten asemaa terveyden- ja sairaanhoidossa, herättää keskustelua ja lisätä tietoa. www.1.3miljklubi-klubben.fi   

Kävele sydämen puolesta
Kävele sydämen puolesta on 1,3 milj. klubi-klubben ry:n ja Becelin kampanja, joka lisää tietoa naisten sydän- ja verisuonisairauksista ja kerää varoja naisten sydäntutkimukseen. Kampanjaan voi osallistua kävelemällä tai liikkumalla muilla tavoin ja kirjaamalla liikutut kilometrit kampanjan kilometrilaskuriin. Becel lahjoittaa jokaisesta liikutusta kilometristä 10 senttiä 1,3 milj. klubin naisten sydänterveyttä edistävälle Woman in Red -kampanjalle. Kerätyt varat lahjoitetaan lyhentämättöminä naisten sydänterveyden tutkimukseen. www.kävelesydämenpuolesta.fi  

Yrityksestä

Miltton Group on Pohjoismaiden nopeimmin kasvava markkinoinnin, vaikuttamisen ja viestinnän asiantuntijatalo, jonka missiona on olla luotetuin neuvonantaja pohjoismaisille yrityksille sekä kansainvälisille organisaatioille New Nordics -alueella. Miltton-ryhmän palveluksessa on yli 250 henkilöä, ja sen liikevaihto oli vuonna 2017 noin 23 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuodesta 20 %.

Tilaa

Liitteet & linkit