3 Step IT ja Sofigate tukemaan sote-uudistuksen onnistumista

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus tuo isoja haasteita sairaanhoitopiirien tietohallinnolle. 3 Step IT ja Sofigate tarjoavat erva-alueille asiantuntemustaan, jotta koko sote-sektorin tietohallinnosta saataisiin toimiva ja tehokas kokonaisuus.

”Oikeat it-ratkaisut ja tehokas tietohallinnon johtaminen ovat tärkeässä roolissa siinä, miten onnistuneesti sote-uudistus lopulta toteutuu. Oikeat ratkaisut tuovat mukanaan miljoonien eurojen kustannussäästöt”, Sofigaten julkisen hallinnon liiketoimintajohtaja Mikko Talsi sanoo.

On tärkeää, että sote-sektorilla saataisiin aikaan tehokas tietohallintojen yhteistyöverkosto. Tämä tarkoittaa sitä, että koko sote-sektorin tietohallinnon ohjausmalli ja rakenteet tulisi uusia, jotta sosiaali- ja terveysalan eri toimijoiden tietojärjestelmät saataisiin toimimaan kokonaisuutena saumattomasti yhteen.

”Ennen varsinaisen muutostyön aloittamista olisi tarpeellista saada oikeaa tietoa tietohallintojen nykytilasta ja siitä, mitkä olisivat parhaat käytännöt toiminnan kehittämiseen. Näin voitaisiin rakentaa tukeva pohja tulevalle uudistukselle”, 3 Step IT:n julkishallinnon päällikkö Erkki Kondelin toteaa.

Tietotekniikan palveluyritys 3 Step IT sekä tietohallinnon johtamisen palveluihin erikoistunut Sofigate ovat valmiita tarjoamaan osaamistaan ja palveluitaan sosiaali- ja terveydenhuollon viidelle koko valtakunnan kattavalle erityisvastuualueelle (erva), jotta edellytykset sote-uudistuksen onnistumiselle olisivat kunnossa.

”Lähdimme liikkeelle siitä, että pohdimme yhdessä sote-uudistuksen tilannetta. Yhteistyö tuntui luontevalta, sillä molemmilla yrityksillä on kokemusta julkishallinnosta jo pitemmältä ajalta. Meitä yhdistää myös se, ettemme ole riippuvaisia järjestelmistä”, Erkki Kondelin kertoo.

Kypsyysanalyysistä tukea muutostyölle

Ratkaisuna 3 Step IT ja Sofigate ehdottavat erva-alueille kypsyysanalyysejä, joiden avulla luotaisiin tukeva pohja tulevalle muutostyölle. Kypsyysanalyysin avulla voitaisiin selvittää riippumattomasti tietohallintojen järjestelmien ja johtamisen nykytilanne ja muutosvalmius sekä erva-alueiden vastuuhenkilöiden tietohallintoon liittyvät odotukset.

Sofigate toteuttaa jatkuvasti lukuisia Tietohallintomalliin perustuvia kypsyysanalyysejä kunnille ja sairaanhoitopiireille, joissa selvitetään tietohallinnon johtamisen nykytilaa substanssilähtöisesti ja tunnistetaan tärkeimmät kehityskohteet sekä tietohallinnon että substanssitoiminnan näkökulmasta.

Kypsyysanalyysin etuna on se, että tuloksia voidaan peilata Tietohallintomallin tarjoamaan yhteiseen viitekehykseen. Tietohallintomalli on ICT-johtamisen avoin standardi, joka sisältää parhaat käytännöt ja työkalut systemaattiseen ja substanssilähtöiseen tietohallinnon johtamiseen.

Mahdollisuuksiin herättävä ajoissa

”Kypsyysanalyysi tarjoaa mahdollisuuden vertailla eri toimijoiden tietohallintoja, jolloin nähdään mitä valtakunnallisia eroja ratkaisujen välillä on. Mikäli toinen ratkaisu toimii toista paremmin, voidaan siitä ottaa mallia”, Sofigaten johtava sote-asiantuntija Markus Junttila kertoo.

3 Step IT ja Sofigate ovat saaneet kannustusta tähän työhön vuoden terveysvaikuttajalta, Eksoten toimitusjohtaja Pentti Itkoselta.

"Sote-palvelut tulee rakentaa kansalaisen näkökulmasta. Erva-alueiden, nykyisten sairaanhoitopiirien ja kuntien välinen yhteistyö on olennaista. Tehokas tietohallinto yli järjestelmien vaatii nyt huomiota. Tämä tutkimus tulee tärkeään vaiheeseen", Pentti Itkonen arvioi. 

3 Step IT ja Sofigate uskovat, että muutokseen valmistautuminen pitää aloittaa hyvissä ajoin. Muuten vaarana on se, että tietohallinnosta tulee raskas kokonaisuus, jossa on monia toimijoita, suljettuja rajapintoja ja valtavat kulut. Myös potilaat kärsivät, kun tieto ei liiku eivätkä järjestelmät toimi kunnolla.

Nykyaikainen it-teknologia mahdollistaa kevyen ja verkostomaisen rakenteen, ja siihen liittyy valtavaa potentiaalia.

”Olemme vakuuttuneita siitä, että yhdessä 3 Step IT:n kanssa voisimme auttaa sairaanhoitopiirien tietohallintoja pääsemään mahdollisimman toimivaan ja tehokkaaseen lopputulokseen”, Sofigaten Markus Junttila sanoo.

Lisätietoa:

Erkki Kondelin, Segment Manager / Senior Key Account Manager, 3 Step IT

044 547 4422, erkki.kondelin@3stepit.com

Mikko Talsi, Senior Executive, Sofigate Oy

050 365 8363, mikko.talsi@sofigate.com

Markus Junttila, Senior Advisor, Sofigate Oy

040 746 6372, markus.junttila@sofigate.com

3 STEP IT

3 Step IT on palveluyritys, joka tarjoaa yrityksille ja organisaatioille ainutlaatuisen tavan työasemien hankintaan, seurantaan ja hallinnointiin. Palvelu koostuu IT-laitteiden vuokrauksesta, käytönaikaisesta hallinnoinnista sekä tehokkaasta ja ympäristöystävällisestä uudistamisesta. 3 Step IT on KL-Kuntahankinnat Oy:n puitesopimustoimittaja. Olemme pitkään toimineet merkittävänä kumppanina lukuisille julkishallinnon toimijoille, ja meillä on vahva osaaminen alalta sekä kattavat yhteistyöverkostot. 3 Step IT on perustettu Suomessa vuonna 1997, ja yritys on alusta alkaen kasvanut voimakkaasti ja kannattavasti. Tällä hetkellä 3 Step IT:llä on tytäryhtiöt 14 maassa.

SOFIGATE

Sofigate on tietohallintojen suunnitteluun, johtamiseen ja kehittämiseen erikoistunut palveluyritys ja tietohallintopalveluiden edelläkävijä. Sofigate on perustettu vuonna 2003, ja konsernin palveluksessa on yli 160 tietohallinnon ammattilaista Espoossa, Tampereella, Oulussa ja Tukholmassa. Sofigaten tietohallintopalveluita käyttää jo puolet TOP100 yrityksistä Suomessa ja merkittävä määrä pienempiä yrityksiä ja julkisen sektorin toimijoita. Sofigaten kehittämä Tietohallintomalli on muodostunut alan yleiseksi johtamisen viitekehykseksi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Miltton Group on Pohjoismaiden nopeimmin kasvava markkinoinnin, vaikuttamisen ja viestinnän asiantuntijatalo, jonka missiona on olla luotetuin neuvonantaja pohjoismaisille yrityksille sekä kansainvälisille organisaatioille New Nordics -alueella. Miltton-ryhmän palveluksessa on yli 250 henkilöä, ja sen liikevaihto oli vuonna 2017 noin 23 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuodesta 20 %.

Tilaa

Liitteet & linkit