Anna-Mari Vimpari siirtyy Miltton-ryhmän palvelukseen

Pääministeri Matti Vanhasen ja pääministeri Mari Kiviniemen erityisavustajana työskennellyt Anna-Mari Vimpari on kutsuttu Miltton Networksin osakkaaksi ja nimitetty 1.1.2014 alkaen vaikuttajaviestinnän johtavaksi asiantuntijaksi.

Anna-Mari Vimparilla (VTM) on vahva kokemus sekä viestinnän että politiikan asiantuntijatehtävistä. Hän on työskennellyt muun muassa eduskunnassa, valtiovarainministeriössä sekä valtioneuvoston kansliassa keskeisissä avustajatehtävissä, mukaan lukien pääministerin EU-asioiden neuvonantajan tehtävät. Vimpari siirtyy Milttoniin markkinointi- ja viestintätoimisto Recommended Finlandista, jossa hän on työskennellyt seniorikonsulttina vuodesta 2011 lähtien.

”Miltton Networks tekee uraauurtavaa työtä Suomessa avaamalla poliittisen päätöksenteon prosesseja ja käytäntöjä yrityksille, ja toisaalta auttamalla yrityksiä saamaan äänensä kuuluviin yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Uskon, että oma taustani antaa hyvät edellytykset kehittää tätä työtä edelleen”, Vimpari toteaa.

”Olemme rakentaneet kuluneen vuoden aikana Miltton Networksista vaikuttajaviestinnän johtavan asiantuntijaorganisaation, jonka palvelut on tiiviisti integroitu osaksi Miltton-ryhmän kokonaisvaltaista ja kanavariippumatonta palvelutarjontaa. Anna-Mari tuo meille mukanaan vankkaa yhteiskunnallisen neuvonannon ja viestinnän osaamista, josta on laajasti hyötyä sekä asiakkaillemme että koko Milttonille”, sanoo Miltton Networksin toimitusjohtaja Jussi Kekkonen.

”Yhteiskunnallisen päätöksenteon – oli se sitten kunnallista, valtakunnallista tai EU-tason päätöksentekoa – syvälliselle ymmärrykselle on entistä enemmän tilausta myös yrityskentällä. Toimintaympäristö ja lainsäädäntö muuttuvat jatkuvasti, mutta ihmiset eivät. Olennaista on auttaa päättäjiä ja yrityksiä ymmärtämään toistensa tarpeet mahdollisimman konkreettisesti ja mutkattomasti”, Vimpari jatkaa.

Miltton Group on panostanut voimakkaasti kasvuun ja palveluidensa kehittämiseen. Yhtiön tavoitteena on rakentaa ensimmäinen Suomesta lähtöisin oleva ja suomalaisille asiakkaille suunniteltu kansainvälinen markkinointiviestintäketju. Miltton Group on laajentanut palvelujaan esimerkiksi vaikuttajaviestinnässä, sijoittajasuhteisissa, tutkimustoiminnassa, yritysyhteistyössä sekä yhteiskuntavastuuviestinnässä. Lisäksi Miltton Group on kuluneen syksyn aikana perustanut tytäryhtiön Singaporeen. Yritys jatkaa näin asemansa vahvistamista käynnissä olevassa viestinnän murroksessa, jossa asiakkaat siirtävät panostuksiaan maksetuista kanavista ansaittuihin viestinnän muotoihin yhä kansainvälisemmässä ympäristössä. Miltton Groupin myyntikatteen ennustetaan kasvavan noin 30 % päättyvän tilikauden aikana.

Lisätietoja:
Jussi Kekkonen, 040 504 5199
Anna-Mari Vimpari, 040 722 7028

Miltton Group on Suomen johtava viestintätoimistoryhmä, jonka muodostavat tytäryhtiöt Miltton, Miltton Singapore ja Miltton Networks. Ryhmän myyntikate oli vuonna 2012 noin 5,9 miljoonaan euroa, jossa kasvua edellisvuodesta oli liki 30 %. Kuluvalla tilikaudella myyntikatteen arvioidaan kasvavan yhtä paljon. Ryhmän palveluksessa on noin 85 henkilöä. Miltton Groupin omistaa Helsingin pörssissä listattu sijoitusyhtiö Norvestia Oyj, toimitusjohtaja Mathias Järnström sekä kolme työntekijäosakasta.

Miltton Networks on vaikuttajaviestintään (Public Affairs) erikoistunut Miltton Groupin tytäryhtiö, jonka omistavat Miltton Group ja neljä työntekijäosakasta. Miltton Networks on Suomen johtava vaikuttajaviestinnän asiantuntijaorganisaatio, jonka palveluiden ydin muodostuu ensiluokkaisesta yhteiskunnallisen päätöksenteon tuntemuksesta, asiakkaiden liiketoimintaan liittyvien poliittisten riskien ja mahdollisuuksien tunnistamisesta sekä vaikuttajaviestinnän strategisesta neuvonannosta.

www.miltton.fi                                                                                          

Avainsanat:

Yrityksestä

Miltton Group on Pohjoismaiden nopeimmin kasvava markkinoinnin, vaikuttamisen ja viestinnän asiantuntijatalo, jonka missiona on olla luotetuin neuvonantaja pohjoismaisille yrityksille sekä kansainvälisille organisaatioille New Nordics -alueella. Miltton-ryhmän palveluksessa on yli 250 henkilöä, ja sen liikevaihto oli vuonna 2017 noin 23 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuodesta 20 %.