Capacent Holding AB (oyj) selvittää listautumista Nasdaq First North Stockholm -markkinapaikalle.

Capacent Holding AB (oyj) (”Capacent” tai ”Yritys”) pyrkii jatkamaan kasvuaan niin orgaanisesti kuin yrityskauppojen myötä. Tavoitteen edistämiseksi Capacent selvittää mahdollisuutta osakkeidensa noteeraamiseksi Nasdaq First North Stockholm -markkinapaikalla syksyllä 2015. Mahdollisen listautumisen taustalla on Capacentin halu kehittää Yrityksen jo ennestään vahvaa markkinaprofiilia ja helpottaa tulevia yrityskauppoja. Samalla noteeraus mahdollistaisi pitkäaikaisen kannustinohjelman, jossa avainhenkilöt ostavat markkinoilta Yrityksen osakkeita heille kohdennetuilla bonuspalkkamaksuilla.

Capacent on pohjoismainen liikkeenjohdon konsultointiyritys, jonka tavoitteena on parantaa asiakkaidensa kannattavuutta ja kassavirtaa. Yrityksen palvelujen kysyntä on kasvussa ja markkinanäkymät jatkuvalle kasvulle hyvät. Vuonna 2014 Capacent ylsi 14,6 prosentin kasvuun. Lukema oli liikkeenjohdon konsultointialalla korkea, sillä alan yleinen kasvuprosentti vuonna 2014 oli 4,7.  Laaja palvelutarjonta sekä yhteensä noin 100 työntekijää Capacentin neljässä Ruotsin ja Suomen toimipaikassa ovat luoneet yritykselle vahvan aseman pohjoismaisilla markkinoilla.

Edvard Björkenheim, Capacentin toimitusjohtaja: ”Uudistumisen tarve muuttuvassa toimintaympäristössä on ajankohtaista lähes jokaisella toimialalla ja yrityksellä. Capacent auttaa yrityksiä tekemään oikeat valinnat ja toimenpidesuunnitelmat sekä viemään toteutusta tuloslähtöisesti eteenpäin. Muutoshallinta on yritykselle tyypillisesti haastavaa ja se on meidän ydinosaamisemme.  Haluamme nyt ottaa seuraavan askeleen yrityksemme kehittämisessä: lisätä näkyvyyttä markkinoilla, houkutella uusia kykyjä ja pitää kiinni tähtikonsulteistamme, ja näin jatkaa kannattavalla kasvu-uralla.”

Tunnusluvut:

MSEK Q2 2015 Q2 2014 H1 2015 H1 2014 2014
Liikevaihto 43,3 37,0 80,4 73,7 138,3
EBITDA 6,0 3,6 9,9 8,5 13,6
EBITDA % 13,9 9,8 12,4 11,6 9,8
Liikevoitto (EBIT) 5,9 3,5 9,7 8,2 12,9
Liikevoittomarginaali % 13,6 9,4 12,1 11,1 9,4
Tulos ennen veroja (EBT) 5,9 3,1 9,5 7,3 11,9
Nettomarginaali % 13,6 8,3 11,9 10,0 8,6
Jakson tulos 4,7 2,5 7,7 5,9 9,8

Capacentin tavoitteena on saavuttaa markkinoiden kasvun ylittävä orgaaninen kasvu sekä yli 10 prosentin EBITDA-marginaali. Capacent tavoittelee myös kasvua yritysostojen kautta.

Tietoja listauksesta

Primelog Holding AB:n (pääomistajanaan 6:e AP-fonden) sekä A-Com AB:n odotetaan myyvän osakkeitaan Capacentin kantaosakkeiden noteerauksen yhteydessä. Muut omistajat eivät suunnittele osakkeidensa myymistä.

Taloudelliseksi neuvonantajaksi on nimetty Mangold Fondkommission AB ja lainopilliseksi neuvonantajaksi asianajotoimisto Lindahl KB.

Lisätietoja:

Edvard Björkenheim, CEO                                                      Joakim Hörwing, CFO
edvard.bjorkenheim@capacent.se                                   joakim.horwing@capacent.se
Puh: +46 76 001 58 01                                                              Puh: +46 70 558 53 76

Lyhyesti yrityksestä:

Capacent on pohjoismainen liikkeenjohdon konsultointiyritys, jonka tavoitteena on parantaa asiakkaidensa kannattavuutta ja kassavirtaa. Laaja palvelutarjonta sekä yhteensä noin 100 työntekijää Capacentin neljässä Ruotsin ja Suomen toimipaikassa ovat luoneet yritykselle vahvan aseman pohjoismaisilla markkinoilla. Capacentin toiminnassa toteuttaminen ja tuloslähtöisyys ovat avainasemassa.  

Yrityksestä

Miltton Group on Pohjoismaiden nopeimmin kasvava markkinoinnin, vaikuttamisen ja viestinnän asiantuntijatalo, jonka missiona on olla luotetuin neuvonantaja pohjoismaisille yrityksille sekä kansainvälisille organisaatioille New Nordics -alueella. Miltton-ryhmän palveluksessa on yli 250 henkilöä, ja sen liikevaihto oli vuonna 2017 noin 23 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuodesta 20 %.

Tilaa

Liitteet & linkit