Deloitten ja SEB:n talousjohtajakysely: yritysten optimismi nousussa

Deloitten ja SEB:n puolivuosittain julkaistava talousjohtajakysely kertoo toiveikkaammasta taloudellisesta ilmapiiristä kuin vuosiin. Talousjohtajien luottamuksen kasvusta huolimatta säästöjä ja irtisanomisia on luvassa tulevaisuudessakin. Suurimpana huolenaiheena yrityksissä on heikko kysyntä ja Suomen kansantaloudellinen tilanne. Julkisuudessa käyty veroparatiisikeskustelu ei ole lisännyt yritysten avoimuuspyrkimyksiä.

Kolmannes (34 %) Deloitten ja SEB:n tutkimukseen vastanneista talousjohtajista suhtautuu optimistisesti yrityksensä tulevaisuudennäkymiin. Luku on korkeampi kuin kahteen vuoteen. Optimismin määrä on noussut selvästi viime keväästä, jolloin vajaa neljännes (23 %) kyselyyn vastanneista talousjohtajista näki oman yrityksensä tulevaisuudennäkymät suotuisina. Kielteisesti tulevaisuudennäkymiin suhtautuvien talousjohtajien määrä taas on laskenut kevään 21 prosentista vain kymmeneen prosenttiin. Vuosina 2011 ja 2012 trendinä on ollut luottamuksen vahvistuminen keväisin ja heikentyminen syksyisin. Tänä syksynä luottamus ei ole kuitenkaan laskussa, vaan keväällä orastanut optimismi on vuoden jälkipuoliskolla vain voimistunut. Luottamus on kasvanut kaikilla toimialoilla.

Optimistisesta mielialasta on signaaleja myös muissa talousjohtajakyselyn tuloksissa. 49 prosenttia talousjohtajista uskoo yrityksensä kassavirran kasvavan tulevan vuoden aikana. Kevään tutkimus myös näytti merkkejä yritysten investointihalujen noususta, ja tämä kehitys on jatkunut edelleen. Samaan aikaan kassaylijäämän käyttäminen velan maksamiseen on hieman laskenut talousjohtajien prioriteeteissa. Nyt jo lähes puolet (48 %) käyttäisi kassaylijäämän seuraavan puolen vuoden aikana strategisiin investointeihin Suomessa ja ulkomailla. Keväällä vastaava luku oli 41 %.

Kasvun mahdollisuuksia nähdään erityisesti tutuilla markkina-alueilla. 42 prosenttia vastanneista näki parhaat kasvumahdollisuudet Pohjoismaissa. Seuraavan sijan jakavat Venäjä (17 %) sekä muut Euroopan maat, Afrikka ja Lähi-Itä (17%).

Yritysten investointisuunnitelmille löytyisi kaikupohjaa myös rahoituslaitoksilta. 55 % talousjohtajista kertoo rahoituslaitosten olevan halukkaita tukemaan heidän investointejaan.

Kulukuuri jatkuu optimismista huolimatta

Tarjolla olevasta rahoituksesta ja optimistisesta mielialasta huolimatta tiukkaa taloudenpitoa ja irtisanomisia on kyselyn mukaan odotettavissa tulevaisuudessakin. Jopa 65 % kertoo ensisijaisena tavoitteenaan olevan kustannusten vähentäminen. Kasvuhakuisia strategioita taas noudattaisi entistä harvempi, vain 24%.

”Säästöjen tavoittelu ja yritysten rakenteelliset muutokset näkyvät suoraan työntekijöille. Jopa 44 % kyselyyn vastanneista talousjohtajista uskoo Suomessa työskentelevien työntekijöiden määrän vähentyvän seuraavan puolen vuoden aikana. Luku on entistä suurempi valmistavassa teollisuudessa, jossa yli puolet talousjohtajista odottaa työntekijöiden vähentyvän tulevan kuuden kuukauden aikana”, toteaa SEB:n rahoitusstrategian johtaja Sakari Järvelä.

”Talousjohtajien suurimpina huolenaiheina ovat heikko kysyntä ja Suomen kansantaloudellinen tila. Kaksi kolmesta talousjohtajasta on eniten huolissaan kysynnästä. Luku on kuitenkin selvästi laskenut kevään 85 prosentista. Erityisesti suurten yritysten talousjohtajat kantavat taas huolta koko Suomen taloudellisesta tilasta.Tämä heijastuu selvästi yritysten toimintaan. Sanoisin kuitenkin, että vähän positiivisempaan suuntaan ollaan menossa”, kertoo Deloitten CFO-ohjelmasta vastaava osakas Tuomo Salmi.

Veroparatiisikeskustelu ei ole lisännyt avoimuuspyrkimyksiä

Talousjohtajakyselyssä paneuduttiin tänä syksynä myös ajankohtaiseen verokeskusteluun. Kysely osoittaa, että julkisuudessa puhuttanut veroparatiisikeskustelu ei näytä johtavan laajempiin toimiin yrityksissä. Talousjohtajien ykköstavoite verotuksessa on verosuunnittelu ja veropotin minimoiminen. Yksikään tutkimukseen vastanneista 41 talousjohtajasta ei pitänyt tärkeimpänä verotuksellisena tavoitteena läpinäkyvyyden lisäämistä.

Deloitte/SEB CFO Survey

Puolivuosittain toteutettava Deloitte/SEB CFO Survey tutki suomalaisten talousjohtajien näkemyksiä 16.–30.10. Tutkimukseen vastasi 41 talousjohtajaa. Vastaajat edustivat sekä yksityisiä että listautuneita keskikokoisia, suuria ja monikansallisia yrityksiä eri toimialoilta. Yli puolella vastanneista yrityksistä liikevaihto on yli 200 miljoonaa euroa, ja 22 prosentilla vuosittainen liikevaihto on yli 1,5 miljardia euroa. Koko raportti löytyy liitteenä.

Lisätietoja:

SEB
Sakari Järvelä
Johtaja, rahoitusstrategia
+46 76 000 12 18
sakari.jarvela@seb.se

Deloitte
Tuomo Salmi
Partner, CFO Program Leader
020 755 5381
tuomo.salmi@deloitte.fi

SEB on Pohjoismaiden johtava finanssipalvelukonserni. Suomessa, Tanskassa, Norjassa ja Saksassa SEB on keskittynyt yritys- ja investointipankkitoimintaan tarjoten täyden palveluvalikoiman yrityksille ja instituutioasiakkaille. Ruotsissa ja Baltian maissa SEB tarjoaa finanssineuvontaa ja laajan valikoiman finanssipalveluita sekä yksityisille että yritysasiakkaille. Yhtiö toimii 20 maassa maailmanlaajuisesti ja työllistää noin 16 000 työntekijää. 30. syyskuuta 2013 SEB-konsernin kokonaisvarallisuus oli 2,569 miljardia Ruotsin kruunua sijoituskannan ollessa 1,427 miljardia Ruotsin kruunua. www.seb.fi.

Deloitte on maailman johtavia asiantuntijapalveluorganisaatioita. Yhtiön palveluksessa on noin 200 000 asiantuntijaa yli 150 maassa. Deloitte tarjoaa asiakkailleen tilintarkastukseen, verotukseen, konsultointiin ja yritysjärjestelyihin liittyviä palveluita. Asiakkaina on yli puolet maailman suurimmista yrityksistä sekä lukuisa määrä kansallisia yrityksiä, julkisia organisaatioita ja kansainvälisiä kasvuyrityksiä. Suomessa Deloitten palveluksessa on yli 400 asiantuntijaa, jotka toimivat 4 toimistossa ympäri Suomen. www.deloitte.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Miltton Group on Pohjoismaiden nopeimmin kasvava markkinoinnin, vaikuttamisen ja viestinnän asiantuntijatalo, jonka missiona on olla luotetuin neuvonantaja pohjoismaisille yrityksille sekä kansainvälisille organisaatioille New Nordics -alueella. Miltton-ryhmän palveluksessa on yli 250 henkilöä, ja sen liikevaihto oli vuonna 2017 noin 23 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuodesta 20 %.