Enemmistö suomalaisista valmis antamaan biopankkinäytteen

Jopa 63 % suomalaisista on valmis antamaan biopankkinäytteen. Valmiuden taustalla on suomalaisten halu edistää lääketiedettä ja auttaa siten tulevia sukupolvia. Biopankkien toiminnalla on suuri merkitys lääketieteen kehittymiselle, ja juuri suomalaisten biopankkinäytteiden avulla on mahdollisuus luoda uusia hoitomuotoja moniin vaikeisiin sairauksiin, esimerkiksi syöpäsairauksiin. Oman biopankkinäytteen voi käydä antamassa Suomen ensimmäisessä biopankkibussissa 11.–13. heinäkuuta Porin SuomiAreenalla.

Suomalaisista 63 % olisi valmis antamaan biopankkinäytteen tutkimustarkoituksiin lääketieteellisille tutkimuslaitoksille ja tutkijoille, kertoo Suomen Biopankkien ja Helsingin yliopiston tuottama tutkimus*. Selvä enemmistö eli 59 % suomalaisista antaisi näytteen myös lääkkeiden ja hoitomenetelmien kehitystyöhön, jota tehdään yhdessä alan yritysten kanssa.

Vastaajista 88 % kertoo haluavansa antaa biopankkinäytteen lääketieteen edistämisen vuoksi, ja 75 % haluaa auttaa tulevia sukupolvia. Kolmanneksi tärkeimmäksi syyksi (45 %) nousi omien terveysriskien kartoittaminen. Suomalaisten tutkijoiden kansainvälisen kilpailukyvyn lisääminen on joka kolmannelle (34 %) vastaajista tärkeää.

Suomesta biopankkien mallimaa

Suomalaiset biopankkinäytteet ovat avainasemassa syövän ja muiden vaikeiden sairauksien hoitojen kehittämisessä tulevaisuuden potilaita varten. Biopankit keräävät veri- ja kudosnäytteitä näytteenantajan vapaaehtoiseen suostumukseen perustuen. Biopankkeihin ei kerätä näytteitä vain yhtä tiettyä tutkimusta varten, vaan myös erilaisiin tuleviin tutkimustarpeisiin.

Kattavien terveydenhuollon rekisteritietojen sekä ainutlaatuisen geeniperimän ansiosta Suomella on erinomaiset mahdollisuudet kehittyä biopankkitoiminnan edelläkävijämaaksi.

”Suomalaisten biopankkinäytteiden pohjalta voidaan kehittää uusia hoitomuotoja ja tehokkaampaa yksilöllistä hoitoa nimenomaan suomalaisille. Siinä missä verenluovutus auttaa välittömästi tämän päivän potilasta, tänään annetuilla biopankkinäytteillä voi olla ratkaiseva vaikutus tulevaisuuden potilaille”, Helsingin biopankin johtaja Kimmo Pitkänen kertoo.

Tue tiedettä SuomiAreenassa 11.–13.7.

Suomen biopankit, Suomen Syöpäpotilaat ry, MSD ja Pfizer tuovat biopankkibussin Porin SuomiAreenaan heinäkuussa. Bussilla voi käydä tutustumassa biopankkien toimintaan sekä luovuttaa näytteen biopankkien käyttöön tai antaa suostumuksensa näytteenottoon. Biopankkibussin ovet ovat SuomiAreenassa avoinna tiistaista torstaihin klo 10–17.

SuomiAreenassa järjestetään myös paneelikeskustelu biopankkien roolista tulevaisuuden terveydenhoidossa tiistaina 11.7. kello 11.45 kauppakeskus Puuvillassa. Keskustelussa paneudutaan muun muassa yksilöllisten lääkehoitojen tulevaisuudennäkymiin ja biopankkinäytteiden tutkimuskäytön eettisiin kysymyksiin.

”Biopankit ovat tärkeä tekijä uusien syöpähoitojen kehittämisessä. Siksi on tärkeää, että pystymme lisäämään tietoisuutta biopankeista ja niiden toiminnasta. Joka kolmas sairastuu syöpään elämänsä aikana. Mitä enemmän laadukkaita näytteitä biopankeissa on, ja mitä enemmän tutkimus kehittyy, sitä paremmat mahdollisuudet potilailla on tulevaisuudessa selvitä syövästä ja muista vaikeista sairauksista”, kertoo Suomen Syöpäpotilaiden toiminnanjohtaja Minna Anttonen.

Suomalainen biopankkiosaaminen avaa uusia mahdollisuuksia myös kansainvälisille tutkimushankkeille.

"Biopankkien ansiosta meille on avautumassa ainutlaatuinen mahdollisuus kotiuttaa varhaisvaiheen lääketutkimusta Suomeen ja kehittää tutkimusekosysteemiämme. Biopankkien toiminnasta hyötyvät kaikki lääketieteen alalla toimivat tahot – niin potilaat, tutkimuslaitokset, terveydenhuollon ammattilaiset kuin alan yrityksetkin”, MSD:n yhteiskuntasuhdejohtaja Petri Lehto ja Pfizerin lääketieteellinen johtaja Jaakko Parkkinen toteavat.

Eettisyys ja yksityisyydensuoja toiminnan keskiössä

Monia suomalaisia mietityttävät biopankkeihin liittyvät eettiset kysymykset. Biopankkeja koskeva lainsäädäntö edellyttää, että kaikki kerätyt näytteet säilytetään biopankeissa, mikäli ne on kerätty biopankkilain tarkoittamalla suostumuksella. Valvira ohjaa ja valvoo biopankkien toimintaa Suomessa.

Tutkijat eivät käytä biopankkiaineistoja siten, että tutkittavien yksityisyyden suoja ja terveystietojen luottamuksellisuus vaarantuisivat. Näytteet merkitään koodatulla tunnisteella, eivätkä niitä käsittelevät tutkijat tiedä näytteen luovuttajan henkilöllisyyttä. Henkilötiedot säilytetään näytteistä ja tiedoista erillään niin sanotussa koodirekisterissä, johon pääsy on tarkoin rajoitettua. Näytevarastoissa on tiukka kulunvalvonta.


* Suomen Biopankkien yhteistyöverkosto BBMRI.fi selvitti suomalaisten biopankkitoimintaa koskevaa tietämystä ja asenteita yhteistyössä Helsingin yliopiston sosiologian tutkija Karoliina Snellin kanssa. Tutkimukseen vastasi 1 000 suomalaista. Otanta edusti kattavasti koko Suomen väestöä.

www.biopankki.fi 
#tuentiedettä


Lisätietoja:
Kimmo Pitkänen, johtaja, Helsingin Biopankki, p. 050 575 8579, kimmo.pitkanen@hus.fi
Minna Anttonen, toiminnanjohtaja, Suomen Syöpäpotilaat ry, p. 044 322 8964, minna.anttonen@syopapotilaat.fi
Petri Lehto, yhteiskuntasuhdejohtaja, MSD, p 050 387 8068, petri.lehto@merck.com
Jaakko Parkkinen, lääketieteellinen johtaja, Pfizer, p. 050 539 6806, jaakko.parkkinen@pfizer.com

Suomen Biopankit
Biopankit luovuttavat näytteitä ja tietoja korkealaatuisille tutkimus- ja tuotekehityshankkeille, joiden tavoitteena on selvittää sairauksien syitä ja edistää väestön terveyttä. Suomessa toimii yhteensä kahdeksan biopankkia sairaanhoitopiirien, yliopistojen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteydessä. Valvira ohjaa ja valvoo biopankkitoimintaa sekä ylläpitää valtakunnallista biopankkirekisteriä. Biopankkiin kootaan näytteitä ja tietoja suostumuksen antaneilta henkilöiltä lääketieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä varten. Suostumukset ovat ratkaisevan tärkeitä, kun uusia lääkkeitä ja hoitomuotoja kehitetään. www.biopankki.fi


Avainsanat:

Yrityksestä

Miltton Group on Pohjoismaiden nopeimmin kasvava markkinoinnin, vaikuttamisen ja viestinnän asiantuntijatalo, jonka missiona on olla luotetuin neuvonantaja pohjoismaisille yrityksille sekä kansainvälisille organisaatioille New Nordics -alueella. Miltton-ryhmän palveluksessa on yli 250 henkilöä, ja sen liikevaihto oli vuonna 2017 noin 23 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuodesta 20 %.

Tilaa