Euroopan parhaat työpaikat 2014 on julkistettu: 10 suomalaisyritystä näyttää suuntaa kohti Euroopan parasta työelämää

Great Place to Work® on tänään julkistanut Euroopan 100 parasta työpaikkaa. Kolmeen sarjaan jakautuva lista julkistetaan nyt 12:nnetta kertaa. Monikansallisista työpaikoista Euroopan paras on jo neljättä vuotta peräkkäin Microsoft. Suurten organisaatioiden sarjassa voiton vei ranskalainen Davidson Consulting. Pienten ja keskisuurten sarjassa Euroopan paras työpaikka on ruotsalainen Cygni. Suomalainen lakipalveluyritys Fondia ansioitui listalla jo neljättä vuotta peräkkäin Euroopan parhaana lakialan työpaikkana. Suomalaisia tai Suomessa toimivia yrityksiä listalla on yhteensä kymmenen.

Suomen hallitus on asettanut Työelämä 2020 -hankkeen kautta tavoitteekseen nostaa suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi kuuden vuoden kuluessa. Great Place to Work® Finland toimii hankkeen kumppanina. Suomalaisyritysten sijoittuminen Euroopan parhaat työpaikat –listalle osoittaa, että hyvästä työelämästä löytyy jo useita kotimaisia esimerkkejä.

”Hallituksen asettama tavoite voi onnistua ainoastaan, kun työntekijöitä aletaan laajemmin kohdella työpaikoillaan yksilöinä, ei ainoastaan työntekijöinä. Tämä edellyttää johtajilta aitoa kiinnostusta työntekijöitään kohtaan. Tällaisen johtajuuden ehdottomana edellytyksenä on välittävä ja ihmisiä arvostava arvomaailma. Euroopan parhaiden työpaikkojen joukkoon pääsi tänä vuonna kymmenen suomalaisyritystä. Listalle sijoittuneet suomalaisyritykset osoittavat konkreettisella tavalla, että hallituksen tavoite Euroopan parhaasta työelämästä Suomessa on paikoitellen jo toteutunut. Työtä on kuitenkin vielä jäljellä. Toivommekin, että listalla menestyneet yritykset toimivat inspiraationa myös muille yrityksille matkalla kohti Euroopan parasta työelämää”, Great Place to Work® Finlandin toimitusjohtaja Mona Rundberg toteaa.

Euroopan parhaissa työpaikoissa keskimäärin 88 % työntekijöistä kokee työpaikkansa positiivisesti. Suomen parhaissa työpaikoissa näin kokee 80 % työntekijöistä. Great Place to Work® Finlandin tammikuussa teettämästä Suomalaisen työelämän tila -tutkimuksesta käy ilmi, että vastaava luku suomalaisissa työpaikoissa yleisesti on vain 54 %.

Euroopan paras työelämä Suomessa: 10 suomalaista suunnannäyttäjää

Suomessa toimivista yrityksistä parhaiten Euroopan parhaat työpaikat -tutkimuksessa menestyi Microsoft, joka on jo neljättä kertaa peräjälkeen Euroopan paras monikansallinen työpaikka. Microsoft sai myös erityismaininnan yhteiskuntavastuullisesta työstään. Parhaiden monikansallisten työpaikkojen joukkoon ylsi Suomessa toimivista yrityksistä myös SAS Institute (4.), Affecto ja sen tytäryhtiö Karttakeskus (12.), McDonald’s (14.) sekä listalla ensikertalaisena oleva lääketukkukauppa Roche (18.).

”Euroopan parhaat monikansalliset työpaikat osoittavat olemassaolollaan, että hyvä työpaikka ei ole ainoastaan pienten ja paikallisesti toimivien yritysten kilpailuetu. Monikansallinen toimintaympäristö tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia johtamiselle ja hyvän työpaikan rakentamiselle. Esimerkiksi Microsoft ja McDonald’s hyödyntävät laajasti kansainvälisen organisaation mahdollisuuksia työntekijöiden kehittymisen tukemiseksi”, Mona Rundberg kertoo.

Pienten ja keskisuurten yritysten sarjassa Euroopan parhaiden työpaikkojen kärkikymmenikköön ylsivät Suomesta IT-yritys Vincit (8.) ja lakipalveluyritys Fondia (10.). Vincit paransi sijoitustaan viime vuodesta lähes 30:lla pykälällä. Fondia tekee listasijoituksellaan historiaa omalla alallaan, sillä se on jo neljättä vuotta peräkkäin Euroopan paras lakialan työpaikka. Ensi kertaa listalle nousivat suomalaiset ohjelmistoyritykset Arcusys (22.) Joensuusta sekä tamperelainen Solita (43.).

Euroopan parhaat työpaikat -tutkimus

Euroopan parhaat työpaikat -lista julkaistaan vuosittain ja se kattaa 100 parasta työpaikkaa. Listaorganisaatiot on jaettu kolmeen kategoriaan: monikansalliset työpaikat (25 organisaatiota), suuret organisaatiot (25 organisaatiota) sekä pienet ja keskisuuret organisaatiot (50 organisaatiota). Vuodesta 2002 lähtien julkaistua Euroopan parhaat työpaikat -listausta varten tehtävissä maakohtaisissa tutkimuksissa selvitetään työntekijöiden kokemus työpaikastaan sekä arvioidaan organisaatioiden johtamiskäytännöt. Tutkimuksen pisteytyksessä 2/3 koostuu työntekijöiden kokemuksesta ja 1/3 johtamiskäytännöistä. Listalle pääsy edellyttää, että yrityksellä on vähintään 50 työntekijää.

Great Place to Work®

Great Place to Work® on maailmanlaajuinen tutkimus- ja kehittämisorganisaatio, joka toimii 45 maassa. Vuosittain Great Place to Workin tutkimukset antavat äänen noin 12 000 000 työntekijälle eri puolilla maailmaa. Vuonna 1991 perustetun Great Place to Workin missiona on rakentaa parempaa yhteiskuntaa auttamalla yrityksiä kehittymään paremmiksi työpaikoiksi. Great Place to Work® käyttää kehittämiään Trust Index© -henkilöstökyselyä sekä Culture Audit© -johtamiskäytäntöselvitystä Euroopan parhaat työpaikat -listan sekä maakohtaisten listojen laadinnassa.

Lisätiedot:

Mona Rundberg, toimitusjohtaja

Great Place to Work® Finland

Puh. 040 592 3401, mona.rundberg@greatplacetowork.fi

Euroopan parhaat työpaikat kokonaisuudessaan: www.greatplacetowork.fi

Työelämä 2020 –hanke: http://www.tyoelama2020.fi/

Suomalaisen työelämän tila –tutkimus:

Suomalaisen työelämän tila 2014 -tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten työntekijöiden kokemusta omasta työpaikastaan. Kysely toteutettiin YouGov Groupin käyttäjäpaneelissa kattavalla satunnaisotannalla suomalaisesta työväestöstä (tutkimukseen vastasi 1030 suomalaista työntekijää). Tutkimus rakentui 25 positiivisesta Great Place to Work® Instituten Hyvän työpaikan malliin liittyvästä väittämästä. 

Yrityksestä

Miltton Group on Pohjoismaiden nopeimmin kasvava markkinoinnin, vaikuttamisen ja viestinnän asiantuntijatalo, jonka missiona on olla luotetuin neuvonantaja pohjoismaisille yrityksille sekä kansainvälisille organisaatioille New Nordics -alueella. Miltton-ryhmän palveluksessa on yli 250 henkilöä, ja sen liikevaihto oli vuonna 2017 noin 23 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuodesta 20 %.

Tilaa

Liitteet & linkit