Guggenheim Helsingin Tukisäätiö nimitti kaksi uutta hallituksen jäsentä

Guggenheim Helsingin Tukisäätiö nimitti hallitukseensa kaksi uutta jäsentä kokouksessaan Helsingissä 23. kesäkuuta 2015. Uudet jäsenet ovat Kirsi Komi, juristi ja hallitusammattilainen, sekä Juan Ignacio Vidarte, Guggenheim Bilbaon johtaja sekä Solomon R. Guggenheim -säätiön apulaisjohtaja ja globaalin strategian johtaja. Nimitysten myötä säätiön hallitus kasvoi yksitoistajäseniseksi.

Guggenheim Helsingin Tukisäätiö

Guggenheim Helsingin Tukisäätiön tarkoitus on tukea Guggenheim Helsingin kehittämistä. Säätiö on tukenut avointa, kansainvälistä suunnittelukilpailua, jolla haettiin ideoita museorakennukseen, sekä julkisia ohjelmia, joilla halutaan houkutella suomalainen yleisö käymään keskustelua ehdotetun museon taloudellisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta potentiaalista. Säätiö kerää varoja ja käyttää niitä suoraan tai välillisesti toiminta-ajatuksessaan asetettujen tehtävien suorittamisessa. Säätiön perustivat Helsingissä keväällä 2014 Solomon R. Guggenheim -säätiö, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry sekä Rakennusteollisuus RT ry.

Kirsi Komi

Kirsi Komi on juristi ja hallitusammattilainen ja asuu Helsingissä. Hän on työskennellyt pääasiassa Nokialla, Nokia Networksin lakiasiainjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Vuodesta 2010 hän on keskittynyt hallitustyöhön ja istuu nykyään usean suomalaisyrityksen hallituksessa, mukaan lukien Metsä Board Oyj, Citycon Oyj, Martela Oyj, Patria Oyj (varapuheenjohtaja), Finnvera Oyj, Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu (puheenjohtaja) ja Docrates Syöpäsairaala (puheenjohtaja). Komi on myös Guggenheim Helsinkiin ry:n sekä Hallitusammattilaiset ry:n hallitusten jäsen ja kuuluu Helsingin yliopiston 375-vuotisjuhlavuoden varainkeruukomiteaan.

Juan Ignacio Vidarte

Juan Ignacio Vidarte liityi Solomon R. Guggenheim -säätiön New Yorkin toimipisteen henkilökuntaan säätiön apulaisjohtajaksi ja globaalin strategian johtajaksi marraskuussa 2008. Hän johtaa myös vuonna 1997 perustettua Guggenheim Bilbaota, joka houkuttelee vuosittain noin miljoona kävijää.

Yhteistyö Guggenheim-säätiön kanssa alkoi vuonna 1992, kun Vidarte toimi Guggenheim Bilbao -hanketta ajaneen konsortion johtajana ja valvoi Guggenheim Bilbaon rakentamista. Hänet nimitettiin museon johtoon vuonna 1996. Vidarten luotsaama Guggeheim Bilbao on saanut lukuisia palkintoja, mukaan lukien Espanjan kulttuuriministeriön myöntämän Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes -palkinnon vuonna 1999, Euroopan museofoorumin (EMF) myöntämän Vuoden museo -palkinnon vuonna 2000, Tourist Appeal -palkinnon vuonna 2005 sekä EFQM:n Silver Q -palkinnon johtamisen laadusta.

Solomon R. Guggeheim -säätiön apulaisjohtajana ja globaalin strategian johtajana Vidarte kuuluu säätiön ylimpään johtoon ja vastaa uusien hankkeiden alkuunpanemisesta ja toteuttamisesta. Hän työskentelee parhaillaan Guggenheim Abu Dhabin kehittämisen parissa.

Lisätietoa Guggenheim Helsingin Tukisäätiöstä: http://www.guggenheimhki.fi/guggenheim-helsingin-tukisaatio/

Mediayhteydet: Sanna-Mari Jantti, Miltton, puh. +358 400 536 581, sanna-mari.jantti@miltton.fi

-----

Understödsstiftelsen för Guggenheim Helsingfors utser två nya styrelseledamöter

På ett möte i Helsingfors den 23 juni 2015 utsåg Understödsstiftelsen för Guggenheim Helsingfors två nya styrelseledamöter: Kirsi Komi, advokat och professionell direktör på mellannivå, och Juan Ignacio Vidarte, generaldirektör för Guggenheimmuseet i Bilbao och Deputy Director och Chief Officer for Global Strategies på Solomon R. Guggenheim Foundation. Dessa tillskott innebär att stiftelsens styrelse nu har elva ledamöter.

Understödsstiftelsen för Guggenheim Helsingfors

Syftet med Understödsstiftelsen för Guggenheim Helsingfors är att stödja utvecklingen av ett Guggenheimmuseum i Helsingfors. Hittills har stiftelsen gett stöd till den öppna, internationella designtävlingen i syfte att få fram idéer till museibyggnaden och tillhörande program för allmänheten utformade för att engagera en finsk publik i en diskussion om den ekonomiska, sociala och kulturella potentialen hos det föreslagna museet. Stiftelsen tjänar sitt syfte genom att samla in medel och använda dem för att direkt eller indirekt utföra de uppgifter som ingår i dess uppdrag. Stiftelsen grundades i Helsingfors våren 2014 av Solomon R. Guggenheim Foundation, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa och Byggnadsindustrin RT.

Kirsi Komi

Kirsi Komi är jurist och styrelseproffs från Helsingfors. Under lejonparten av sin karriär har hon arbetat för Nokia-koncernen, bl.a. som juridisk chef i Nokia Networks samt medlem i ledningsgruppen. Fr.o.m. 2010 har Komi koncentrerat sig på styrelsearbete och sitter idag i styrelsen för flera finländska företag (Metsä Board Abp, Citycon Abp, Martela Abp, vice ordförande Patria Abp, Finnvera Abp, ordförande FRKs Blodtjänst samt ordförande för Cancersjukhuset Docrates). Därutöver är Komi styrelsemedlem i föreningen Guggenheim till Helsingfors r.f. samt medlem i Helsingfors Universitets 375-årsjubileums medelsanskaffningskommission.

Juan Ignacio Vidarte

Juan Ignacio Vidarte började arbeta som vice direktör och Chief Officer for Global Strategies på Solomon R. Guggenheim Foundation i New York i november 2008. Han är också generaldirektör för Guggenheimmuseet i Bilbao, som etablerades 1997 och välkomnar omkring 1 000 000 besökare varje år.

Vidartes engagemang i Guggenheim Foundation inleddes 1992 när han var vd för konsortiet för Guggenheim Bilbao-projektet och övervakade byggandet av Guggenheimmuseet i Bilbao. Han utsågs till generaldirektör för museet 1996. Under Vidartes ledarskap har Guggenheimmuseet i Bilbao fått åtskilliga priser, däribland Medalla de Oro de las Bellas Artes (guldmedaljen för konst) 1999, för årets museum av European Museum Forum 2000, Tourist Appeal Award 2005 och en Silver Q-utmärkelse av EFQM för kvalitetsstyrning.

Som vice ordförande och Chief Officer for Global Strategies på Solomon R. Guggenheim Foundation är Vidarte med i Guggenheim Foundations senior management team och har ansvar för att initiera och genomföra nya projekt utanför stiftelsens befintliga verksamhet. Han arbetar för närvarande med att säkerställa en framgångsrik utveckling för Guggenheimmuseet i Abu Dhabi.

För ytterligare information om Understödsstiftelsen för Guggenheim Helsingfors, se: www.guggenheimhki.fi/en/guggenheim-helsinki-supporting-foundation/

Mediekontakt: Sanna-Mari Jantti, Miltton, tfn +358 400 536 581, sanna-mari.jantti@miltton.fi

-----

Guggenheim Helsinki Supporting Foundation Appoints Two New Board Members

In a meeting in Helsinki on June 23, 2015, the Guggenheim Helsinki Supporting Foundation appointed two new board members: Kirsi Komi, a lawyer and a professional non-executive director, and Juan Ignacio Vidarte, Director General of the Guggenheim Museum Bilbao and Deputy Director and Chief Officer for Global Strategies of the Solomon R. Guggenheim Foundation. These new appointments bring the total number of Foundation board members to eleven.

Guggenheim Helsinki Supporting Foundation

The purpose of the Guggenheim Helsinki Supporting Foundation is to support the development of a Guggenheim Helsinki museum. To date, the Foundation has supported the open, international design competition to generate ideas for the museum building and related public programs designed to engage Finnish audiences in a discussion about the economic, social, and cultural potential of the proposed museum. The Foundation serves its purpose by raising funds and using them to directly or indirectly carry out the tasks set out in its mission statement. The Foundation was established in Helsinki in spring 2014 by the Solomon R.  Guggenheim Foundation, the Finnish Hospitality Association MaRa, and the Confederation of Finnish Construction Industries.

Kirsi Komi

Kirsi Komi is a lawyer and a professional non-executive director based in Helsinki. During her career she worked mainly for Nokia Corporation where she served as General Counsel and Executive Board Member of Nokia Networks. Since 2010, she has focused on board work and currently serves on the boards of several Finnish companies including Metsä Board Oyj, Citycon Oyj, Martela Oyj, Patria Oyj (Vice Chairman), Finnvera Oyj, Finnish Red Cross Blood Service (Chairman), and Docrates Cancer Center (Chairman). Komi is also a member of the board of the Guggenheim Helsinkiin Association, as well as of the Directors’ Institute of Finland.  She also serves on the Fundraising Committee of the University of Helsinki’s 375th anniversary year.

Juan Ignacio Vidarte

Juan Ignacio Vidarte joined the New York staff of the Solomon R. Guggenheim Foundation as Deputy Director and Chief Officer for Global Strategies in November 2008. He is also the Director General of the Guggenheim Museum Bilbao, which was established in 1997 and welcomes some 1,000,000 visitors each year.

Vidarte’s involvement with the Guggenheim Foundation began in 1992 when he served as Managing Director of the Consortium for the Guggenheim Bilbao Project, overseeing the construction of the Guggenheim Museum Bilbao. He was appointed Director General of the museum in 1996. Under Vidarte’s leadership, the Guggenheim Museum Bilbao has been awarded numerous prizes, including the Gold Medal in Fine Arts in 1999, the European Museum Forum Museum of the Year Award in 2000, the Tourist Appeal Award in 2005, and the EFQM Silver Q Award for Management Quality.

As Deputy Director and Chief Officer for Global Strategies of the Solomon R. Guggenheim Foundation, Vidarte is a member of the Guggenheim Foundation’s senior management team, and is responsible for initiating and implementing new ventures outside existing foundation activities. He is currently working to ensure the successful development of the Guggenheim Abu Dhabi Museum.

For more information about the Guggenheim Helsinki Supporting Foundation: www.guggenheimhki.fi/en/guggenheim-helsinki-supporting-foundation/

Media contacts: Sanna-Mari Jantti, Miltton, tel. +358 400 536 581, sanna-mari.jantti@miltton.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Miltton Group on Pohjoismaiden nopeimmin kasvava markkinoinnin, vaikuttamisen ja viestinnän asiantuntijatalo, jonka missiona on olla luotetuin neuvonantaja pohjoismaisille yrityksille sekä kansainvälisille organisaatioille New Nordics -alueella. Miltton-ryhmän palveluksessa on yli 250 henkilöä, ja sen liikevaihto oli vuonna 2017 noin 23 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuodesta 20 %.

Tilaa