Oppilaitoksille tukea digiloikkaan

Learning as a Service -palvelumalli vastaa uuden opetussuunnitelman digitaalisiin haasteisiin 

Uusi opetussuunnitelma velvoittaa digitaalisuuden hyödyntämiseen ja mahdollistaa uudenlaisten oppisisältöjen, kuten ilmiöoppimisen tehokkaan käyttöönoton.

Oppiminen on läsnä kaikkialla, eikä enää rajoitu pelkästään luokkahuoneeseen. Koulun ulkopuolella opittuja tietoja ja taitoja hyödynnetään koulutyöskentelyssä ja koulussa opittu kytkeytyy oppijan elämään ja tuleviin urapolkuihin. Oppilaitokset etsivät oppimisympäristöjä ja teknisiä ratkaisuja, jotka mahdollistavat kansalliseksi tavoitteeksi nimetyn digiloikan.

– Meille on tärkeää varmistaa, että oppilaitoksilla on heidän tarvitsemansa toimivat laitteet  ja koneet, 3 Step IT:n julkisen sektorin päällikkö Erkki Kondelin kuvaa. – Pelkkä tekniikka ei kuitenkaan riitä. Siksi halusimme olla mukana rakentamassa ekosysteemiä, joka vastaa oppilaitosten tarpeisiin myös oppimisympäristön ja oppimisen seurannan osalta.

Learning as a Service -palvelumalli on syntynyt neljän yrityksen, 3 Step IT:n, Clanedin, Lenovon ja Microsoftin yhteistyönä. Palvelumalli sisältää pilvipalvelun, päätelaitteet, oppimistuloksia parantavan teknologian ja käyttäjätuen.

– Kun kaikki tekniseen ympäristöön liittyvät elementit voidaan hankkia yhdestä paikasta, pystyvät oppilaitokset keskittymään opettamiseen ja uuden opetussuunnitelman toteuttamiseen, Kondelin muistuttaa.

Learning as a Service -palvelumalli yksinkertaistaa suomalaisten koulujen IT-hankintaa ja tuo samalla kustannussäästöjä. Palvelumalli optimoi koneiden hankinnan, vuokrauksen ja laitteiden kierrätyksen. 

Kondelin tietää kokemuksesta, että oppilaitoksilla on myös erittäin vahvat kustannuspaineet. Jatkuva kilpailuttaminen sitoo aikaa ja resursseja.

– Learning as a Service -palvelumalli on jo valmiiksi kilpailutettu olemassa olevien puitesopimusten kautta, joten budjetointi voidaan hoitaa kokonaisuutena. Koulujen ei tarvitse pelätä, että laitteiden hankkimisen jälkeen ei olisi enää mahdollisuutta hankkia tarvittavia yhteyksiä tai panostaa oppimisympäristöön, Kondelin sanoo.

Opettajille avaimet käteen

Learning as a Service -palvelumallin kumppani Claned ymmärtää opettajien tarpeet. Claned tuottaa palvelumalliin vuorovaikutteisen verkkopohjaisen oppimisympäristön, joka ohjaa ja motivoi opiskelijoita sekä mittaa opiskelun tuloksia. Oppimisympäristö hyödyntää tekoälyä ja perustuu uusimpaan pedagogiseen tietämykseen.

– Sosiaalisen oppimisympäristön avulla opettaja pystyy näkemään, miten oppilaat oppivat, miten he käyttävät materiaaleja, minkä tyyppisiä asioita opiskelijat oppivat ja mitkä tekijät vaikuttavat oppimisen lopputulokseen, Clanedin toimitusjohtaja Mervi Palander kertoo. – Opettaja saa jatkuvasti tietoa oppilaan edistymisestä ja pystyy tukemaan jokaista oppilasta hänen tarpeidensa mukaisesti. Samalla oppilas oppii omasta oppimisestaan, Palander kuvaa.

Oppimisympäristöistä viennin uusi lippulaiva?

Digitalisoituminen ei tapahdu valtioneuvoston päätöksellä, vaan käytännön tekemisellä.

Lenovon myyntijohtaja Juhani Suhonen pitää tärkeänä, että parhaita toimintamalleja kehitetään yhteistyönä.

– Koulujen kannattaa tehdä digiloikka kumppaneiden kanssa, jotta pyörää ei turhaan keksitä uudelleen. Haluamme olla mukana luomassa digitaalisuuden parhaita käytäntöjä oppilaitoksille. Ratkaisujen on oltava sellaisia, jotka vastaavat työelämän vaatimuksia ja vievät digitalisoitumista järkevällä tavalla eteenpäin, Suhonen sanoo.

Lenovon, Clanedin, 3 Step IT:n ja Microsoftin yhteistyön Suhonen näkee hedelmällisenä sekä yritysten itsensä että yhteiskunnan kannalta.

– Meille tekniikan alan toimijoille on luonnollista kehittää ja kokeilla asioita käytännössä. Omakin kyvykkyys kehittyy, kun päästään yhdessä tunnistamaan tarpeita ja jatkojalostamaan kehitysideoita. Asiakkaan palaute on tässä kullanarvoista. Tavoitteena on luonnollisesti huippuluokan asiakastyytyväisyys. Tulevaisuuden oppimisympäristöissä on ainesta tavoitelluiksi vientituotteiksi, Suhonen summaa.

Microsoftin opetustoimi-yksikön päällikkö Petri Elsilä pitää teknologian hyödyntämistä opiskelussa tärkeänä. Microsoftin tarjoamat palvelut mahdollistavat digioppimisen ja tekevät sen helpommaksi.

– Yhteisöllisyys, tiedonrakentaminen, ongelmanratkaisu, ilmiöpohjainen oppiminen sekä vahva teknologian hyödyntäminen korostuvat 2010-luvun oppimisessa ja uudessa opetussuunnitelmassa. Oppimisessa, opettamisessa ja opiskelussa tarvitaan tietotyökalut ja palvelut yhteisölliseen tiedonrakentamiseen. Microsoftin Office 365 -palvelut sekä uudet Windows 10-pohjaiset ratkaisut tuovat helpot, turvalliset ja toimivat työkalut kaikkien koulujen ulottuville, Elsilä kuvailee.  

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: 

3 Step IT, Erkki Kondelin, Manager Public, +358 44 547 4422 erkki.kondelin@3step.com

Claned, Mervi Palander, CEO & Partner, +358 40 702 699 mervi@claned.com

Lenovo, Juhani Suhonen, Sales Director, Public Sector, +358 40 356 8010 jsuhonen@lenovo.com

Microsoft, Petri Elsilä, Education Lead, +358 50 447 8744 petri.elsila@microsoft.com

Yrityksestä

Miltton Group on Pohjoismaiden nopeimmin kasvava markkinoinnin, vaikuttamisen ja viestinnän asiantuntijatalo, jonka missiona on olla luotetuin neuvonantaja pohjoismaisille yrityksille sekä kansainvälisille organisaatioille New Nordics -alueella. Miltton-ryhmän palveluksessa on yli 250 henkilöä, ja sen liikevaihto oli vuonna 2017 noin 23 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuodesta 20 %.

Tilaa