Sijoitusbarometri 2015: suomalaiset Sipilän saappaissa

Sijoitusyhtiö Norvestian teettämässä Sijoitusbarometri 2015 –selvityksessä vastaajia pyydettiin hyppäämään pääministerin asemaan ja ratkaisemaan kiperiä talouskysymyksiä. Vastaajat investoisivat koulutukseen ja kehottaisivat suomalaisia kuluttamaan säästämisen sijaan. Tärkeimmäksi taloudenhoidon toimenpiteeksi nostettiin työn tekemisen taloudellinen kannattavuus verrattuna työttömänä olemiseen.

Nyt viidettä vuotta peräkkäin julkaistussa Norvestian Sijoitusbarometri -tutkimuksessa selvitetään suomalaisten sijoituskäytäntöjä sekä asenteita säästämistä ja sijoittamista kohtaan. TNS Gallupin toteuttamaan tutkimukseen vastasi 1300 yli 25-vuotiasta suomalaista. Juhlavuoden kunniaksi vastaajia pyydettiin ajatusleikkiin: heitä kehotettiin hyppäämään pääministerin saappaisiin yhdeksi päiväksi ja tekemään päätöksiä kiperistä talouskysymyksistä.

Tyrmäys koulutusleikkauksille

Vastaajilta kysyttiin, miten he pääministerinä tukisivat suomalaista elinkeinoelämää. Viesti oli selvä: 40 % mielsi perus- ja korkeakoulun tärkeimmäksi tukikeinoksi nimenomaan elinkeinoelämän kannalta. Koulutusta pitivät tärkeänä sekä nuoret että vanhat vastaajat, niin kaupungeissa kuin maaseudulla. Kaikkein positiivisimmin koulutuksen tukemiseen suhtautuivat yli 55-vuotiaat.

Seuraavaksi tärkeimpinä tukitoimina pidettiin yritysten verojen alentamista ja yritysrahoituksen järjestämistä. Vain hyvin harva vastaajista koki, että elinkeinoelämää ei tulisi valtion toimesta tukea erikseen lainkaan.

Verotusta ”pääministerit” muuttaisivat nostamalla osinkoveroa ja laskemalla perintöveroa. Perintöveron laskemista kannatettiin kaikissa tuloluokissa. Painotuserot tuloluokkien välillä eivät yllätä: eniten kannatusta perintöveron lasku saa suurituloisten keskuudessa: peräti 55 % suurituloista kannattaa tätä. Arvonlisäveron laskeminen saa kannatusta eniten pienituloisten keskuudessa, kun taas suurituloisten enemmistö kannattaa tuloveron laskemista.

Nuoret aikuiset: töitä saatava omalta alalta

Vaikeasta työllisyystilanteesta huolimatta nuorimmat, 25–35-vuotiaat vastaajat eivät pääministeri-päivänään suosineet yleisen palkkatason alentamista. Toisaalta nämä nuoret aikuiset eivät myöskään laittaisi työttömiä sellaisiin töihin, jotka eivät vastaa koulutusta tai työkokemusta. Yli 55-vuotiaat vastaajat olivat tiukempia: valtaosan mielestä työttömien tulisi ottaa vastaan myös sellaisia työtehtäviä, jotka eivät vastaa heidän koulutustaan tai työkokemustaan.

Vastaajilta myös kysyttiin, millaiseen taloudelliseen varautumiseen ja säästämiseen he pääministerin asemassa ohjeistaisivat suomalaisia. Kaikista vastaajista peräti 40 % kehottaisi suomalaisia olemaan säästämättä ja sen sijaan kuluttamaan. Yli 65-vuotiaista vastaajista 41 % kehottaisi sijoittamaan asuntoon. Myös alle 35-vuotiaat suosittelisivat kuluttamista ja asuntoon sijoittamista. Pankkiin säästäminen ja rahastoihin sijoittaminen olivat nuorten keskuudessa suositumpia kuin iäkkäämpien vastaajien: 25–30-vuotiaista 26 % kehotti säästämään pankkiin ja 21 % sijoittamaan rahastoihin.

Kriisi tehnyt suomalaisista taloustuntijoita?

Vuosittain muuttuvan teeman lisäksi Sijoitusbarometri tarjoaa myös vertailutietoa ajallisesti pysyvien kysymysten muodossa. Monilta osin suomalaisten käsityksen ja asenteet sijoittamista kohtaan ovat säilyneet samankaltaisina turbulenssivuosien 2011–2015 aikana.

Vertailudata kuitenkin viittaa siihen, että suomalaiset ovat kokeneet henkilökohtaisen taloutensa muuttuneen vuosi vuodelta hieman epävakaammaksi. Toisaalta viiden tutkimusvuoden aikana vastaajien käsitys omasta talous- ja sijoitustuntemuksestaan on tutkimuksen mukaan hienokseltaan kasvanut. Talouden ja sijoitusyhmpäristön aktiivinen käsittely vaikeiden vuosien aikana niin julkisuudessa kuin kahvipöytäkeskusteluissa on siis mahdollisesti tehnyt suomalaisista itsevarmempia talousasioiden parissa.

Aineisto
Lataa tämän ja edellisten vuosien tutkimusraportti ja -aineistot osoitteessa: www.norvestia.fi/sijoitusbarometri

Yhteystiedot
Juha Kasanen, Norvestia Oyj, toimitusjohtaja, 09 6226 380, juha.kasanen@norvestia.fi

Norvestia Oyj on pörssinoteerattu sijoitusyhtiö. Norvestia-konserni sijoittaa pääasiassa pohjoismaisiin osakkeisiin, osakerahastoihin, hedgerahastoihin, joukkovelkakirjalainoihin, rahamarkkinoille sekä teollisuussijoituksiin.

Yrityksestä

Miltton Group on Pohjoismaiden nopeimmin kasvava markkinoinnin, vaikuttamisen ja viestinnän asiantuntijatalo, jonka missiona on olla luotetuin neuvonantaja pohjoismaisille yrityksille sekä kansainvälisille organisaatioille New Nordics -alueella. Miltton-ryhmän palveluksessa on yli 250 henkilöä, ja sen liikevaihto oli vuonna 2017 noin 23 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuodesta 20 %.

Tilaa

Liitteet & linkit