Silta Oy fuusioi tytäryhtiönsä

Henkilöstöhallinnon palveluita tarjoava Silta Oy fuusioi tytäryhtiönsä 1.1.2010. Yhtiöiden kaikki liiketoiminta jatkuu vuodenvaihteen jälkeen yhtenäisesti Silta Oy:nä. Palveluiden markkinoinnissa yhtiö käyttää HR1-brändiä.

Silta Oy fuusioi tytäryhtiönsä Rahastopalvelu RP Oy:n, Konsulttitoimisto Jaakko Lehto Oy:n, Oy ProMotive Ab:n, Silta HRM Oy:n ja SV Benefic Oy:n vuoden 2010 alusta lähtien. Fuusion myötä yhtiöiden kaikki liiketoiminta keskitetään 1.1.2010 alkaen Silta Oy:öön. Palveluiden markkinoinnissa yhtiö käyttää HR1-brändiä, joka kertoo Silta Oy:n visiosta olla henkilöstöhallinnon palveluiden ykkönen Suomessa. Silta Oy:n palveluihin kuuluvat palkkapalvelu, eläkepalvelu, henkilöstörahastopalvelu, rekrytointipalvelu, uudelleensijoituspalvelu sekä henkilöstöhallinnon konsultointi-, valmennus- ja vuokrauspalvelu. Lisäksi Silta Oy tarjoaa julkisyhteisöille taloushallintopalveluita. Fuusion tavoitteena on vahvistaa organisaation toimintaa ja tukea palveluiden markkinointia yhtenäisesti Silta Oy:n nimellä ja HR1-brändin kautta. Fuusio ei vaikuta työntekijöiden asemaan yhtiössä. Silta Oy on perustettu vuonna 2001. Tällä hetkellä konsernissa työskentelee noin 350 henkeä. Liikevaihto vuonna 2008 oli 23,5 miljoonaa euroa. Silta-konserni muodostuu Silta Oy:stä sekä sen 100-prosenttisesti omistamista, vuodenvaihteessa fuusioitavista tytäryhtiöistä Rahastopalvelu RP Oy:stä, Konsulttitoimisto Jaakko Lehto Oy:stä, Oy ProMotive Ab:stä ja Silta HRM Oy:stä. Silta Oy:llä on lisäksi osakkuusyhtiö Kuntalaskenta Oy.

Yrityksestä

Miltton Group on Pohjoismaiden nopeimmin kasvava markkinoinnin, vaikuttamisen ja viestinnän asiantuntijatalo, jonka missiona on olla luotetuin neuvonantaja pohjoismaisille yrityksille sekä kansainvälisille organisaatioille New Nordics -alueella. Miltton-ryhmän palveluksessa on yli 250 henkilöä, ja sen liikevaihto oli vuonna 2017 noin 23 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuodesta 20 %.

Tilaa

Liitteet & linkit