Stora Enson uusi Viewpoint-raportti valottaa vähittäismyyntipakkausten tulevaisuutta

Kuluttajien muuttuva ostoskäyttäytyminen lisää innovatiivisten pakkausratkaisujen tarvetta

Paperi-, biomateriaali-, puu- ja pakkausteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä Stora Enso julkisti tänään uuden Viewpoint-raportin. Se esittelee alan näkymiä ja elintarvikekaupan vähittäismyynnin kasvavaa innovatiivisten pakkausratkaisujen tarvetta.

Vähittäismyyntipakkaukset – näkymät vuonna 2016 ja sen jälkeen -raportti on Stora Enso Packaging Solutions -yksikön kolmas Viewpoint-katsaus. Raportissa käsitellään vähittäiskaupan alan nopeaa muutosta ja sen aiheuttamia vaatimuksia tulevaisuuden pakkauksille.

Tapaustutkimusten avulla osoitetaan, miten vähittäismyyjät voivat innovatiivisilla pakkausratkaisuilla pienentää kustannuksiaan 50–70 prosenttia. Raportissa käsitellään myös brändien erottautumiskeinoja kilpailutilanteessa, jossa kaupan omien private label -tuotteiden markkinaosuuden ennustetaan kasvavan 50 prosenttiin seuraavan 10 vuoden aikana.

”Vähittäiskaupan kilpailu on kovaa, ja elintarvikekaupan ostopäätöksistä 70 prosenttia tehdään vasta myyntipisteessä. Tehokkailla pakkausratkaisuilla voidaan merkittävästi kasvattaa myyntiä ja vähentää kustannuksia koko arvoketjussa”, toteaa Ravindra Parasnis, VP, Stora Enso Packaging Oy ja Stora Enso Packaging AB.

Raportti esittelee vähittäismyyntipakkausten viisi tärkeintä suuntausta:

  • halpamyymälöiden menestys
  • päivittäistavarakaupan panostus private label -tuotteisiin
  • älypakkaukset
  • päivittäistavaran verkkokaupan kasvu
  • pyrkimys kestävään kehitykseen.

”Uusien pakkausinnovaatioiden hyödyntäminen lisää kilpailuetua tämän päivän ja tulevaisuuden markkinoilla. Viewpoint-raporteissa esitämme näkemyksiämme tulevaisuuden innovatiivisista pakkauksista. Toivomme asiakkaidemme osallistuvan tähän vuoropuheluun”, sanoo Ravindra Parasnis, VP, Stora Enso Packaging Oy ja Stora Enso Packaging AB.

Hannu Alalauri, Senior Vice President, Packaging Solutions esitelmöi World Retail Congress -tapahtumassa Pariisissa 30.9. sekä Empack-messuilla Helsingin Messukeskuksessa 19.11. aiheesta Vähittäismyyntipakkausten näkymät vuonna 2016 ja sen jälkeen.

Viewpoint-raportin voi ladata osoitteesta www.storaensopack.com/press-media.

Lisätietoja:
Björn Thunström VP, Marketing & Customer Loyalty
Stora Enso Packaging Solutions
Puh: +358 40 6481836
Sähköposti: bjorn.thunstrom@storaenso.com

Stora Enso on paperi-, biomateriaali- ja pakkausteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä – rethinker. Kyseenalaistamme toimintaamme ja ajatteluamme ja haemme jatkuvasti uutta tarjotaksemme asiakkaillemme innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Stora Enson palveluksessa on noin 29 000 henkilöä, ja sen liikevaihto vuonna 2013 oli 10,6 miljardia euroa. www.storaenso.com

Renewable Packaging -divisioonamme valmistaa kuitupohjaisia pakkausmateriaaleja ja innovatiivisia pakkausratkaisuja kuluttajapakkauksia sekä teollisuuspakkauksia valmistaville asiakkailleen. Divisioonan toiminta kattaa koko arvoketjun sellun tuotannosta pakkausmateriaalien ja pakkausten valmistamiseen sekä kierrätykseen.

Avainsanat:

Yrityksestä

Miltton Group on Pohjoismaiden nopeimmin kasvava markkinoinnin, vaikuttamisen ja viestinnän asiantuntijatalo, jonka missiona on olla luotetuin neuvonantaja pohjoismaisille yrityksille sekä kansainvälisille organisaatioille New Nordics -alueella. Miltton-ryhmän palveluksessa on yli 250 henkilöä, ja sen liikevaihto oli vuonna 2017 noin 23 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuodesta 20 %.