Suomalaisen työelämän tilaa kohennettava yritys kerrallaan

Juuri julkaistun Suomalaisen työelämän tila -tutkimuksen mukaan vain hieman yli puolet työssäkäyvistä kokee työpaikkansa myönteisesti. Tulos ei ole kohentunut viimeksi kuluneen vuoden aikana. Samalla kansalliseen työelämästrategiaankin kirjattuna tavoitteena on nostaa Suomen työelämä Euroopan parhaaksi vuoteen 2020 mennessä.

Great Place to Work® toteutti nyt kolmantena vuotena peräkkäin seurantatutkimuksen siitä, miten suomalaiset työssäkäyvät kokevat työpaikkansa. Vuosittain toteutettavan tutkimuksen tavoitteena on luoda kattava kuva suomalaisesta työelämästä ja sen kehittymisestä suhteessa kotimaan ja Euroopan parhaisiin työpaikkoihin. Tammikuussa toteutettuun kyselyyn vastanneista työssäkäyvistä suomalaisista noin 54 prosenttia koki työpaikkansa positiivisesti, mikä vastaa vuoden takaista tulosta. Työntekijöiden kokemus työelämämme tilasta ei siis ole kohentunut viimeksi kuluneen vuoden aikana.

”Meidän näkökulmastamme tämä tulos on mielenkiintoinen siksi, että pitkälliseen globaaliin tutkimusdataamme perustuen mikä tahansa työpaikka voi kuitenkin kehittyä sellaiseksi, jossa työntekijät viihtyvät ja ovat motivoituneita”, Great Place to Work® Finlandin toimitusjohtaja Mona Rundberg sanoo.

Kehitystyön perustana johdon arvomaailma

Tavoite kehittää yksittäisiä työpaikkoja ja koko suomalaista työelämää Euroopan huipputasolle on kirjattu työelämästrategiaan ja siihen perustuvaan Työelämä 2020 -hankkeeseen. Great Place to Work on yksi hankkeen työelämäkumppaneista. Hanke lanseerattiin kolme vuotta sitten, mutta kehitys näyttää jääneen staattiseen tilaan – ainakin työntekijöiden silmissä.

”Onnistumisen mahdollisuuksia kaventaa organisaatioiden kehitystyön perusta, eli johdon arvomaailma, joka heijastuu suomalaisten työpäiviin. Parempaa työpaikkaa on mahdollista lähteä rakentamaan vasta, kun johtamiskäytännöt aidosti kumpuavat humaaneista arvoista ja tukevat tavoitetta inhimillisestä ja onnellisesta työpaikasta”, Rundberg toteaa.

Panostukset henkilöstöön näkyvät Suomen parhaiden työpaikkojen tuloksessa

Työpaikkojen joukosta löytyy edelläkävijäyrityksiä, jotka esimerkillään todistavat, että Suomeen voidaan rakentaa Euroopan parhaita työpaikkoja. Great Place to Work julkaisee tutkimukseensa perustuvan listan Suomen parhaista työpaikoista tänä perjantaina, 6.2.2015. Yhteensä parhaiksi rankatut organisaatiot työllistävät noin 10 000 suomalaista. Heistä keskimäärin 85 prosenttia kokee työpaikkansa positiivisesti, mikä on yli puolet enemmän kuin Suomalaisen työelämän tila -tutkimukseen vastanneiden keskuudessa.

”Nämä yritykset jakavat samat ympäristöön ja taloustilanteeseen liittyvät haasteet kuin muutkin suomalaiset yritykset. Ne ovat kuitenkin päättäneet panostaa henkilöstön luottamuksen ja hyvinvoinnin edistämiseen hyvän johtamisen keinoin. Panostukset näkyvät myös liiketoiminnassa: vuoden 2015 Suomen parhaat työpaikat kasvoivat viime vuonna keskimäärin yli 15 prosenttia, saivat lähes 70 000 työhakemusta, ja niissä sairauspoissaolot jäivät 2,3 prosenttiin”, Rundberg summaa.  

Suomalaisen työelämän tila 2015 -tutkimus toteutettiin YouGov Finlandin kuluttajapaneelissa, johon kuuluu 20 000 suomalaista. Satunnaisotannalla tutkimukseen vastasi 1009 suomalaista työntekijää.

Suomen parhaat työpaikat 2015 -tutkimus suoritettiin touko-marraskuussa 2014. Tutkimukseen osallistui 153 organisaatiota. Lista Suomen parhaista työpaikoista julkaistaan 6.2.2015.

Lisätietoja:

Mona Rundberg, toimitusjohtaja, Great Place to Work® Finland

040 592 3401

mona.rundberg@greatplacetowork.fi

Great Place to Work®

Great Place to Work® on maailmanlaajuinen tutkimus- ja kehittämisorganisaatio, joka toimii 45 maassa. Vuosittain Great Place to Workin tutkimukset antavat äänen noin 12 000 000 työntekijälle eri puolilla maailmaa. Vuonna 1991 perustetun organisaation tavoitteena on rakentaa parempaa yhteiskuntaa auttamalla yrityksiä kehittymään paremmiksi työpaikoiksi. Great Place to Work käyttää kehittämiään Trust Index© -henkilöstökyselyä sekä Culture Audit© -johtamiskäytäntöselvitystä mm. Euroopan parhaat työpaikat -listan sekä maakohtaisten listojen laadinnassa.

Avainsanat:

Yrityksestä

Miltton Group on Pohjoismaiden nopeimmin kasvava markkinoinnin, vaikuttamisen ja viestinnän asiantuntijatalo, jonka missiona on olla luotetuin neuvonantaja pohjoismaisille yrityksille sekä kansainvälisille organisaatioille New Nordics -alueella. Miltton-ryhmän palveluksessa on yli 250 henkilöä, ja sen liikevaihto oli vuonna 2017 noin 23 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuodesta 20 %.