Suurselvitys suomalaisten arjesta: janoisuutta koko maassa, kuivinta Länsi-Suomessa

SodaStream selvitti, minkälaista suomalaisten arki on. Väestöedustavan tutkimuksen mukaan suomalaisten arjen kuivuus vaihtelee eri alueilla merkittävästi. Myös naisten ja miesten erot nousevat esille, kun kysymys on itsensä tai rakkaiden hemmottelusta.

Suurselvitys suomalaisten arjesta: janoisuutta koko maassa, kuivinta Länsi-Suomessa

SodaStream selvitti, minkälaista suomalaisten arki on. Väestöedustavan tutkimuksen mukaan suomalaisten arjen kuivuus vaihtelee eri alueilla merkittävästi. Myös naisten ja miesten erot nousevat esille, kun kysymys on itsensä tai rakkaiden hemmottelusta.

SodaStreamin helmikuussa 2014 teettämä tutkimus[1] kertoo, kuinka kuivaa suomalaisten arki on. Useiden onnellisuustutkimusten mukaan suomalaiset sijoittuvat onnellisimpien maiden kärkisijoille. Näissä tutkimuksissa kohteena ovat usein yhteiskunnan rakenteet, mutta mistä koostuvat suomalaisten arjen onnen hetket? SodaStreamin tutkimuksessa pureuduttiin suomalaisten arjen koostumukseen. Arjen kuivuus liittyy niin kehoon kuin mieleen. Tutkimus osoittaakin, että suomalaiset ovat usein janoisia, mutta muuten arki ei ole kuivaa.

Suomalaiset juovat liian vähän. 41 % suomalaisista juo päivässä vain 6–10 dl vettä, maitoa, hiilihapotettua vettä, limua, mehua tai muita alkoholittomia nesteitä. Erityisesti 56–70-vuotiaat laiminlyövät juomista. Heistä jopa 57 % juo korkeintaan litran päivässä. Suomalaiset myös heräävät janoisena 1-2 kertaa viikossa (15 %) tai muutaman kerran kuukaudessa (18 % ). Erityisesti 56–70-vuotiaat ovat janoisia. Heistä 17 % tuntee itsensä janoiseksi aina herätessään. 15–22-vuotiaista näin tuntee vain 8 %.

Vaikka suomalaiset juovat liian vähän, suurin osa tietää, kuinka paljon vettä pitäisi juoda päivässä. 71 % vastaajista osasi kertoa, että vettä pitäisi juoda noin pari litraa päivässä. Luku korostui naisvastaajien keskuudessa, joista jopa 79 % osasi vastata kysymykseen oikein. Parhaiten oikean määrän tiesivät 56–70-vuotiaat vastaajat (77 %).

Miesten mieli kuivempi kuin naisten? Miehet nauravat vähemmän ja hemmottelevat harvemmin itseään ja rakkaitaan

Puolet suomalaisista (51 %) nauraa katketakseen viikoittain. Samalla yli joka viidennes (22 %) suomalaisista kertoo nauravansa katketakseen vain muutaman kerran kuukaudessa ja neljännes (27 %) vain kerran kuussa tai harvemmin. Miehet nauravat naisia vähemmän. Kun naisista yli puolet (55 %) nauraa katketakseen vähintään viikoittain, miehistä osuus on vain 47 %. Miehistä joka kolmannes (32 %) nauraa kunnolla vain kerran kuukaudessa tai harvemmin.

Suurin osa (56 %) suomalaisista tapaa ystäviään vähintään kerran viikossa tai useammin. Muutaman kerran kuukaudessa ystäviään tapaa (24 %) ja tätä harvemmin 20 %. Ystävien päivittäinen näkeminen vähenee iän myötä. Nuorista 15–22-vuotiaista ystäviään näkee päivittäin jopa 37 %, kun 36–55-vuotiaista vain 10 % näkee ystäviään päivittäin.

Erot miesten ja naisten välillä korostuvat itsensä ja rakkaiden hemmottelussa. Suomalaiset hemmottelevat niin itseään kuin rakkaitaan suhteellisen säännöllisesti. 40 % suomalaisista hemmottelee itseään vähintään kerran viikossa ja 42 % suomalaisista hemmottelee rakkaitaan vähintään kerran viikossa. Kuitenkin joka kymmenes hemmottelee rakkaitaan harvemmin kuin kerran vuodessa tai ei koskaan. Luku korostuu miesten keskuudessa, joista 10 % ei hemmottele rakkaitaan koskaan. Viikoittain rakkaitaan hemmottelevia miehiä on 37 %, kun naisista näin tekee lähes puolet (47 %).

Hemmottelemisessa näkyy myös paikallisia eroja ja ero Itä- ja Länsi-Suomen välillä on selvä. Itä-Suomessa on päivittäin hemmottelevia muita alueita enemmän. 14 % itäsuomalaisista kertoi hemmottelevansa itseään päivittäin, kun Länsi-Suomessa vastaava luku on vain 8 %. Lisäksi itäsuomalaisista vähintään kerran viikossa rakkaitaan hemmottelevia on 47 %, Länsi-Suomessa näin tekee vain 39 %.

Länsi-Suomessa arki on kuivaa

Myytti karuista ja juroista länsisuomalaisista osoittautuu tutkimuksessa todeksi. Lähes kaksi kolmesta (64 %) suomalaisesta innostuu tekemistään asioista vähintään kerran viikossa. Länsi-Suomessa on kuitenkin selvästi hillitympää kuin muualla. Lännessä päivittäin tai lähes päivittäin innostuu 36 % vastaajista, Itä-Suomessa 41 % ja Pohjois-Suomessa jopa 45 % vastaajista.

Länsi-Suomessa myös tehdään vähemmän itselle mieleisiä asioita. Joka neljäs (25 %) suomalaisista tekee päivittäin asioita, joita rakastaa. Lisäksi lähes päivittäin ja muutaman kerran viikossa näin kertoi tekevänsä jopa 42 % vastaajista. Pohjois-Suomessa on eniten ihmisiä, jotka tekevät rakastamiaan asioita päivittäin tai lähes päivittäin (54 %), kun Länsi-Suomessa heitä on vain 42 %.

Suomalaisten elämään sisällön tuo perhe (29 %), kumppani (16 %), arjen pienet ilot (11 %) ja harrastukset (11 %). Perheen merkitys arjen piristäjänä vähenee vanhemmissa ikäryhmissä. 56–70-vuotiaista perheen mainitsee tärkeimmäksi sisällöntuojakseen 22 %, kun suurimmillaan luku on 36–55-vuotiaiden keskuudessa 33 %. Perheen merkitys on tasaista läpi Suomen. Vain Pohjois-Suomessa sen merkitys hieman korostuu, kun 33 % vastaajista valitsee sen tärkeimmäksi sisällökseen elämässä.

”Kysyimme myös, mikä tekisi suomalaisten arjesta hauskempaa ja vähemmän kuivaa. Avoimissa vastauksissa korostui selvästi kolme asiaa. Suomalaiset janoavat rahaa, rakkautta ja vapaa-aikaa. Tästä huolimatta tutkimus osoittaa, että ainakaan kaikki suomalaiset eivät vietä niin juroa arkea kuin väitetään”, toteaa

SodaStreamin Suomen maajohtaja, Thea Forstén.

Suomalaisten kuivan arjen lievittämiseksi SodaStream saapuu maailman vesipäivänä lauantaina 22. maaliskuuta Turun kauppakeskus Myllyyn tarjoamaan kurkunkostuketta halukkaille.

Lisätiedot:
Thea Forstén
SodaStream Suomi
thea.forsten@sodastream.fi
+358 9 77 400 100
+358 500 68 77 68

Yhteystiedot medialle:
Anita Nousiainen
Viestintätoimisto Miltton

anita.nousiainen@miltton.fi

+358 40 766 82 95


SodaStream on 45 maassa toimiva virvoitusjuoma-alan yritys, joka valmistaa ja markkinoi hiilihapotuslaitteita ja virvoitusjuomien valmistamiseen tarkoitettuja makutiivisteitä. SodaStream on alansa globaali markkinajohtaja, vuonna 2012 hiilihapotuslaitteita oli yli 370 000 suomalaisessa kotitaloudessa. SodaStreamin tavoite on tarjota ekologisia ja moneen makuun sopivia kuplajuomia, jotka valmistuvat helposti kotioloissa maailman parhaasta hanavedestä. Suomessa SodaStreamilla on noin 700 jälleenmyyjää ja juomavalikoimaan kuuluu noin 75 erilaista virvoitusjuomaa ja makuvettä. Yhtiön osake on noteerattu New Yorkin pörssissä. www.sodastream.fi


[1] SodaStreamin helmikuussa 2014 teettämässä tutkimuksessa tutkittiin tilastollisesti edustavassa online-paneelissa suomalaisten arkea. Tutkimukseen osallistui 1013 15–70-vuotiasta suomalaista, ja sen toteutti tutkimuspalveluyritys Cint. Tutkimuksen virhemarginaali on enintään 3 prosenttia.

Yrityksestä

Miltton Group on Pohjoismaiden nopeimmin kasvava markkinoinnin, vaikuttamisen ja viestinnän asiantuntijatalo, jonka tytäryhtiöitä ovat Miltton, Miltton Brussels, Miltton Creative, Miltton Labs, Miltton Markets, Miltton Networks, Miltton Nordics, Miltton Purpose, Miltton Sparks ja Nordic West Office. Ryhmän palveluksessa on yli 200 henkilöä, ja sen liikevaihto oli vuonna 2016 noin 19,6 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuodesta 35 %. Miltton Group on itsenäisessä kotimaisessa omistuksessa.