Talousjohtajat: Toimintatavoissa muutos – nyt panostetaan kasvuun

Deloitten ja SEB:n puolivuosittain toteutettavan talousjohtajakyselyn mukaan suomalaisten talousjohtajien optimismi talouden kasvusta on hiipunut. Vaikka merkittävä osa yrityksistä pitää omaa taloudellista tilannettaan vakaana, reilu neljännes talousjohtajista uskoo irtisanomisten jatkuvan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Sen sijaan eurooppalaisista talousjohtajista yli kolmannes uskoo lisäävänsä työvoimaa seuraavan puolen vuoden aikana. Huolenaiheista huolimatta yritykset panostavat nyt orgaaniseen kasvuun.

Deloitten ja SEB:n teettämän talousjohtajakyselyn mukaan suomalaisten talousjohtajien optimismi on laskenut verrattuna puolen vuoden takaiseen tilanteeseen. Vielä viime keväänä 34 prosentin enemmistö talousjohtajista uskoi positiiviseen talouskehitykseen. Nyt talousjohtajia, joiden mielestä näkymät ovat puolenvuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna myönteisemmät, oli saman verran kuin niitä, joiden mielestä näkymät ovat synkemmät.

”Yleinen kehitys on se, että keväällä näkymät ovat positiivisempia ja syksyllä odotukset asettuvat realistisemmalle tasolle. Huolestuttavaa kuitenkin on, että luku on ollut viimeksi näin alhainen syksyllä 2012. Kyselyn pohjalta emme usko Suomen  talouden kasvavan kovinkaan paljoa seuraavan 6–12 kuukauden aikana”, toteaa Deloitten CFO-ohjelmasta vastaava osakas Tuomo Salmi.

Suomalaiset yritykset eivät kuitenkaan ole kriisissä. Yritysten taloustilanteesta kysyttäessä yli puolet (56%) talousjohtajista uskoo yritystensä taloustilanteen olevan vakaalla pohjalla. Vain 8 prosenttia vastanneista kertoo yritysten taloustilanteen olevan heikko. Erityisen positiivisesti omaan taloustilanteeseen suhtaudutaan energia- ja rakennusteollisuudessa, joissa näkymät talousjohtajien mukaan ovat hyvät.

Huolenaiheeksi noussut ulkomainen kilpailu

Suomalaisten talousjohtajien mukaan yritysten omassa taloudessa suurin liikevaihtoon vaikuttava riskitekijä on alhainen kysyntä. 69 prosenttia vastaajista pitää sitä vaikeimpana yritysten toimintaan vaikuttavana tekijänä. Toiseksi suurimmaksi huolenaiheeksi nousee Suomen talouden tila.

”Nyt tehty kysely osoittaa, että suomalaiset talousjohtajat ovat hyvin huolissaan Suomen talouden tilasta. 61 prosenttia vastaajista piti tätä huolenaiheena. Myös ulkomainen kilpailu on alkanut huolettaa suomalaisia. Yli kolmannes talousjohtajista näkee tämän suurena riskinä. Vielä viime keväänä näin ajatteli viidesosa vastaajista”, kertoo Ville Lähde, SEB:n Financial Strategy -yksiköstä.

Muista liikevaihtoon vaikuttavista riskitekijöistä esille nousee jälleen Venäjä, jota pitää merkittävänä riskinä lähes joka kolmas vastaaja (29 %).

”Huolenaiheista huolimatta suomalaisten yritysten bisnesstrategioissa on tapahtunut muutos. Yritykset panostavat hieman aiempaa enemmän kasvustrategioihin. Viimeisen puolentoista vuoden ajan kulujen vähentäminen on ollut suomalaisyritysten tärkein prioriteetti. Kulujen leikkaus on yhä tärkeää, mutta nyt orgaaninen kasvu on noussut talousjohtajien tärkeimmäksi päämääräksi. Luku on noussut viime kevään 49 prosentista 66 prosenttiin”, sanoo Deloitten Finance-palveluista vastaava osakas Markus Kaihoniemi.

Eurooppalaisista talousjohtajista yli kolmannes uskoo työllisyyden kasvuun

Syksy ei tuo suuria muutoksia talousjohtajien odotuksiin työllisyydestä. Kyselyyn vastanneista suomalaisista talousjohtajista 28 prosenttia näkee yritysten mahdollisuuksien palkata uusia työntekijöitä heikkenevän seuraavan kuuden kuukauden aikana. Neljännes vastaajista (24 %) puolestaan näkee jo valoa tunnelin päässä ja uskoo yritystensä työllisyystilanteen paranevan seuraavan puolen vuoden aikana.

Keskimäärin eurooppalaiset talousjohtajat suhtautuvat seuraavan vuoden työllisyysnäkymiin hieman suomalaisia talousjohtajia valoisammin. Kyselyyn vastanneista eurooppalaisista talousjohtajista 35 prosenttia uskoi työllisyyden kasvuun. 22 prosenttia vastanneista puolestaan uskoi seuraavan vuoden tuovan uusia irtisanomisia. Erityisen synkkänä seuraavaa 12 kuukautta pidetään Norjassa, jossa 42 prosenttia talousjohtajista uskoo työvoiman supistuksiin lähitulevaisuudessa. Eurooppalaisten talousjohtajien työllisyysnäkemyksiä kysyttiin nyt ensimmäistä kertaa. Kyselyyn vastasi 1 300 eurooppalaista talousjohtajaa.

Kasvua lähialueilta

Suomalaisten talousjohtajien toiveet kasvusta kääntyvät tänä syksynä jälleen lähialueille. Lähes puolet (44 %) suomalaisista talousjohtajista uskoo, että parhaat kasvun edellytykset löytyvät kotimaasta tai muista Pohjoismaista. Viime keväänä vahvistuneen dollarin ja Yhdysvaltojen talouskasvun innoittamat odotukset Pohjois- ja Etelä-Amerikassa ovat hiipuneet. Nyt talouskasvuun alueella uskoo enää 12 prosenttia suomalaisista talousjohtajista.

Kevään kyselyssä parempiin näkymiin Pohjois- ja Etelä-Amerikassa uskoi vielä 19 prosenttia talousjohtajista. Tänä syksynä Pohjois- ja Etelä-Amerikan markkinoihin uskoo lähinnä tehdasteollisuus, jonka talousjohtajista 38 prosenttia uskoo kasvun edelleen löytyvän alueelta seuraavan vuoden aikana. Kiinan voimakkaasta myllerryksestä huolimatta Aasian ja Tyynenmeren alueeseen uskoo yhä 14 prosenttia vastanneista.

Deloitte/SEB CFO Survey

Puolivuosittain toteutettava Deloitte/SEB CFO Survey tutki suomalaisten talousjohtajien näkemyksiä 24.9.–12.10. Tutkimukseen vastasi 50 talousjohtajaa Suomesta. Vastaajat edustivat sekä yksityisiä että listautuneita keskikokoisia, suuria ja monikansallisia yrityksiä eri toimialoilta. Suurimman osan (82%) liikevaihto ylittää 100 miljoonaa euroa. Euroopassa kyselyyn vastasi 1 300 talousjohtajaa 15:stä Euroopan maasta.

Koko raportti liitteenä.

Lisätietoja:
SEB Ville LähdeManager, Financial Strategy, +358 9 6162 8097, +358 50 331 6325, ville.lahde@seb.fi
Deloitte Tuomo Salmi, Partner, CFO Program Leader, +358 20 755 5381, tuomo.salmi@deloitte.fi

SEB on Pohjoismaiden johtava finanssipalvelukonserni. Suomessa, Tanskassa, Norjassa ja Saksassa SEB on keskittynyt yritys- ja investointipankkitoimintaan tarjoten täyden palveluvalikoiman yrityksille ja instituutioasiakkaille. Ruotsissa ja Baltian maissa SEB tarjoaa finanssineuvontaa ja laajan valikoiman finanssipalveluita sekä yksityisille että yritysasiakkaille. Yhtiö toimii 20 maassa maailmanlaajuisesti ja työllistää noin 15 500 työntekijää. 30. syyskuuta 2015 SEB-konsernin kokonaisvarallisuus oli 2,743 miljardia Ruotsin kruunua sijoituskannan ollessa 1,631 miljardia Ruotsin kruunua. Lisätietoja SEB-konsernista osoitteessa www.sebgroup.com.
Suomessa SEB:llä työskentelee 350 ammattilaista yritys- ja investointipankkitoiminnan sekä omaisuudenhoidon ja korttiliiketoiminnan parissa. Lue lisää SEB:stä osoitteesta www.seb.fi.

Deloitte on maailman johtavia asiantuntijapalveluorganisaatioita. Palveluksessamme on noin 200 000 asiantuntijaa yli 150 maassa. Tarjoamme asiakkaillemme tilintarkastukseen, verotukseen, konsultointiin ja yritysjärjestelyihin liittyviä palveluita. Suomessa palveluksessamme on yli 400 asiantuntijaa, jotka toimivat 4 toimistossa ympäri Suomen. www.deloitte.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Miltton Group on Pohjoismaiden nopeimmin kasvava markkinoinnin, vaikuttamisen ja viestinnän asiantuntijatalo, jonka missiona on olla luotetuin neuvonantaja pohjoismaisille yrityksille sekä kansainvälisille organisaatioille New Nordics -alueella. Miltton-ryhmän palveluksessa on yli 250 henkilöä, ja sen liikevaihto oli vuonna 2017 noin 23 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuodesta 20 %.