VTT tutki: Silmälaseissa ei laatueroja optikkoliikkeiden välillä

VTT:n tekemä tutkimus kumoaa myytin, jonka mukaan optikkoliikkeiden välillä olisi suuria eroja linssien ja kehysten laadussa. Testiostajat ostivat silmälaseja kolmesta suurimmasta optikkoketjusta Suomessa ja tarkempi analyysi osoitti silmälasien olevan laadultaan lähes identtisiä. Samanlainen tutkimus on toteutettu aiemmin myös Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa vastaavin tuloksin.

Jos ensisijainen valintakriteeri on laatu, silmälasit voi siis huoletta ostaa mistä tahansa suuresta Suomessa toimivasta optikkoketjusta. Puolueettomassa tutkimuksessa analysoitiin Suomen kolmen suurimman optikkoketjun, Instrumentariumin, Silmäaseman ja Specsaversin tuotteiden laatua, ja tutkimus osoitti, ettei kehysten ja linssien laadussa ole eroja. VTT lähetti tutkimuksen puitteissa yhteensä neljä testiostajaa kolmeen suurimpaan optikkoketjuun Suomessa. Jokainen testiostaja hankki kustakin myymälästä yhdet silmälasit, jotka tutkittiin perusteellisesti SP:n eli Ruotsin valtion teknisen tutkimuslaitoksen tiloissa Ruotsissa. Tutkijat analysoivat esimerkiksi linssien optisen laadun sekä kehysten kestävyyden ja varmistivat, että testiostajat olivat saaneet oikean vahvuiset linssit. Minkään ketjun henkilökunta ei etukäteen tiennyt tutkimuksesta tai testiostajien vierailusta. ”Erot olivat niin pieniä, että kuluttajien näkökulmasta katsottuna kaikkia tutkittuja silmälaseja voi pitää yhtä laadukkaina”, VTT kirjoittaa tutkimuksen loppuraportissa. Tutkimuksessa oli mukana kahdet metallisankaiset ja kahdet muovisankaiset silmälasit kustakin optikkoketjusta. ”Specsaversin kannalta on tärkeää, että riippumaton tutkimuslaitos on vihdoin todistanut Suomessa toimivien optikkoketjujen yhdenmukaisen laadun. Nyt voimme keskittyä kilpailemaan muilla alueilla, esimerkiksi hinnoittelussa ja asiakaspalvelussa”, toteaa Specsaversin Suomen maajohtaja Pekka Happonen. Specsavers on jo kahden vuoden ajan haastanut kilpailijoitaan ja tarjonnut suomalaisille kuluttajille silmälaseja selvästi aiempaa edullisemmilla hinnoilla. VTT:n tutkimusta varten ostetut silmälasit olivat hyvin eri hintaisia, mutta tutkimuksessa hintaa ei vertailtu, vaan testattavana oli ainoastaan lasien laatu. Lisätietoja: Lisätietoja tutkimuksesta VTT:n tutkimusraportista Quality evaluation of spectacles (VTT RESEARCH REPORT No. VTT-S-06774-09), joka on ladattavissa osoitteesta www.specsavers.fi. Maajohtaja Pekka Happonen, Specsavers Finland, 0400 215 493, pekkah@fi.specsavers.com Viestintäjohtaja Marjo Halonen, Specsavers Finland, 050 598 7046, marjoh@fi.specsavers.com Lyhyesti laatututkimuksesta: Laatuanalysoinnin toteuttivat Suomessa VTT ja SP (Ruotsin valtion tekninen tutkimuslaitos) marraskuussa 2009. VTT ja SP suorittivat vertailevan laatututkimuksen lähettämällä tutkimuksen puitteissa neljä testiostajaa kolmeen optikkoketjuun, Specsaversiin, Instrumentariumiin ja Silmäasemaan Suomessa. Jokainen ostaja hankki kustakin myymälästä yhdet silmälasit normaalien reseptiarvojensa mukaan. Tutkimusta varten testattiin yhteensä 12 silmälasiparia. Varmistaakseen sen, että tuotteet olisivat mahdollisimman vertailukelpoiset keskenään, testiostajia pyydettiin ostamaan kaikista ketjuista oman vapaan valintansa pohjalta keskenään mahdollisimman samanlaiset lasit sekä linssien että kehyksien suhteen. Lisäksi kaikkien lasien linssit tilattiin parhaimmalla mahdollisella naarmuuntumisenestolla sekä mahdollisimman heijastamattomina. Testiostajat käyttäytyivät kuin ketkä tahansa asiakkaat, eivätkä paljastaneet missään vaiheessa tekevänsä tutkimusta. VTT ja SP saivat itse valita testiostajat, kehysmallit, ostopaikat ja tutkimuksen ajankohdan. Minkään optikkoketjun henkilökunta ei tiennyt testiostajien vierailusta etukäteen. Lasit kävivät läpi SP:n tutkimuslaitoksessa läpi laajan valikoiman erilaisia optisia ja mekaanisia testejä. VTT:n ja SP:n tutkimusta varten ostetut silmälasit olivat hyvin erihintaisia, mutta tutkimuksessa hintaa ei vertailtu, vaan testattavana oli ainoastaan lasien laatu. Vastaava tutkimus on teetetty aikaisemmin myös muissa Pohjoismaissa SP:n toimesta. Tutkimukseen on osallistunut yhteensä 16 pohjoismaista optikkoketjua. Ruotsin osalta laatuanalysointi tehtiin ja tulokset raportoitiin kesäkuussa 2006, Norjan osalta helmikuussa 2009 ja Tanskan osalta marraskuussa 2009. Tutkimuksen teettäjinä olivat kunkin maan paikalliset Specsavers Optikko -ketjut. VTT ja SP laativat tutkimusmenetelmät ja johtopäätökset täysin Specsaversista riippumatta. Tutkimuksen tavoitteena oli hankkia neutraalia ja puolueetonta tietoa Pohjoismaissa myytävien silmälasien laadusta. SP lyhyesti: SP eli Ruotsin tekninen tutkimuslaitos on johtava kansainvälinen tutkimuslaitos. Se luo, käyttää ja jakaa teknologian, tuotteiden ja prosessien kehitystä ja arviointia tukevaa tietoa kansainvälisesti kilpailukykyisellä tavalla. Ruotsin valtio omistaa SP:n ja sen kuusi tytäryhtiötä kokonaisuudessaan. Konsernissa työskentelee tällä hetkellä noin 950 henkeä. Monilla aloilla aktiivisesti toimiva SP on muun muassa Ruotsin kansallinen meteorologiakeskus sekä jäljitettävän mittaustekniikan ja kalibroinnin asiantuntija. Lisätietoa SP:stä löytyy osoitteessa www.sp.se.

Yrityksestä

Miltton Group on Pohjoismaiden nopeimmin kasvava markkinoinnin, vaikuttamisen ja viestinnän asiantuntijatalo, jonka missiona on olla luotetuin neuvonantaja pohjoismaisille yrityksille sekä kansainvälisille organisaatioille New Nordics -alueella. Miltton-ryhmän palveluksessa on yli 250 henkilöä, ja sen liikevaihto oli vuonna 2017 noin 23 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuodesta 20 %.