MIOTECIN ÄLYKORTTI OSAKSI ETERRAN TIETOTURVARATKAISUJA

Miotec ja Eterra sopivat älykorttiyhteistyöstä MIOTECIN ÄLYKORTTI OSAKSI ETERRAN TIETOTURVARATKAISUJA Miotec ja Eterra ovat solmineet jälleenmyyntisopimuksen Miotecin älykorttien myymisestä osana Eterran tietoturvaratkaisuja. Yhteistyön aluksi Eterra hankkii omalle henkilökunnalleen Suomessa Miotecin Biometria PKI -kortit. Miotec ja Eterra tekevät yhteistyötä Eterran tietoturva- ja älykorttiratkaisujen osalta. Eterran Security Quality -konsepti kattaa yrityksen koko IT-turvallisuuden tarpeet aina tietoturvapolitiikan luomisesta tarvittavien teknisten ratkaisujen toteuttamiseen ja valvontaan. Miotec toimittaa Eterran asiakkaalle tarjoamiin kokonaisratkaisuihin älykortin, jonka toiminnot takaavat esimerkiksi turvallisen sähköisen tunnistautumisen ja tietojärjestelmiin sisäänkirjautumisen. Molemmille yrityksille tärkeitä asiakasryhmiä ovat esimerkiksi yritykset, julkishallinto, pankit ja operaattorit. Miotecin ja Eterran joustavista tuoteratkaisuista voidaan koota asiakkaiden tarpeisiin soveltuvia tietoturvaratkaisuja. Yhteistyön aluksi Eterra ottaa Suomessa henkilökuntansa käyttöön Miotecin Biometria PKI-kortin, jota käytetään muun muassa kulunvalvontaan, työajanseurantaan, sähköpostin ja dokumenttien salaukseen ja allekirjoitukseen sekä tietoverkkoon, tietojärjestelmiin tai yksittäisiin sovelluksiin tunnistautumiseen. Miotecin ja Eterran yhteistyö ulottuu myös uuden sukupolven älykorttiratkaisujen kehittämiseen. Yhteistyöprojekteissa suunnitellaan käyttömahdollisuuksia Miotecin uusille tuotteille ja tekniikoille, kuten Advanced SIM - kortille. Eterra on Miotecille strategisesti tärkeä kumppani, sillä aktiivisen Suomen toiminnan lisäksi Eterralla on vahva jalansija myös muissa Pohjoismaissa. Lisätietoja Miotec Oy, toimitusjohtaja Timo Friman, p. 040 703 1439, s-posti: timo.friman@miotec.fi Eterra Oy, johtaja Osmo Wilska, p. 0400 483 567, s-posti: osmo.wilska@eterra.fi Miotec Oy markkinoi, kehittää ja valmistaa muovikortteja ja siruihin liittyviä ohjelmistoja. Miotecin tuotteita ovat perus-, muisti- ja älykortit sekä MioCOS-korttikäyttöjärjestelmä ja siihen liittyvät sovellukset. Miotecin korteissa hyödynnetään julkisen avaimen menetelmää (PKI), henkilön fyysisiin ominaisuuksiin perustuvaa tunnistamista (biometria) ja etätunnisteteknologiaa (RFID). Miotecin kokonaispalveluun kuuluu tarvittaessa kortin postitus liitteineen. Vuonna 1992 perustetun Miotecin liikevaihto tilikaudella 2001 oli 10,6 miljoonaa euroa (15 kk), josta noin 65 % oli vientiä. Tilikaudella 2001 palveluksessa oli keskimäärin 105 henkilöä, vuoden 2002 alussa henkilöstön määrä on noin 120. Merkittävimpiä Miotecin asiakkaita ovat kaupan keskusliikkeet ja yritykset, joilla on laaja kanta-asiakasohjelma, pankit ja luottoyhtiöt, liitot ja yhdistykset sekä operaattorit. Lisätietoja www.miotec.fi. Eterra-yhtiöt suunnittelee, toteuttaa ja ylläpitää innovatiivisia tieto- ja tietoliikenneperusteisia liiketoimintaratkaisuja Pohjoismaissa toimiville organisaatioille. Eterra tarjoaa palveluja ja teknologiaa asiakkaan liiketoiminnan lähtökohdista sekä solmii strategisia partneruuksia valittujen kumppaneiden kanssa lisäarvon tarjoamiseksi asiakkaille. Eterran konseptoitu toimintamalli kattaa palveluvalikoiman, jonka pääalueet ovat kommunikoinnin kokonaisratkaisut, konsultointi ja korkean käytettävyyden palvelut. Eterra on osa Merkantildata ASA - konsernia, jonka liiketoiminnot on ryhmitelty kahteen pääosaamisalueeseen: vaativia infrapalveluja ja -ratkaisuja tarjoava Eterra sekä e-bisnes- ja IT -konsultointiin keskittyvä Ementor. Lisätietoja www.eterra.fi ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/11/20020311BIT00720/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/11/20020311BIT00720/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Miotec Oy on muovikortteihin ja siruihin liittyviin ohjelmistoihin erikoistunut tietoturvayhtiö. Yritys on kehittänyt MioCOS-korttikäyttöjärjestelmän ja siihen liittyviä sovelluksia. Älykorteissa hyödynnetään biometriaa, julkisen avaimen menetelmää (PKI) ja etätunnisteteknologiaa.

Tilaa