Mogulin toimittama Yritys-Suomi-verkkopalvelu julkistettu tänään

Mogulin toimittama Yritys-Suomi-verkkopalvelu julkistettu tänään Yritys-Suomi-verkkopalvelu on avattu tänään osoitteessa www.yrityssuomi.fi. Uusi palvelu on merkittävä vaihe julkisten yritysrahoittajien ja -palveluorganisaatioiden eli Finnvera Oyj:n, Finpron, Sitran, Suomen Teollisuussijoituksen, Tekesin ja TE-keskusten yhteistyössä. Hanketta on koordinoinut kauppa- ja teollisuusministeriö (KTM). Yritys-Suomen tarkoituksena on auttaa pk-yrityksiä, yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia löytämään helposti tietoa yrityksen perustamiseen, kasvuun, kehittämiseen ja kansainvälistymiseen liittyvistä julkisista palveluista. Yritys-Suomen viestinnällisestä suunnittelusta ja teknisestä toteutuksesta on vastannut Mogul Finland Oy. Yritys-Suomi-verkkopalvelu perustuu Mogulin kehittämiin järjestelmäratkaisuihin, joiden muita käyttäjiä Suomessa ovat mm. valtioneuvosto, valtioneuvoston kanslia ja valtiovarainministeriö. Mogul on Yritys-Suomi-hankkeessa sitoutunut pitkäjänteiseen kumppanuuteen toimeksiantajiensa kanssa. "Yritys-Suomi kokoaa usean julkisen sektorin organisaation palvelut ja tuotteet yhteen pakettiin, mikä säästää yritysten tiedonhakuresursseja ja on ainutlaatuinen yhteistyömuoto myös taustaorganisaatioille. Mogul täydentää yhteistyökuvion monipuolisella verkko-osaamisellaan", toteaa Yritys-Suomi-hankkeen projektipäällikkö Raimo Porttikivi kauppa- ja teollisuusministeriöstä. Yritys-Suomen kehitystyössä Mogul on kartoittanut taustaorganisaatioiden ja yritysten edustajien tarpeita verkkopalvelun sisällön suhteen. Yritysten avainhenkilöt ovat toimineet myös Yritys-Suomen koeversion testaajina. Näin on haluttu varmistaa, että verkkopalvelu vastaa yritysten tarpeita niin käytettävyydeltään kuin sisällöltäänkin. Yritys-Suomen sisältö on jaoteltu sekä aihealueittain että yritystoiminnan tilanteiden ja kehitysvaiheiden mukaan. Kävijän ei tarvitse etukäteen tietää, mikä organisaatio minkäkin palvelun tai tuotteen tarjoaa, tai millaisia kokonaisuuksia on tarjolla. Tietoa on helppo hakea omien tarpeiden pohjalta. "Taustaorganisaatioiden edustajille on tehty Yritys-Suomeen erillinen intranet-osio helpottamaan esimerkiksi asiakaspalvelutyötä. Yritys-Suomi on siten omiaan vahvistamaan myös heidän keskinäistä yhteistyötään", painottaa Mogul Finlandin johtava suunnittelija Mia Toivanen. Yritys-Suomi on yksi hallituksen tietoyhteiskuntaprojektin kärkihankkeita. Se liittyy myös osaltaan hallituksen yrittäjyyshankkeen toteuttamiseen. Lisätietoja: Toimialajohtaja Heikki Hakala, Mogul Finland, puh. (09) 682 32 030, gsm 040 504 4554, heikki.hakala@mogul.fi Projektipäällikkö Raimo Porttikivi, Kauppa- ja teollisuusministeriö, puh. (09) 160 2647, raimo.porttikivi@ktm.vn.fi Mogul.com-ryhmä auttaa yrityksiä tunnistamaan ja hyödyntämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia kehittämällä ja toteuttamalla kattavia informaatioteknologiaan tukeutuvia viestintäratkaisuja ja tietojärjestelmiä. Ryhmän toimeksiantajia ovat mm. Alcro, Alecta, Dun & Bradstreet, Eniro, Gjensidige NOR, Skandia, SkandiaBanken, SpareBank 1 ja Toyota. Suomessa Mogulin suurimpiin asiakkaisiin lukeutuvat mm. Sampo- konserni, Spar, SRV Viitoset, Restel, valtioneuvoston kanslia ja valtiovarainministeriö. Konserni toimii tällä hetkellä Ruotsissa, Norjassa, Suomessa ja Britanniassa. Sen tytäryhtiöitä ovat Mogul Technology AS, Mogul Technology Center AB, Mogul Services AB, Mogul Finland Oy ja Optosof Ltd. Konsernin nettoliikevaihto vuonna 2001 oli 262 MSEK. Mogulin osake noteerataan Tukholman pörssin O-listalla (Mogul.com AB (publ.)). Lisätietoja www.mogul.com ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/13/20020213BIT00710/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/13/20020213BIT00710/bit0001.pdf

Tilaa