Bioenergian osuutta lisättävä, mutta kohtuullisella hinnalla

Stora Enson toimitusjohtaja Jouko Karvinen kannattaa Suomen tavoitteita bioenergian osuuden kasvattamiseksi energiantuotannossa. Hän kuitenkin vaatii suomalaisilta päättäjiltä toimia, jotta biomassan hinta ei nouse kohtuuttomasti.

Suomen energiantuotannosta ja metsäbiomassasta on viime aikoina käyty vilkasta keskustelua. Samanaikaisesti kun Suomen hallitus, etenkin elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen, haluaa lisätä metsäbiomassan osuutta energian tuotannosta tukiaisilla, metsäteollisuus on huolissaan toimien vaikutuksesta kuitupuun käyttöön ja hintaan. ”Paperitehtaat tuottavat 70 prosenttia Suomen uusiutuvasta energiasta ja sen takia uusiutuvien käyttö Suomessa onkin moninkertainen verrattuna EU:n keskiarvoon. On tärkeää, että yhden bioenergiatuotantotavan tukeminen ei uhkaa jo olemassa olevaa tuotantoa,” Jouko Karvinen toteaa. Karvisen mielestä bioenergian haasteet ovat kaksitahoiset. Samanaikaisesti kun on suuri tarve lisätä bioenergian osuutta energian kulutuksessa, on olemassa uhka, että biomassan hinta moninkertaistuu kysynnän kasvaessa. Karvinen ehdottaakin, että kasvun lisäys pitäisi tehdä maltillisesti ja, että hallitukset loisivat yhtenäisiä käytäntöjä ja erityisesti kestävät kriteerit bioenergia tuotannolle ja käytölle. ”Käytäntöjä ja kriteerejä pitäisi kehittää niin, ettei biomassatuottajille kohtuuttomia seuranta- ja raportointivaatimuksia,” toteaa Karvinen. ”Pientuottajien aseman vaikeuttaminen näkyy teollisuuden biomassavirtojen saatavuudessa välittömästi”, hän jatkaa. Toimitusjohtaja Jouko Karvisen haastattelu on osa Itämeren alueen maiden Bioenergy Promotion -projektin juttusarjaa, jossa kootaan alueen poliittisten päättäjien ja elinkeinoelämän näkemyksiä bioenergiatuotannon edistämisestä.

Avainsanat:

Yrityksestä

Motiva on asiantuntijayritys, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Motivan palveluja hyödyntävät julkinen hallinto, yritykset ja yhteisöt sekä kuluttajat.

Tilaa