Energianeuvonta kiinnostaa, mutta tietoa ei löydy

Kuluttajat ovat kiinnostuneita energianeuvonnasta, ja he hakevat energiaan liittyvää tietoa. Vastaukset ja neuvot ovat kuitenkin varsin hajallaan ja vaikeasti löydettävissä. Kuluttajien kiinnostusta energianeuvontaan selvitettiin Motivan ja Think If Laboratoriesin tekemässä selvityksessä.

Kyselyyn vastanneista kuluttajista liki puolet (45 %) on etsinyt energia-asioihin liittyvää tietoa viimeisen kahden vuoden aikana. Tietoa etsineistä hieman yli puolet (55 %) on löytänyt tiedon vain osittain tai ei ole löytänyt sitä lainkaan. Tulos kertoo, ettei yhtenäistä ja selkeää tietoa ole helposti saatavilla.

Etsityt tiedot ovat pitkälti samoja: sähkön hinta ja käytön kustannukset, energian säästäminen ja kulutuksen vähentäminen, sähköyhtiöiden kilpailuttaminen, kodinkoneet ja laitteet sekä lämmitysmuodot. Tiedon löytämisessä internet on ylivertainen väline.

Palveluita ei tunneta

Olemassa olevia energianeuvontapalveluja ei tunneta kovin hyvin. Palveluista mm. www.E10bensiini.fi sekä oman energiayhtiön neuvontapalvelut ovat ainoat palvelut, jotka yli puolet vastaajista tuntee nimeltä. Muita palveluja tunnetaan heikommin, esimerkiksi www.motiva.fi -palvelun tuntee hyvin vain 8 % ja nimeltä 37 % vastaajista. Monien palvelujen osalta tunnettuus jää alle 10 prosentin.

Energiansäästö on säästöä energialaskuissa

Enemmistö vastaajista on kiinnostunut omaan elämäänsä liittyvistä energia-asioista, vain alle 10 prosenttia ei välitä asiasta lainkaan. Omakotitalossa asujia aihe kiinnostaa keskimääräistä enemmän, mutta ero kerrostalossa asuviin on oletettua pienempi. Suhteellisen pientä eroa selittänee vastaajien yleinen kiinnostus mm. sähkölaskun pienentämiseen.

Avointen vastausten perusteella kuluttajia kiinnostavat hyvin arkipäiväiset, omaa elämää konkreettisesti koskevat asiat, useimmin mainittuja asioita ovat sähkön ja energian hinta, kulutuksen vähentäminen ja energian säästäminen, energian hinnan muodostuminen, kodin laitteet ja lämmitysasiat. Sähkö ja energia ovat monelle vastaajalle aivan sama asia.

Kuluttajatutkimuksessa selvitettiin energianeuvontapalvelujen tuntemusta ja käyttöä suomalaisten kuluttajien keskuudessa. Tutkimuksen tiedot on kerätty kesäkuussa 2011 Think If Laboratoriesin paneelitutkimuksella. Tutkimukseen vastasi 2529 kuluttajaa ympäri Suomen.

Neuvonnan kokemuksia arvioidaan

Kuluttajien energianeuvonnan kaksivuotisen hankekokonaisuuden arviointi on parhaillaan käynnissä. Marraskuussa päättyvät 24 hanketta ovat tarjonneet sekä alueellista, paikallista että valtakunnallista energianeuvontaa. Pilothankkeiden kokemuksia hyödynnetään kuluttajien energianeuvontajärjestelmän suunnittelussa. Hankekokonaisuuden koordinaattorina sekä neuvontajärjestelmän suunnittelijana toimii Motiva Oy.

Ajankohtaista tietoa kuluttajien energianeuvonnasta on esillä 24.11. Helsingissä järjestettävässä Kuluttajien energianeuvonnan vuosipäivässä.

Energiansäästöviikolla ahkeroivat niin yritykset ja yhteisöt kuin kuluttajatkin

Valtakunnallista energiansäästöviikkoa vietetään aina lokakuussa viikolla 41, tänä vuonna jo 15:ttä kertaa. Viikon aikana yrityksiä, yhteisöjä ja kotitalouksia kannustetaan energian järkevämpään käyttöön. Yritykset ja yhteisöt myös viestittävät omista ponnisteluistaan energian tehokkaan käytön puolesta.

Energiansäästöviikko on myös neuvontatyötä tekeville yhteisöille ja yrityksille oivallinen tapa nostaa asiantuntemustaan esille. Eri puolilla Suomea järjestetään lukuisia kohdennettuja tai kaikille avoimia tapahtumia, infotilaisuuksia, toritapaamisia ja pop-up-tyyppisiä neuvontapisteitä energian ja materiaalien tehokkaampaan käyttöön.

Teemapäivinä nostetaan esille lämmitykseen, liikenteeseen, materiaalien tehokkaaseen käyttöön, hankintoihin, sähkönkäyttöön sekä vedenkulutukseen liittyviä faktoja ja vinkkejä. Tänä vuonna teemojen nostoissa ovat mukana myös Pohjoismaisen ympäristömerkin vinkit.

Säästöviikon internetpalveluun ja Facebook-sivulle on jo ennen viikon alkua ilmoittautunut lähes 450 viettäjää. Lisäksi Energiansäästöviikkoa vietetään sadoissa oppilaitoksissa eri puolilla Suomea. Säästöviikon viestit leviävät myös työpaikoilla, energia-alan toimijoiden verkostoissa ja palveluissa sekä taloyhtiöissä.

Energiansäästöviikkoa koordinoi energia- ja materiaalitehokkuuden puolestapuhuja Motiva Oy. Säästöviikkoa vietetään 10.–16.10.2011.

Lisätietoa kuluttajien energianeuvonnasta ja tutkimuksesta:
Kirsi-Maaria Forssell, viestintäpäällikkö, Motiva Oy, puh. 0424 281 206, kirsi-maaria.forssell@motiva.fi
www.motiva.fi

Energiansäästöviikosta:
Okariina Rauta, projektipäällikkö, Motiva Oy, puh. 041 524 7621, okariina.rauta@motiva.fi
Leila Timonen, toimittaja, Motiva Oy, puh. 0424 281 247, leila.timonen@motiva.fi

www.energiansäästöviikko.fi
www.energiansaastoviikko.fi/tausta/pressi/
www.facebook.com/energiansaastoviikko

Motiva on asiantuntijayritys, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Motivan palveluja hyödyntävät niin julkinen hallinto, yritykset ja yhteisöt kuin kuluttajatkin. Motivassa on 57 työntekijää ja sen liikevaihto on 6,1 miljoonaa euroa (2010). www.motiva.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Motiva on asiantuntijayritys, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Motivan palveluja hyödyntävät julkinen hallinto, yritykset ja yhteisöt sekä kuluttajat.

Tilaa

Multimedia

Multimedia