Energiatehokkuudella huomattavia säästöjä myös pienyrityksissä

Energiatehokkuuteen panostamalla on suuryrityksissä saatu mittavia kustannussäästöjä. Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään suuryritysten asia; myös pieni ja keskisuuri yritys voi saavuttaa mittavia rahallisia säästöjä energian käyttöään optimoimalla.

Yrityksen energiankäytön tehostaminen tuo suoraa taloudellista hyötyä ja vähentää ympäristöpäästöjä. Kaikki säästötoimenpiteet eivät edes edellytä investointeja, vaan jo pienillä säädöillä saadaan aikaan mittavaa kustannussäästöä, asiantuntija Juha Pakarinen sanoo. Pakarinen on Motivan asiantuntija ja pk-yritysten yhteyshenkilö energiatehokkuusasioissa. Pakarinen tekee yrityskäyntejä ja neuvoo pk-yrityksiä energiatehokkuuteen liittyvissä kysymyksissä. Energiatehokkuusneuvonta on palvelu, jota työ- ja elinkeinoministeriö sekä viisi elinkeinoelämän toimialaliittoa rahoittavat. Palvelu on maksutonta näiden toimialaliittojen energiatehokkuussopimukseen liittyneille jäsenyrityksille. Yritysten tyypillisimmät kysymykset liittyvät valtion myöntämiin katselmus- ja investointitukiin sekä energiakatselmuksiin. Myös yrityskäynneille Pakarista pyydetään tiheään. Tehostettua neuvontaa on annettu noin vuoden ajan. – Monia asioita voidaan hyödyntää useilla hyvinkin erilaisilla toimialoilla, esim. lämmöntalteenoton tehostamismahdollisuudet ovat samantyyppisiä niin teollisuudessa kuin palvelusektorillakin, Pakarinen sanoo. – Näkisin tässä energiatehokkuusosaamisen hyödyntämisessä suuren potentiaalin koko Suomen pk-sektorille ja sen tulevaisuuden kilpailukyvylle. Aloitettu työ vaatii kuitenkin pitkäjänteisyyttä ja lisäpanostusta, hän jatkaa. Energiatehokkuustyö yrityksessä on järkevä aloittaa energiatehokkuussopimukseen liittymällä. Sopimukseen kuuluminen tuo yritykselle etuja: se vaikuttaa muun muassa energiatuen saamiseen ja sen suuruuteen. Tehostamisen lähtökohtana on tieto nykyisestä energiankäytöstä sekä taloudellisesti kannattavien tehostamiskohteiden paikallistaminen. Ensimmäinen käytännön askel energiankäytön tehostamisessa on yrityksessä tehtävä energiakatselmus. Lisätietoja: asiantuntija Juha Pakarinen, Motiva puh. 040 722 2207. Motiva järjestää Energiatehokkuuspäivä-seminaarin Joensuussa keskiviikkona 14.4.2010 klo 8:45–16.00 Wärtsilä-talossa, Karjalankatu 3. Tilaisuus on osa Motivan energiatehokkuusneuvontaa, jota Teknologiateollisuus ry, Elintarviketeollisuusliitto ry, Kemianteollisuus ry, Muoviteollisuus ry, Matkailu- ja Ravintolapalvelut Mara ry tarjoavat energiatehokkuussopimukseen liittyneille jäsenyrityksilleen. Työ- ja elinkeinoministeriö osallistuu tilaisuuden rahoittamiseen.

Avainsanat:

Yrityksestä

Motiva on asiantuntijayritys, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Motivan palveluja hyödyntävät julkinen hallinto, yritykset ja yhteisöt sekä kuluttajat.