Energiatodistukset esillä Kokkolan messukohteissa: Asuntomessutalot keskimääräistä parempia energiatehokkuudeltaan

Kokkolan asuntomessuilla esitellään suomalaisen asuntorakentamisen kärkipäätä: 35 messutalosta vain viisi on B-luokkaa ja loput A-luokkaa. Alueelle on rakennettu aiempaa enemmän myös passiivitaloja.

Messutalojen energialuokka selviää esillä olevista energiatodistuksista. Energiatodistukset löytyvät kootusti Motivan Energianeuvontaklinikalta, joka sijaitsee LVI-talotekniikkateollisuuden paviljongissa ulkonäyttelyalueella (Ua11). Energiatodistukset nostavat esiin yhteistyössä Motiva Oy, ympäristöministeriö sekä Suomen Asuntomessut.

Uusista pientaloista jo noin puolet A-energialuokkaa

Suomessa viime vuonna rakennetut pientalot ovat energiatehokkuudeltaan selvästi normirakentamista parempia. Noin puolet pientaloista on A-energialuokkaa, ja yli 82 prosenttia uusista omakotitaloista on vähintään B-energialuokkaa. Rakentamismääräysten tason mukainen talo olisi energialuokaltaan B tai C.

Kunnissa, joissa rakennetaan paljon, pientalot ovat keskimäärin normirakentamista energiatehokkaampia. Esimerkiksi Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa noin puolet uusista omakotitaloista on A-energialuokkaa. Erityisen energiatehokkaita taloja rakennetaan Oulussa, jossa peräti 80 prosenttia uusista taloista on A-energialuokkaa. Myös muutamissa pienissä kunnissa kaikki uudet omakotitalot ovat olleet A-energialuokkaa.

Ympäristöministeriö kerää energiatodistustiedot kuntien rakennusvalvonnasta. Tilasto kattaa noin kolmasosan uusista pientaloista.

Energiatodistus auttaa vertailussa

Energiatodistus auttaa rakennusten energiatehokkuuden vertailussa: se kertoo, kuinka paljon energiaa itse rakennus tarvitsee riippumatta siitä, millä tavalla sitä lämmitetään. Energiatodistukset tulivat pakolliseksi vuoden 2008 alussa kaikessa uudisrakentamisessa.

Vuoden 2010 alussa voimaan tulleet uudet rakentamismääräykset korostavat entistä energiatehokkaampaa rakentamista. Heinäkuussa 2012 voimaan tulevat rakentamismääräykset tehostavat rakentamista edelleen 20 %. Samalla siirrytään rakennuksen kokonaisenergiatarkasteluun, jossa myös lämmönlähde otetaan huomioon. Rakentajalta ja rakennuttajalta edellytetäänkin suurten päätösten tekemistä jo suunnitteluvaiheessa, joten tietoa eri vaihtoehdoista sekä niiden vaikutuksista energiatalouteen kannattaa hankkia jo ennen rakennusprojektiin ryhtymistä.

Lisätietoa energiatodistuksista:
www.motiva.fi/energiatodistus

Lisätietoa rakentamismääräyksistä:
www.ymparisto.fi/rakentamismaaraykset

Lisätietoa energiatehokkaasta rakentamisesta, Energiatehokas koti –kampanja:
www.energiatehokaskoti.fi

Lisätietoa Kokkolan asuntomessuista:
www.asuntomessut.fi/kokkola

 

Lisätietoja:
viestintäpäällikkö Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy, gsm 0400 464 787, kirsi-maaria.forssell@motiva.fi

Motiva on asiantuntijayritys, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Motivan palveluja hyödyntävät niin julkinen hallinto, yritykset ja yhteisöt kuin kuluttajatkin. Motivassa on 57 työntekijää ja sen liikevaihto on 6,1 miljoonaa euroa (2010). www.motiva.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Motiva on asiantuntijayritys, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Motivan palveluja hyödyntävät julkinen hallinto, yritykset ja yhteisöt sekä kuluttajat.

Tilaa

Liitteet & linkit