IT-hankinnoissa ja työasemien sähkönkäytössä säästön paikka

Julkisen hallinnon – kuntien sekä valtion virastojen ja laitosten – työasemaympäristöjen sähkönkulutuksen yhteenlasketuksi säästöpotentiaaliksi lasketaan jopa 5,5 miljoonaa euroa vuosittain. Tämä on saavutettavissa muutamassa vuodessa hallitulla työasemien ja oheislaitteiden käytön opastuksella sekä huolellisella hankinnalla niitä uusittaessa.

Julkisen sektorin energiatehokkuuden edistämisessä suurin säästömahdollisuus heti rakennusten energiankäytön jälkeen on juuri IT- ja toimistolaitteissa. Säästöpotentiaali on jopa 60 % nykytasoon verrattuna. Säästyneellä sähköllä lämmittäisi yli 2 700 sähkölämmitteistä omakotitaloa ja sähköntuotannossa syntyviä hiilidioksidipäästöjä se vähentäisi 17 miljoonaa kiloa vuodessa.

– On taloudellisesti ja energiatehokkuuden kannalta järkevä tehdä harkittuja ja käyttötarkoitukseen sopivia hankintoja, selvittää ennakkoon it-laitteiden kulutustiedot ja huolehtia siitä, että energiaa säästävät virranhallintaominaisuudet otetaan käyttöön, asiantuntija Isa-Maria Bergman Motivan hankintapalvelusta sanoo.

Hyviä hankintaesimerkkejä malliksi

Työ- ja elinkeinoministeriö on päivittänyt kesällä suositukset julkisten hankintojen energiatehokkuudesta, ja ne sisältävät ohjeet myös it-laitteiden hankintaan. Vaikka hankintaohje on suunnattu julkisille toimijoille, monilta osin ne pätevät täysin myös yritysten hankintoihin.

– Hankintaohjeessa toimistolaitteilta edellytetään EU:n EnergyStar -tason mukaista energiatehokkuutta. Topten-kriteerit täyttävät laitteet ovat puolestaan markkinoiden energiatehokkainta kärkeä, joten ne täyttävät tätäkin tiukemmat vaatimukset, Bergman sanoo.

Motiva etsii jatkuvasti esimerkkejä onnistuneista it-hankintakäytännöistä.

– On mukava tuoda esille onnistuneita toimintamalleja ja edelläkävijöitä julkisissa organisaatioissa. Hyvät esimerkiksi ovat avuksi, kun organisaatiot etsivät itselleen sopiaa tapaa hoitaa hankintoja, joissa energiatehokkuus on yksi kriteeri.

– Myös Joutsenmerkki eli Pohjoismainen ympäristömerkki erottelee ympäristön kannalta parasta toimisto- ja tietotekniikkaa tiukkojen kriteerien avulla, muistuttaa markkinointikoordinaattori Antti Lehmuskoski Joutsenmerkkiä hallinnoivasta Motiva Servces Oy:stä.  Joutsenmerkitty laite on energiatehokas, rakenteeltaan ja materiaaleiltaan helposti purettavissa ja kierrätettävissä, ei sisällä vaarallisimpia palonestoaineita ja on vähäpäästöinen ja melutasoltaan matala.

Energiatehokkuus on lopulta käyttäjän käsissä

Energiatehokkuuden edistäminen toimistoympäristössä edellyttää, että hankinnoista päättävillä on riittävästi tietoa päätöksentekoon ja IT-ammattilaisille tarjotaan koulutusta ympäristö- ja energianäkökulman huomiomisesta ylläpitoon.

– Energiansäästön toteutuminen on viime kädessä it-asiantuntijoiden ja käyttäjien saumatonta yhteistoimintaa. IT-tuen on systemaattisesti vakioitava virranhallinta-asetukset kaikkiin laitteisiin sekä opastettava käyttäjiä energiatehokkuuteen vaikuttavista toimista, sanoo viestintäpäällikkö Kirsi-Maaria Forssell Motivasta.

Forssell kehottaa IT-asiantuntijoita laatimaan selkeät kirjalliset ohjeet työasemien energiatehokkaasta käytöstä. Se sisältää ohjeita laitteiden käynnistämisestä ja sammuttamisesta sekä virranhallinta­ominaisuuksien optimoinnista työasemille. Hyviin toimintatapoihin liittyy myös opastuksen toteuttamisen seuranta ja ohjeiden kehittäminen laitekannan uudistuessa.

Energiansäästöviikko jo 15 vuotta

Energiatehokkaat IT-hankinnat on torstain teemana Valtakunnallisella Energiansäästöviikolla. Säästöviikkoa vietetään aina lokakuussa viikolla 41, tänä vuonna jo 15:ttä kertaa. Viikon aikana yrityksiä, yhteisöjä ja kotitalouksia kannustetaan energian järkevämpään käyttöön. Tänä vuonna teemojen nostoissa ovat mukana myös Pohjoismaisen ympäristömerkin vinkit.

Säästöviikon internetpalveluun ja Facebook-sivulle on jo ennen viikon alkua ilmoittautunut lähes 450 viettäjää. Lisäksi Energiansäästöviikkoa vietetään sadoissa oppilaitoksissa eri puolilla Suomea. Säästöviikon viestit leviävät myös työpaikoilla, energia-alan toimijoiden verkostoissa ja palveluissa sekä taloyhtiöissä.

Energiansäästöviikkoa koordinoi energia- ja materiaalitehokkuuden puolestapuhuja Motiva Oy.

Lisätietoa hankinnoista:
Isa-Maria Bergman, asiantuntija, Motiva Oy, puh. 040 487 4242, isa-maria.bergman@motiva.fi

Lisätietoa Joutsenmerkitystä toimistotekniikasta:
Antti Lehmuskoski, markkinointikoordinaattori, Ympäristömerkintä/Motiva Services Oy, puh. 040 558 3889, antti.lehmuskoski@motiva.fi

Lisätietoa it-laitteiden energiatehokkaasta käytöstä:
Kirsi-Maaria Forssell, viestintäpäällikkö, Motiva Oy, puh. 0400 464 787, kirsi-maaria.forssell@motiva.fi

www.motiva.fi/julkinen_sektori/julkiset_hankinnat/tyokaluja_ja_suosituksia
www.motivanhankintapalvelu.fi/
www.topten-suomi.fi
www.ymparistomerkki.fi/joutsentuotteet/

Energiansäästöviikosta:
Okariina Rauta, projektipäällikkö, Motiva Oy, puh. 041 524 7621, okariina.rauta@motiva.fi
Leila Timonen, toimittaja, Motiva Oy, puh. 0424 281 247, leila.timonen@motiva.fi

www.energiansäästöviikko.fi
www.facebook.com/energiansaastoviikko
www.motiva.fi

Motiva on asiantuntijayritys, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Motivan palveluja hyödyntävät niin julkinen hallinto, yritykset ja yhteisöt kuin kuluttajatkin. Motivassa on 57 työntekijää ja sen liikevaihto on 6,1 miljoonaa euroa (2010). www.motiva.fi

Yrityksestä

Motiva on asiantuntijayritys, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Motivan palveluja hyödyntävät julkinen hallinto, yritykset ja yhteisöt sekä kuluttajat.

Tilaa