Joutsenmerkki ja EU-Kukka siirtyvät Motivalle

 

Pohjoismaisen Joutsenmerkin ja Euroopan ympäristömerkin hallinnointi, markkinointi ja myöntäminen tuotteille siirtyvät vuoden 2011 alusta Motiva Oy:n tytäryhtiölle Motiva Services Oy:lle. Toiminnasta on aikaisemmin vastannut Suomen Standardisoimisliitto SFS.

- Joutsenmerkillä eli Pohjoismaisella ympäristömerkillä merkityt tuotteet ovat kuluttajalle luotettava valinta. Ympäristömerkityt tuotteet ja palvelut ovat ympäristön kannalta parhaita, koska ne huomioivat tuotteen koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. Motivan vahvuudet energia-, materiaalitehokkuus- ja elinkaariosaamisen alueilla tukevat edelleen ympäristömerkille asetettuja tavoitteita. Pohjoismainen ympäristömerkki istuukin hienosti riippumattoman energiatehokkuuden edistäjän Motivan palveluvalikoimaan” toteaa Motiva Services Oy:n toimitusjohtaja Petri Väisänen.

Ympäristömerkintöjä hallinnoiva henkilöstö, noin 12 henkilöä, siirtyy toiminnan mukana Motiva Services Oy:hyn vanhoina työntekijöinä.

Lisätietoja;
Motiva Services Oy
Toimitusjohtaja Petri Väisänen
Puh. 040 183 4118

Motiva Services Oy                          
Hallituksen puheenjohtaja Jouko Kinnunen
Puh. 0400 569 700

Motiva on asiantuntijayritys, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Motivan palveluja hyödyntävät niin julkinen hallinto, yritykset ja yhteisöt kuin kuluttajatkin.

Tuotteen tai palvelun tulee, Pohjoismaisen ympäristömerkin eli Joutsenmerkin saadakseen täyttää ennalta asetetut tuoteryhmäkohtaiset vaatimukset, jotka laaditaan pohjoismaisena yhteistyönä. Tärkeä osa laadintaprosessia on avoin lausuntokierros, jonka aikana kuka tahansa voi ilmaista kantansa kriteereistä. Menettelyn avoimuus takaa samalla sen puolueettomuuden.

EU-Kukka voidaan myöntää tuotteelle tai palvelulle, joka täyttää sille asetetut myöntämiskriteerit. Vahvistettuja kriteerejä on kaikkiaan 26 eri tuoteryhmälle.

Avainsanat:

Yrityksestä

Motiva on asiantuntijayritys, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Motivan palveluja hyödyntävät julkinen hallinto, yritykset ja yhteisöt sekä kuluttajat.