Kokkola haastettiin Energiansäästöviikon viettoon: Leikkimielisellä haasteella innostetaan liittymään kuntien energiatehokkuussopimukseen

Motivan toimitusjohtaja Jouko Kinnunen haastoi Kokkolan kaupungin mukaan Energiansäästöviikon viettoon puhuessaan Kokkolan suurteollisuusalueen seminaarissa. Alueella toimivia teollisuusyrityksiä Kinnunen kiitteli energia- ja materiaalitehokkuuden huomioimisesta.

Energiansäästöviikon ensimmäisenä päivänä Kokkolassa puheenvuoron pitänyt Motivan toimitusjohtaja Jouko Kinnunen toi kokkolalaisille tuliaisia. Kinnunen oli puhumassa Kokkolan Suurteollisuusalue ry:n järjestämässä energiatehokkuusseminaarissa elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksista. Kinnusen mielestä Kokkolan Suurteollisuusalueen toiminta on ollut merkittävää Kokkolan seudun taloudelle, ja se jatkaa luontevasti jo vuosikymmeniä alueella toiminutta vireää liiketoimintaa. Energia- ja materiaalitehokkuuden huomioiminen on tärkeä osa modernia teollisuutta. Sen käytännön työkalu on elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukset. - Toivoisin, että myös kunnat omalta osaltaan aktivoituisivat liittymään kuntien energiatehokkuussopimukseen, Kinnunen sanoi. - Siihen haluan kannustaa haastamalla Kokkolan kaupungin viettämään energiansäästöviikkoa, hän sanoi ojentaen Energiansäästöviikon esitteitä, tarroja ja julisteita sisältävän tuliaisensa seminaarissa mukana olleelle Kokkolan kaupungin kaupunginjohtajalle Antti Isotalukselle. Energiatehokkuussopimuksella pyritään ensisijaisesti energiatehokkuuden parantamiseen, mutta sillä halutaan edistää myös uusiutuvan energian kestävää käyttöä. Sitoutumalla energiatehokkuussopimukseen kunta sitoutuu samalla toimiin ja tavoitteisiin, joilla se edesauttaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä. Energiatehokkuussopimus on osa kansallisia toimenpiteitä, joilla myötävaikutetaan Suomen kasvihuonekaasujen vähentämiseen. Sopimuksen tavoitteena on yhdeksän prosentin energiansäästö jaksolla 2008-2016. Kuntasektorin sopimusjärjestelmässä on kaksi vaihtoehtoista sopimusmallia. Suurille ja keskikokoisille kunnille on TEM:in ja kunnan kahdenvälinen energiatehokkuussopimus (KETS). Pienille kunnille on Motiva Oy:n hallinnoima energiaohjelma (KEO), johon kunta liittyy allekirjoittamalla liittymisasiakirjan.

Yrityksestä

Motiva on asiantuntijayritys, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Motivan palveluja hyödyntävät julkinen hallinto, yritykset ja yhteisöt sekä kuluttajat.

Tilaa