Kuluttajien energianeuvonta esittäytyy Oma Koti -messuilla

Motiva yhteistyökumppaneineen tarjoaa kuluttajien energianeuvontaa tänään Helsingissä käynnistyvillä Oma Koti 2011 -messuilla. Tapahtuma on myös ensimmäinen yhteisesiintyminen perusteilla olevan valtakunnallisen kuluttajien energianeuvontajärjestelmän kehittämiseen osallistuville hankkeille. Osastolla 2c73 kuluttajien kysymyksiin vastaavat Motivan, Ilmastoinfon ja Suomen Kiinteistöliiton asiantuntijat.

Rakentamisen, asumisen ja liikkumisen energiankäytön tehostaminen kiinnostaa suomalaisia, mutta hajallaan olevaa, luotettavaa tietoa ei aina ole helppo löytää. Eri puolilla maata kehitetään parhaillaan kuluttajien energianeuvontaan toimivia käytäntöjä, kerätään neuvontatyötä antavien kokemuksia sekä selvitetään kuluttajien tarpeita neuvontapalveluista.

- Tavoitteemme on, että tieto ilmaston kannalta myönteisistä ja energiatehokkuutta parantavista vaihtoehdoista saadaan kaikkien ulottuville ja ihmisten arkeen. Energiaosaamisen voi nimetä kansalaistaidoksi, jonka avulla suomalaiset hillitsevät ilmastonmuutosta energiankäyttöään tehostamalla, sanoo yksikönpäällikkö Päivi Laitila Motivasta.

Motiva koordinoi 24 energianeuvonnan pilottihanketta työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta. Myös Sitra rahoittaa hankkeita valtakunnallisesti.

Kulutuksen kärjessä: valaistus ja viihde

Mitä paremmin tiedostaa eri tekijöiden vaikutukset energiankulutukseen, sitä helpompi korjausliikkeitä on tehdä. Kotona kannattaa selvitellä energiankäytön eri osa-alueet kylmäsäilytyksestä saunomiseen ja lämmitysjärjestelmistä ikkunoiden ja ovien kuntotarkastukseen. Tärkeintä on nipistää turhasta kulutuksesta ja aloittaa niistä toimenpiteistä, jotka ovat itselle vaivattomia toteuttaa.

Kerrostalon sinkkutaloudessa kotitaloussähköä kuluu vuodessa keskimäärin 1 250 kWh, josta kylmäsäilytys lohkaisee kolmanneksen ja valaistus noin neljänneksen. Nelihenkinen perhe kaukolämmitykseen liitetyssä pientalossa puolestaan kuluttaa sähköä noin 7 000 kWh ja siellä valaistuksen osuus kotitaloussähköstä nousee suurimmaksi yksittäiseksi kulutuskohteeksi.

Kodin elektroniikan ja viihdelaitteiden energiankulutus on lisääntynyt huomattavasti. Viihdekäytön osuus on keskimäärin 12 prosenttia kotitaloussähköstä. Kerros- ja rivitalokodeissa kulutuksen lisääntyminen on vähentänyt kylmäsäilytyksessä ja valaistuksessa energiatehokkaammalla tekniikalla saavutettuja säästöjä.

Rakentajalla ja remontoijalla valttikortit käsissä

Kodin rakentajalla ja remontoijalla on erinomaiset mahdollisuudet pienentää asumisen energiankulutusta. Energiatehokkuutta ei ratkaista yhdellä yksityiskohdalla, vaan suunnittelemalla hyvä kokonaisuus. Energiatehokkuus ei edellytä erityisratkaisuja, vaan tavanomaisesti käytössä olevilla ratkaisuilla voidaan toteuttaa rakenteiltaan ja taloteknisiltä ratkaisuiltaan korkealaatuinen, terveellinen ja energiatehokas talo.

- Suunnitteluvaiheessa tehdyt ratkaisut nitovat kiinni noin 90 prosenttia rakentamisen kustannuksista ja vaikuttavat noin 80 prosenttiin tulevia käyttö- ja energiakustannuksia. Energiatehokas talo kuluttaa vähintään puolet vähemmän energiaa kuin nykyisten rakennusmääräysten minimivaatimukset täyttävä talo, asiantuntija Sami Seuna Motivasta sanoo.

Uudisrakentamista koskevat rakentamismääräykset uudistuvat vuonna 2012. Keskeinen muutos on kokonaisenergiatarkasteluun siirtyminen. Määräysten tiukentaminen merkitsee noin 20 prosentin parannusta nykyisten määräysten vaatimaan energiatehokkuuteen. Rakentajalle muutosten ei kuitenkaan uskota tuovan lisäkustannuksia, vaan rakennuskohtaisesti voidaan jopa saavuttaa säästöjä.
 
Motiva Oma Koti –messuilla Helsingin Messukeskuksessa 7.-10.4.2011 osastolla 2c73.

Kysy energiankäytöstä – asiantuntija vastaa:
ohjelmalavalla hallissa 2 to klo 12.30, pe klo 13.30, la ja su klo 14.00. Tervetuloa!

Lisätietoja:

Internetissä:
www.kuluttajienenergianeuvonta.fi
www.energiatehokaskoti.fi
www.motiva.fi
 
Motivassa:

  • yksikönpäällikkö Päivi Laitila, puh. 0424 281 212
  • asiantuntija Sami Seuna, puh. 0424 281 220
  • sähköpostit: etunimi.sukunimi@motiva.fi

Taustaa:
Kotitalouksien sähkönkäyttö 2006 -selvitys: www.motiva.fi/sahkonkulutus
Rakentamismääräykset: www.ymparisto.fi/rakentamismaaraykset

Motiva on asiantuntijayritys, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Motivan palveluja hyödyntävät niin julkinen hallinto, yritykset ja yhteisöt kuin kuluttajatkin. Motivassa on 41 työntekijää ja sen liikevaihto on 5,9 miljoonaa euroa (2009). www.motiva.fi

 

Avainsanat:

Yrityksestä

Motiva on asiantuntijayritys, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Motivan palveluja hyödyntävät julkinen hallinto, yritykset ja yhteisöt sekä kuluttajat.