Kunnat vastasivat haasteeseen: Pohjoismainen energiakunta 2011 -kilpailuun kymmeniä ehdokkaita

Yli 40 pohjoismaista kuntaa on vastannut haasteeseen ja pyrkii tulla valituksi Pohjoismaiden energiakunnaksi 2011. Suomessa kilpailuun ilmoittautui 13 kuntaa, joista yksi Ahvenanmaalta. Hakemusten määrä osoittaa, että Pohjoismaiden kunnat sekä voivat että haluavat osallistua aktiivisesti haasteeseen tehdä Pohjolasta CO2-neutraali tai fossiilisesta energiasta riippumaton alue, jossa vihreä kasvu on fokuksena.

Kilpailuun ilmoittautuneet hankkeet arvioi kunkin maan / itsehallintoalueen kansallinen arviointikomitea, joka nimeää 3 kuntaa jatkamaan kilpailua pohjoismaiselle tasolle. Jatkoon nimetyt kunnat julkistetaan maaliskuun puolivälissä.

Pohjoismaisella tasolla hankkeet arvioi kaikkien Pohjoismaiden edustajista koostuva arviointikomitea. Pohjoismaiden energiakunta 2011 -tittelin voittaja nimetään kesäkuun puolivälissä Suomessa järjestettävässä tilaisuudessa.

Pohjoismaiden energiaministerit käynnistivät kilpailun viime vuoden lokakuussa tavoitteenaan tukea panostuksia kestäviin energia- ja ilmastoratkaisuihin sekä luoda näkyvyyttä Pohjoismaiden kuntien aikaansaannoksille.

Pohjoismainen energiakunta panostaa uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen

Päästäkseen Pohjoismaiden energiakunta 2011 arviointiin on kunnan esiteltävä energiahanke -  esmerkiksi uusiutuvan energian tai energiatehokkuuden alalla - joka osoittaa kunnan erityisesti panostavan uraauurtaviin ja innovatiivisiin ratkaisuihin, jotka luovat vihreää kasvua ja kehitystä alueellaan sekä edistävät CO2-neutraalin tai fossiilisesta energiasta riippumattoman energiajärjestelmän toteutumista.

Kotisivulla www.nordicenergymunicipality.org löytyy tietoa itse kilpailun lisäksi jatkossa myös esittelyt kaikista kansallisesti nimetyistä hankkeista. Verkkosivu toimii monien pohjoismaisten paikallisten energiaratkaisujen näyteikkunana niin Pohjolaan kuin sen ulkopuolelle.

Tietoa Pohjoismainen energiakunta 2011 -kilpailusta

Kaikki Pohjoismaiden kunnat, joilla on uraauurtavia energiahankkeita, voivat osallistua, mutta vain yhdellä hankkeella. Kunnallisella energiaprojektilla on oltava vahva kytkös kunnan organisaatioon, mutta kunnan ei kuitenkaan tarvitse olla projektin johtaja. Kukin Pohjoismaa ja itsehallintoalue voi nimetä kolme ehdokasta. Kansallisen valinnan suorittaa paikallinen arviointikomitea. Hakuaika päättyi 20.1.2011. Jatkoon nimetyt kunnat julkistetaan maaliskuussa 2011. Pohjoismainen arviointikomitea valitsee lopullisen voittajan kesäkuussa 2011. Pohjoismaiden ministerineuvosto ja maiden energiaministerit käynnistivät Pohjoismainen energiakunta -kilpailun 25.lokakuuta 2010. Kilpailu alkoi vuonna 2010 Tanskan ja päättyy vuonna 2011 Suomen puheenjohtajuuskaudella.

Pohjoismainen energiakunta 2011 -kilpailun yhteyshenkilö Suomessa:

Seppo Silvonen, Motiva Oy, puh. 0424 281 232, seppo.silvonen@motiva.fi

Motiva on asiantuntijayritys, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Motivan palveluja hyödyntävät niin julkinen hallinto, yritykset ja yhteisöt kuin kuluttajatkin. Motivassa on 41 työntekijää ja sen liikevaihto on 5,9 miljoonaa euroa (2009). www.motiva.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Motiva on asiantuntijayritys, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Motivan palveluja hyödyntävät julkinen hallinto, yritykset ja yhteisöt sekä kuluttajat.

Tilaa