Lakiin perustuvat ilmastointijärjestelmien kylmälaitteiden energia- ja vuototarkistukset ajankohtaisia

Jäähdytyskauden alkaessa tulevat ajankohtaisiksi lakisääteiset ilmastointijärjestelmien kylmälaitteiden energiatehokkuustarkastukset. Samassa yhteydessä kannattaa suorittaa myös kylmälaitteiden vuototarkastukset - tarkastusten tekijät ovat samoja. Tarkastusten teettämisestä vastaa kiinteistön omistaja.

Kylmälaitteiden vuototarkistukset ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuustarkistukset ovat lain velvoittamia tarkastuksia. Järjestelmien säännöllisillä tarkastuksilla pidetään yllä laitteiston kuntoa ja vähennetään siten kylmäainevuotoja sekä ylimääräistä energiankulutusta ja turhia hiilidioksidipäästöjä. "Molemmat tarkastukset kannattaa teettää yhdellä kertaa, sillä ne voi suorittaa sama, kylmäalan pätevyysasetuksen 452/2009 mukaiset vaatimukset täyttävä asentaja. Ympäristöministeriössä olemme lisäksi edesauttaneet energiatehokkuustarkastuksen tekijöille tarjottavan lisäkoulutuksen syntymistä, jotta tarkastusten laajuus ja raportit tehtäisiin asianmukaisina. Suosittelemme tällaista koulutusta kaikille tarkastuksia tekeville ja niistä raportoiville. Koulutettua tarkastajaa käyttämällä myös tilaaja voi varmistua, että työ tulee kunnolla suoritetuksi” kertoo yli-insinööri Pekka Kalliomäki ympäristöministeriöstä. Ilmastointijärjestelmien kylmälaitteiden energiatehokkuustarkastuksista suurin kiire on vuonna 2000 käyttöönotetuilla järjestelmillä, sillä niiden osalta 10 vuoden tarkastusväli on täyttymässä. Vaikka ennen vuotta 2000 valmistuneiden järjestelmien energiatehokkuustarkastusten siirtymäaika jatkuu, ei niidenkään kanssa kannata odotella. ”Suuressa osassa ennen vuotta 2000 käyttöön otetuista laitteista kylmäaineena on R22. Ilmakehän otsonikerrokselle haitallisena sen käyttö uusissa laitoksissa kiellettiin vuosituhannen vaihteessa. Vuoden 2010 alusta lukien päättyi myös asetuksissa varattu siirtymäaika R22-kylmäaineen käyttämisestä huolto- ja korjaustarkoituksiin. Uutta R22:ta ei enää ole saatavissa, joten sitä käyttävät laitteet on syytä tarkistaa ja laatia suunnitelma järjestelmän jatkokäytöstä", kertoo toiminnanjohtaja Petri Hannula Suomen Kylmäliikkeiden Liitosta. "Vanhojen järjestelmien kohdalla tulee usein eteen kylmäaineen vaihto tai koko laitteen uusiminen." Päteviä asentajia tarjolla Kylmäasentajia on viime ja tämän vuoden aikana koulutettu ilmastointijärjestelmien energiatehokkuustarkastusten tekoon. Koulutuksia on Suomen Kylmäliikkeiden Liiton toimesta järjestetty jo useilla paikkakunnilla ympäri Suomen ja lisää on luvassa kysynnän mukaan. Lisätietoja: Pekka Kalliomäki, ympäristöministeriö (energiatehokkuustarkastukset), puh. 050 5726 359 Else Peuranen, ympäristöministeriö (kylmälaitteiden vuototarkistukset), puh. 050 381 4359 Petri Hannula, Suomen Kylmäliikkeiden Liitto, puh. 044 0607 817 Kylmälaitteiden vuototarkistukset on EY asetuksen 842/2006 ja valtioneuvoston asetuksen 452/2009 mukaan tehtävä porrastetusti siten, että vähintään kolme kiloa kylmäainetta sisältävä laite on tarkistettava kerran vuodessa, vähintään 30 kiloa kylmäainetta sisältävä laite kerran kuudessa kuukaudessa ja vähintään 300 kiloa kylmäainetta sisältävä laite kerran kolmessa kuukaudessa. Tarkastusväli voidaan isommilla laitteilla pidentää kuudesta kuukaudesta vuoteen tai kolmesta kuukaudesta puoleen vuoteen, jos käytössä on vuodonilmaisujärjestelmä. Ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuustarkastus on tehtävä järjestelmille, joiden nimellisteho ylittää 12 kW ja joiden jäähdytys perustuu kompressorin käyttöön. Käytännössä kyse on useimmiten toimisto- tai liikerakennuksissa käytettävistä järjestelmistä. Määräaikaistarkastuksessa arvioidaan laitteiden kunto ja tehokkuus. Tarkastus on tehtävä vähintään kerran kymmenessä vuodessa. Vastuu asianmukaisesta tarkastuksesta on rakennuksen omistajalla. Laki rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta (489/2007, muutettuna 1347/2009) tuli voimaan 1.1.2008.

Avainsanat:

Yrityksestä

Motiva on asiantuntijayritys, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Motivan palveluja hyödyntävät julkinen hallinto, yritykset ja yhteisöt sekä kuluttajat.

Tilaa