Motiva Forum pohtii ilmastokysymysten ratkaisumahdollisuuksia

Ensimmäistä kertaa järjestettävä Motiva Forum on kohtaamispaikka yritysten ja julkishallinnon päättäjille ja asiantuntijoille. Tilaisuuden sessioissa pohditaan muutoksen mahdollistajia ja päätöksenteon avaimia.

– Ilmasto- ja energia-asioista keskustellaan tänä päivänä monissa yhteyksissä. Myös materiaalien käytön tehokkuus eli luonnonvarakysymykset ovat nousseet keskeisiksi. Haluamme tarjota keskustelufoorumin kumppaneillemme ja etsiä toimivia ratkaisuja yritysmaailmasta ja kuntasektorilta. Nopeus ilmastonmuutoksen torjunnassa on päivä päivältä tärkeämpää, perustelee Motivan toimitusjohtaja Jouko Kinnunen tilaisuuden taustoja.

Tänään ilmestyvä Motiva Xpress -lehti haastatteli etukäteen eräitä Forumin puhujia. Ympäristöministeri Ville Niinistö, johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala Elinkeinoelämän keskusliitosta ja Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell kertoivat omista näkökulmistaan ilmastokysymysten ratkaisuihin.

Suomi ilmastopolitiikan etujoukkoihin

Suomi on liittynyt mukaan yhdeksän EU-maan ryhmään, joka keskustelee unionin päästövähennystavoitteen nostamisesta 20 prosentista 30 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Tiukempi tavoite on tarkoitus ottaa käyttöön, vaikka muut maailman maat eivät sitoutuisikaan päästövähennysten kiristämiseen. EU-maiden osuus maailman hiilidioksidipäästöistä oli noin 14 prosenttia, Kiinan ja USA:n CO2-päästöjen noin 40 prosenttia vuonna 2009.

Ympäristöministeri Ville Niinistö (vihr.) sanoo, että aktivistiryhmä haluaa osoittaa ottavansa vakavasti tarpeen rajoittaa maapallon lämpötilan nousu kahteen asteeseen. Ryhmään kuuluvat Suomen lisäksi muun muassa Ruotsi, Tanska, Saksa, Unkari ja Slovenia.

Suomeen perustetaan hallitusohjelman mukaisesti ilmasto-, yhteiskunta-, oikeus- ja teknisiä tieteitä edustavien tiedemiesten paneeli, jonka tehtävänä on valmistella Suomelle ilmastolakia.

– Ilmastolakiin on mahdollista sisällyttää päästöjen vähennystavoite eri sektoreille sekä myös korjaustoimet ja sanktiot, mikäli tavoitteita ei saavuteta. Hallitus voisi aloittaa ilmastolain säädäntötyön jo vuonna 2013.

Elinkeinoelämä näkee EU:n erillisten ratkaisujen aiheuttavan ongelmia

Energia- ja kuljetuskustannukset ovat suomalaisille yrityksille kriittinen kustannuserä, muistuttaa johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala Elinkeinoelämän keskusliitosta. Niihin kohdistuu monia nousupaineita sekä EU:n energia- ja ilmastopolitiikan että kansallisten veropäätösten vuoksi.

– Kustannusten nousu synkentää erityisesti kansainvälisillä markkinoilla kilpailevien suomalaisyritysten näkymiä, koska vientiteollisuus on energiaintensiivistä ja yrityksiä rasittavat sijainnista johtuvat pitkät kuljetusmatkat, hän painottaa. Kylä-Harakka-Ruonala muistuttaa, että myös energia- ja ilmastoteknologiaan satsaavat yritykset kohtaavat kansainvälisen kilpailun.

– Esimerkiksi Kiina kilpailee Euroopan maiden kanssa uusiutuvan energian teknologiamarkkinoilla. Voi olla, että EU:n päätös kiristää päästöjen vähennysvelvoitetta kohentaisikin Euroopan maiden sijaan Kiinan vientilukuja.

Turun kaupunki vähentää päästöjään

Turulla on kasvihuonekaasujen vähentämistavoite vuoteen 2020 saakka. Kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelmassa kokonaispäästöjen vähenemäksi on kirjattu 21 prosenttia ja asukasta kohden laskettuna 30 prosenttia vuoden 1990 lukemista.

– Saavutamme kaupunginvaltuuston hyväksymät tavoitteet, vakuuttaa kaupunginjohtaja Aleksi Randell. Kaupunki otti vuonna 2010 käyttöön kestävän kehityksen budjetoinnin. Randellin mukaan budjetti on kaupungin toiminnan ja talouden ohjauskirja. Se ohjaa hallintoyksiköiden investointeja ja hankintoja ilmastovaikutusten näkökulmasta.

Muutoksen mahdollistajia ja päätöksenteon avaimia

Motiva Forumissa kuullaan lisäksi yritysten ja kuntien käytännön työstä energiatehokkuuden ja kestävän kehityksen edistämiseksi.

Kemira Oyj:n toimitusjohtaja Harri Kerminen puhuu johdon työn tärkeydestä yrityksen energiatehokkuuden ohjaamisessa. Wärtsilä Oyj:n kestävän kehityksen johtaja Marko Vainikka pohtii tuotesuunnittelun merkitystä resurssitehokkuuden parantamisessa. Tutkija Markku Anttonen Aalto-yliopistosta kertoo miten energia- ja materiaalitehokkuus voidaan jalostaa liiketoiminnaksi.

Ympäristöinsinööri Hans Dahlin Maarianhaminasta valottaa sitä, miten pienillä resursseillakin voi saada hyvän tuloksen ympäristöjohtamisessa. Tukholman alueen kestävistä hankinnoista kertoo hankepäällikkö Anna Lipkin Tukholman lääninhallituksesta.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Jouko Kinnunen, puh. 0400 569 700, Motiva

Viestintäjohtaja Jochim Donner, puh. 0400 416 572, Motiva

www.motiva.fi

Lue tuorein Motiva Xpress Digipaper-versiona:

http://www.digipaper.fi/MotivaXpress/75183

 

Motiva on asiantuntijayritys, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Motivan palveluja hyödyntävät niin julkinen hallinto, yritykset ja yhteisöt kuin kuluttajatkin. Motivassa on 57 työntekijää ja sen liikevaihto on 6,1 miljoonaa euroa (2010). www.motiva.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Motiva on asiantuntijayritys, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Motivan palveluja hyödyntävät julkinen hallinto, yritykset ja yhteisöt sekä kuluttajat.