Pekkarinen: Itämeren valtioiden otettava aktiivinen rooli bioenergian edistämisessä

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarisen mukaan Itämeren maiden alueella bioenergialla on jo kansalaisten ja päätöksentekijöiden vahva tuki. – Itämeren maiden hallitusten tulisikin ottaa pikaisesti aktiivinen rooli, jotta olosuhteet uusiutuvan energian käytön lisäämiselle olisivat suotuisat, toteaa Pekkarinen.

– Kaikilla EU:n jäsenmailla on oikeudellisesti sitovat tavoitteet uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi. Mahdollisuudet bioenergian hyödyntämiseen kuitenkin vaihtelevat suuresti maittain. Esimerkiksi biomassan saatavuudessa on eroja. Joissain maissa ei ole mahdollista käyttää biomassaa jo olemassa olevissa voimalaitoksissa, joten suuria investointeja tarvi-taan, arvioi Pekkarinen. Metsäteollisuudessa on kansainvälisellä tasolla meneillään rakennemuutos: kilpailu kuitu- ja energiapuun välillä kiristyy. Tämän vuoksi Pekkarisen mukaan tulevaisuudessa ainakin Suomessa keskitytään metsähakkeeseen. Rakennemuutoksen vaikutukset nähdään varsin selkeästi Suomessa, jossa lähes 80 prosenttia uusiutuvasta energiasta on puuperäistä bio-energiaa. Pekkarinen arvioi, että metsähakkeen käyttöä voidaan lisätä nykyisestä 5 miljoonasta 15 miljoonaan kiintokuutiometriin. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan sekä taloudellisia ohjauskeinoja että toimia biomassan toimitusketjun varmistamiseksi metsästä voimalaitoksille. Pekkarinen uskoo, että kehityksellä ja yhteistyöllä on merkittävä rooli bioenergian kestävän käytön lisäämiselle Itämeren maissa. – Meidän tulisi kaikkien ottaa oppia toistemme kokemuksista ja parhaista käytännöistä, Esimerkiksi kaasutusteknologia voi tarjota uusia mahdollisuuksia bioenergian käytössä jo olemassa olevilla voimalaitoksilla. Jotta voidaan taata positiiviset asenteet bioenergian parissa myös tulevaisuudessa, on varmistettava, että bioenergian käyttö on kestävää, toteaa ministeri.

Yrityksestä

Motiva on asiantuntijayritys, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Motivan palveluja hyödyntävät julkinen hallinto, yritykset ja yhteisöt sekä kuluttajat.

Tilaa