Sähkönkulutuksen seuranta kodeissa helpottuu

Suomessa siirrytään etäluettavien sähkönkulutusmittareiden myötä sähkönkulutuksen seurannassa lukemalaskutukseen. Lukemalaskutus tarkoittaa asukkaalle todelliseen kulutukseen perustuvaa sähkölaskua arviolaskun sijaan sekä mahdollisuutta oman sähkönkulutuksen parempaan hallintaan.

Suomalaisiin koteihin asennetaan parhaillaan etäluettavia sähkömittareita. Urakka on mittava, ja sen on määrä valmistua vuoden 2013 loppuun mennessä. Etäluettavat sähkömittarit mahdollistavat oman sähkönkulutuksen tarkastelemisen huomattavasti aiempaa nopeammin, eikä arviolaskutusta enää tarvita. Etäluettavien sähkömittarien asennustyö on eri puolilla Suomea eri vaiheissa. Eteläisessä Suomessa sähköasiakkaat on jo siirretty mitattavan laskutuksen piiriin, mutta pohjoisemmissa osissa Suomea saattaa mittareiden asennus vielä olla kesken.

Kun sähkönkäyttäjä tuntee kuukausittaisen vaihtelun kouriintuntuvasti omassa kukkarossaan, herättää se varmasti kiinnostusta oman sähkönkulutuksen tarkkailuun aivan eri tavalla kuin vanha arvio- ja tasauslaskuihin perustunut malli, Motivan asiantuntija Antti Kokkonen uskoo.Hänen mukaansa mahdollisuudet oman sähkönkäytön hallintaan paranevat huomattavasti lukemalaskutuksen sekä energiayhtiön jakaman kulutusraportin myötä.

- Lukemalaskutukseen siirtyminen vähentää odottamattomia yllätyksiä, Kokkonen sanoo. – Tuhlaavaiset sähkönkäyttötottumukset näkyvät laskussa heti, ja niihin voi myös nopeasti puuttua. Silloin vaikkapa se klassisin ja kalleimmaksi tulevin kömmähdys, lämmön talteenoton kesäasentoon unohtaminen, on mahdollista huomata nopeammin. Kömmähdyksestä voi helposti seurata jopa 300 - 400 euron lisälasku. Vaikka seuranta helpottuu huomattavasti, edellyttää se kuitenkin omaa kiinnostusta asiaan, Kokkonen jatkaa.

Etäluettavat mittarit asentaa alueen sähkön jakelusta vastaava yhtiö. Aivan valtaosaan suomalaisista kodeista etäluettavat sähkömittarit asennetaan vuoden 2013 loppuun mennessä.

Energiaa myyvä yhtiö postittaa asiakkailleen sähkön kulutusraportteja vuoden 2011 alusta alkaen. Vuonna 2012 puolestaan energiayhtiöiltä on luvassa vertailutietoa, johon omaa sähkönkulutusta voi verrata.

Lisätietoja:
Antti Kokkonen, asiantuntija, Motiva Oy
Puh. +358 50 5168 514

www.motiva.fi

 


 

 

Motiva on asiantuntijayritys, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Motivan palveluja hyödyntävät niin julkinen hallinto, yritykset ja yhteisöt kuin kuluttajatkin. Elvari on Motivan koordinoima yhteistyöhanke, jolla tehostetaan sähkölämmitteisten pientalojen energiankäyttöä. Elvarissa on mukana paikallisia sähköyhtiöitä ja talotekniikka-alan yrityksiä. 
www.motiva.fi/elvari

 

Paikalliset Elvari-yhteyshenkilöt:
Energiapolar Oy, Rovaniemi: Päivi Alaoja, puh. 0207 566 500
Energiateollisuus ry: Jukka Kortelainen, puh. (09) 530 520
Ensto Electric: Ulla Poutiainen, puh. 040 733 6300

Fortum: Tommy Wikström, puh. 010 45 36590
Glen Dimplex: Roger Henriksson, puh. 0207 768301

Helsingin Energia: Seija Uusitalo, puh. (09) 617 2702
Jyväskylän Energia Oy: Kai Tamppinen, puh. 050 577 2878
Porvoon Energia Oy: Nina Fransas, puh. (019) 661 411
Savon Voima Verkko Oy, Kuopio: Auvo Lindgren, puh. 0290 223 415
Suomen Lämpöpumppuyhdistys ry SULPU: Outi Pynnönen, puh. 040 8388 018
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, Espoo: Paula Ihamäki, puh. (09)  5476 1405
Vattenfall Verkko Oy, Tampere: Tiina Lautala, puh. 040 7038 141
Voimatori Oy: Heli Ruutu, (02) 8377 8765.

Avainsanat:

Yrityksestä

Motiva on asiantuntijayritys, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Motivan palveluja hyödyntävät julkinen hallinto, yritykset ja yhteisöt sekä kuluttajat.