Siuntion kuntakeskuksesta energiatehokkaan rakentamisen malliesimerkki

Siuntion uusi kuntakeskus, Siuntion sydän, on esimerkki kokonaisvaltaisesta energiatehokkaasta aluesuunnittelusta. Asuntosäätiön asukasyhteistyömallia täydentää energiatehokkuuden asiantuntija Motiva.

Asuntosäätiö ja Motiva kehittävät yhteistyössä Siuntion kunnan kanssa energiaa säästävää asumista Siuntion uudistuvaan kuntakeskukseen, Siuntion sydämeen. Kuntakeskus toteutetaan Asuntosäätiön asukasyhteistyömallilla. Mallissa kehitetään uusia asuinalueita yhdessä asukkaiden ja asiantuntijoiden kanssa kaavoituksesta aina toteuttamiseen asti. Asuntosäätiö haluaa Siuntiossa varmistaa alueen energiatehokkuus- ja ympäristöarvojen toteutumisen. Motivan tehtävänä on toimia puolueettomana asiantuntijana ja varmistaa tavoitteen mahdollisimman hyvä toteutuminen. – Meitä kiinnostaa erityisesti se, miten asukkaita valmennetaan ja opastetaan energiaa ja ympäristöä säästävään asumiseen. Aloite tähän on tullut asukasjärjestöistä ja paikallisilta päättäjiltä. Minusta se on erinomainen lähtökohta. Spontaani asukastoiminta johtaa useimmiten hyvään lopputulokseen, sanoo Asuntosäätiön toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen. Siuntion kuntakeskuksen rakentamisessa otetaan ympäristö- ja energianäkökohdat huomioon jo asemakaavavaiheessa. Mäkeläisen mukaan energiaratkaisut pidetään avoimena ja yhdessä Motivan ja kunnan kanssa katsotaan, mitä rakentamiseen liittyviä asioita pitäisi sisällyttää jo kaavaan. Siuntiolaiset ovat mukana suunnittelussa. - Tähän suuntaan rakentaminen tulevaisuudessa menee. Kaikki nämä asiat on mietittävä jo alusta alkaen. Yhteistyössä kuntien kanssa tarvitsemme puolueetonta ja luotettavaa tietoa, Mäkeläinen toteaa. Motivan johtava asiantuntija Tapio Jalo näkee yhteistyön hedelmällisenä, ja Siuntion sydämen hyvänä esimerkkinä pitkäjänteisestä energiaa säästävästä rakentamisesta. Rakentamaan hänen arvionsa mukaan päästään vuonna 2012. Alueen odotetaan valmistuvan vuoteen 2020 mennessä. Ennen rakentamisvaihetta pohdittavaa kuitenkin riittää: alueen energiaratkaisut pitäisi hoitaa kaukonäköisesti ja miellyttävä asuminen pitäisi nivoa elinkaariajatteluun. Liikennekysymykset ovat oma lukunsa. Junavuorojen lisääminen on varmasti kuntalaisten toiveissa. Aluesuunnittelun ohella ovat asukkaiden käyttäytyminen ja kulutustottumukset niin asumisessa kuin liikenteessäkin keskeisiä ympäristövaikutusten kannalta.

Avainsanat:

Yrityksestä

Motiva on asiantuntijayritys, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Motivan palveluja hyödyntävät julkinen hallinto, yritykset ja yhteisöt sekä kuluttajat.