Tähtäimessä yhtenäisemmät käytännöt tuulivoimarakentamiseen

Tuulivoimarakentamisesta ja suunnittelusta on Suomessa vielä verrattain vähän tietoa. Tämän vuoksi on luotu tietopalvelu, joka sisältää muun muassa tietoa tuulivoimarakentamisen vaikutuksista sekä lainsäädännöstä. Palvelun toivotaan helpottavan tuulivoimarakentamisen suunnittelua ja hanketyötä eri tasoilla.

Motiva julkaisee 5.5.2010 yhteistyössä ympäristöministeriön, Energiateollisuus ry:n, työ- ja elinkeinoministeriön ja Suomen Tuulivoimayhdistys ry:n kanssa www-pohjaisen julkaisun www.tuulivoimaopas.fi. Se on tehty ensisijaisesti auttamaan eri toimijoita lupa- ja kaavoitusmenettelyissä sekä lisäämään tietoa tuulivoiman ympäristövaikutuksista. Sivusto ohjaa aiemmin julkaistuille tiedonlähteille ja sitä pyritään kehittämään edelleen. ”Tuulivoimarakentamista suunnittelevat yhtiöt ovat havainneet viranomaiskäytäntöjen vaihtelevan eri puolilla Suomea, mikä johtuu eroista lainsäädännön tulkinnassa. Olemme nyt koonneet tuulivoimaloiden rakentamisen lupa- ja kaavoitusmenettelyihin liittyvää tietoa yhteen paikkaan työn helpottamiseksi”, toteaa asiantuntija Milja Aarni Energiateollisuus ET ry:stä. Ympäristöministeriön ylitarkastaja Nunu Pesun mukaan www-julkaisuun päädyttiin, koska yhteistyöryhmässä haluttiin luoda aineisto, joka on helposti kaikkien saatavilla ja helposti päivitettävissä. ”Tavoitteenamme on luoda sellainen tietopohja, joka auttaa helpottamaan tuulivoimarakentamisen suunnittelua ja lisää tietoa tuulivoimarakentamisen vaikutuksista”, toteaa Pesu. Tuulivoimaopas on suunnattu ennen kaikkea viranomaisille ja rakentajille, mutta siitä on apua myös muiden päättäjien ja suuren yleisön tiedon hankintaan. ”Sivustolta löytyy myös tietoa siitä, miten tuulivoimalarakentaminen vaikuttaa kuntatalouteen esimerkiksi kiinteistöverojen muodossa”, selittää asiantuntija Olli Laitinen Motivasta. ”Meidän tavoitteenamme on ollut koota ja jäsentää olemassa olevaa tietoa siten, että tuulivoimahankkeiden kokonaisvaikutus ja tarvittavat toimenpiteet kuntatasolla kävisivät paremmin ilmi”, painottaa Laitinen. Lisätietoja Asiantuntija Olli Laitinen, Motiva, puh. 0424 281 238 Asiantuntija Milja Aarni, Energiateollisuus ry, puh. (09) 5305 2208 Ylitarkastaja Nunu Pesu, ympäristöministeriö, puh. 0400 143 971

Avainsanat:

Yrityksestä

Motiva on asiantuntijayritys, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Motivan palveluja hyödyntävät julkinen hallinto, yritykset ja yhteisöt sekä kuluttajat.

Tilaa