TIEDOTE: KUNTAPÄÄTTÄJÄT SUHTAUTUVAT TUULIVOIMAAN POSITIIVISESTI

Kuntapäättäjät suhtautuvat tuulivoimaan pääasiassa myönteisesti, selviää Motivan, Suomen Tuulivoimayhdistyksen ja tuulivoima-alan yritysten teettämässä tutkimuksessa. Positiivinen suhtautuminen on tervetullut uutinen tuulivoima-alan yrityksille, sillä kunnat ovat avainroolissa tuulivoimarakentamisessa. Tuulivoiman rakentamisesta hyötyy myös kotimainen alan teollisuus, joka suunnittelee testaus- ja tutkimuslaitoksen perustamista Suomeen.

”Tuulivoiman laajamittainen rakentaminen on alkanut vihdoin Suomessakin. Se on kustannustehokasta ja puhdasta energiaa, josta ei synny kasvihuonepäästöjä tai muitakaan päästöjä”, toteaa tuulipuistoja maa-alueille rakentavan TuuliWatti Oy:n toimitusjohtaja sekä Suomen Tuulivoimayhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Jari Suominen ja lisää: ”Suomen kuntien on korkea aika ottaa osansa tuulivoiman eduista. Totuus on kuitenkin se, että nopeat syövät hitaat, joten nyt on kuntien toimittava nopeasti, jotta kuntalaiset pääsevät nauttimaan tuulivoiman tuomasta hyvästä.”

Kuntapäättäjien asenteet tuulivoimaa kohtaan ovat avainasemassa vietäessä tuulivoimahankkeita eteenpäin. Heidän asenteitaan tuulivoimaan tutkittiin 19.5.–6.6.2011 Suomen Tuulivoimayhdistyksen, Motivan ja tuulivoima-alan yritysten teettämässä tutkimuksessa. Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen, johon kutsuttiin kuntapäättäjiä 92 suomalaisesta kunnasta.

Päättäjistä 80 prosenttia oli tyytyväisiä kuntansa alueella jo toteutettuihin tuulivoimahankkeisiin. ”Kuntapäättäjät näkevät myös uudet tuulivoimahankkeet mahdollisina, vaikka kunnan alueelle on jo rakennettu tai suunniteltu tuulivoimaa”, Suomen Tuulivoimayhdistyksen toiminnanjohtaja Anni Mikkonen iloitsee. Tuulivoimahankkeiden positiivisina puolina nähdään niiden ympäristöystävällisyys, suomalaisen teknologiaosaamisen edistäminen ja positiivinen vaikutus kunnan imagoon.

Suomalaiset tuulivoimatoimijat ovat tyytyväisiä tutkimuksen tuloksiin. ”Kuntapäättäjillä on keskeinen rooli hankkeiden edistämisessä. Heidän kädenjälkensä näkyy esimerkiksi tuulivoiman kaavoituspäätöksissä. Nämä tulokset kannustavat varmasti myös hankkeita suunnittelevia yhtiöitä jatkamaan työtään. Sitä riittääkin, sillä Suomen tuulivoimatavoite vuodelle 2020 edellyttää merkittävää kasvua tuulivoimarakentamiseen lähivuosina”, Motivan asiantuntija Olli Laitinen kertoo.

Positiivisten asenteiden lisäksi tarvitaan konkreettisia tuulivoiman edistämiskeinoja

Tuulivoiman kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointi -menettelyihin (YVA) kuluu Suomessa useita vuosia. Niitä on tärkeää kehittää jatkossa. Viime aikoina on otettu askeleita näiden prosessien sujuvoittamisen suuntaan. ”Tulevan hallituksen tulisi sitoutua viime vuonna sovitun uusiutuvan energian paketin toteutukseen ja ottaa tavoitteeksi laadukkaat ja nopeat kaavoitus- ja YVA-menettelyt. Toivomme kaikkien tuulivoimahankkeiden toteutumiseen vaikuttavien tahojen muistavan, kuinka tärkeää on lisätä päästötöntä ja kotimaista sähköntuotantoa”, sanoo asiantuntija Niina Honkasalo Energiateollisuudesta.

”Suomen ilmasto- ja energiastrategian mukaisesti uusiutuvan energian osuuden tulee nousta 38 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Osana tätä hallitus linjasi viime vuonna, että tuulivoimaloilla tuotetun sähkön määrä pyritään nostamaan 6 terawattituntiin (TWh) eli tehona 2500 megawattia (MW), mikä tarkoittaa merkittävää tuulivoiman rakentamista nykyiseen verrattuna. Tuulivoiman rakentamiseen liittyvä viranomaisyhteistyö ja sen toimintatapojen sujuvuus ovat tärkeitä. Vastuullisuus kaavoitus- ja lupa-asioiden sujuvassa hoitamisessa on edellytys strategian mukaisten tavoitteiden saavuttamiselle. Jotta tavoitteeseen päästään, on tuulivoiman rakentamista suunnattava maatuulivoiman lisäksi myös merelle”, kertoo PVO-Innopower Oy:n toimitusjohtaja Lauri Luopajärvi.

Suomalaisesta tuulivoimarakentamisesta hyötyy myös alan teollisuus, joka tarvitsee kotimaisia demonstraatio- ja testikohteita. Suomen tuulivoimaklusteri on kokonaisuudessaan Euroopan neljänneksi suurin. Kotimaisten rakennushankkeiden lisäksi kovaan kansainväliseen kilpailuun osaamisesta, ammattitaidosta ja työvoimasta vastataan myös suunnitteluhankkeella, jonka tavoitteena on maailmanluokan testaus- ja tutkimuslaitoksen rakentaminen Suomeen.

”Suomalaisen tuulivoiman tuottamiseksi mahdollisimman tehokkaasti tarvitaan yhä enemmän osaamista ja tietoa paikallisesta ilmastosta ja olosuhteista. Testaus- ja tutkimuslaitos MegaCentre tarjoaa tähän loistavan alustan. Samalla voimme yhä tehokkaammin kehittää kotimaisten toimijoiden kansainvälistä kilpailukykyä, markkina kun on globaali”, sanoo Switch Oy:n toimitusjohtaja Jukka-Pekka Mäkinen.

”Kotimaiselle tuulivoimateollisuudelle on tärkeää se, että tuotteita voi toimittaa juuri kotimaahan. Hyvä kotimaan myynti on tärkeä ponnahduslauta kasainvälisille markkinoille”, sanoo Patrick Frostell ja jatkaa: ”Esimerkiksi Saksassa ja Tanskassa tuulivoimateollisuus on kasvanut kasainvälisiin mittasuhteisiin juuri toimivan kotimarkkinan turvin.”

Maailman tuulipäivä

Tuulipäivänä, 15.6., järjestetään tuulivoimaan liittyviä tapahtumia ympäri maailmaa. Tuulipäivän tapahtumilla lisätään ihmisten tietoutta tuulivoimasta. Energiateollisuus, Motiva, Suomen tuulivoimayhdistys, Teknologiateollisuus, Cleantech Finland ja suuri joukko alan yrityksiä järjestävät Helsingin Kampin ostoskeskuksessa kansanjuhlan, jossa on mahdollisuus keskustella alan asiantuntijoiden kanssa.

Päivän juontaa Baba Lybeck. Päivän aikana nähdään mm. tuulivoimateatteria sekä kuullaan miksi Jari Sillanpää on lähtenyt mukaan tuulivoimabisnekseen. Tapahtumat, joihin yleisö voi ottaa osaa vastaamalla päivän kysymyksiin, ajoittuvat keskiviikon iltapäivään.

Lisätietoja:

Motiva Oy, Olli Laitinen
puh. 040 8478 238, olli.laitinen@motiva.fi

Suomen Tuulivoimayhdistys ry, Anni Mikkonen
puh. 040 771 6114, anni.mikkonen@tuulivoimayhdistys.fi

Energiateollisuus ry, Niina Honkasalo
puh. 050 441 0799, niina.honkasalo@energia.fi

Teknologiateollisuus ry, Patrick Frostell
puh. 040 830 1640, patrick.frostell@teknologiateollisuus.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Motiva on asiantuntijayritys, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Motivan palveluja hyödyntävät julkinen hallinto, yritykset ja yhteisöt sekä kuluttajat.

Tilaa