TransEco-ohjelma etsii ratkaisuja CO2-päästöjen vähentämiselle

TransEco-tutkimusohjelma verkottaa yhteen ministeriöt ja virastot, kuntasektorin, yritykset ja tutkijatahot ratkomaan liikenteen energia- ja ympäristöhaasteita. Ohjelman tavoitteena on tieliikenteen energiankäytön tehostaminen ja vaihtoehtoisten energioiden käyttöönotto. Työ etenee tutkimuksen ja demonstraatioiden kautta ohjauskeinoihin ja uuden teknologian markkinoille saattamiseen.

Liikenne on merkittävien energia- ja ympäristöhaasteiden edessä. EU:n tavoitteiden mukaan tieliikenteessä tulee vuoteen 2020 vähentää energiankulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosenttia sekä lisätä uusiutuvan energian käyttöä vähintään 10 prosentin tasolle. - Nämä voivat tuntua kovilta haasteilta, vaikka vuosi 2020 on vain välietappi tavoiteltaessa lähes hiilidioksidivapaata liikennettä vuoteen 2050 mennessä, toteaa ohjelmaa koordinoiva tutkimusprofessori Nils-Olof Nylund VTT:ltä. Hän korostaa, että varautuminen näin merkittäviin muutoksiin on syytä aloittaa heti. Biopolttoaineiden ja sähköajoneuvojen kehitystyöhön on tehtävä merkittäviä panostuksia välittömästi. Nylund korostaa, että myös ohjauskeinoja tarvitaan, jotta markkinoille saataisiin mahdollisimman energiatehokkaita ajoneuvoja ja ympäristömyötäistä energiaa. - Haasteina ovat valintojen ja valintamahdollisuuksien runsaus, ja toisaalta monet yhtäaikaiset tavoitteet. TransEco on monipuolinen tutkimusohjelma, joka tukee päätöksentekoa eri tasoilla - niin kuluttajia, poliittisia päättäjiä, ammattiautoilijoita kuin alalla toimivia yrityksiä - tarjoamalla niille konkretiaa oikeiden päätösten pohjaksi ja mahdollisuuksia uuteen liiketoimintaan, Nylund sanoo. Uuden teknologian toimivuus käytännössä varmistetaan TransEcon demonstraatioiden avulla. Alkuvaiheessa käynnistetyt tutkimushankkeet liittyvät raskaiden ajoneuvojen älykkääseen teknologiaan, henkilöautojen voimalaiteratkaisuihin (sähkö- ja hybridiautot), autoliikenteen energiatehokkuuden parantamiseen, uusiin biopolttoaineisiin ja niiden käytettävyyteen Suomen olosuhteissa sekä erilaisten liikennesektorin päätöksentekoa tukevien apuneuvojen, mallien ja skenaariotyökalujen kehittämiseen.

Yrityksestä

Motiva on asiantuntijayritys, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Motivan palveluja hyödyntävät julkinen hallinto, yritykset ja yhteisöt sekä kuluttajat.

Tilaa