LEUKEMIALÄÄKE ICLUSIG® (PONATINIBI) HYVÄKSYTTY RAJOITETUSTI PERUSKORVATTAVAKSI SUOMESSA

Lääkkeiden hintalautakunta on myöntänyt rajoitetun peruskorvattavuuden Iclusig-lääkevalmisteelle (ponatinibi) Suomessa. Valmisteen peruskorvattavuus on rajattu EU:ssa hyväksyttyihin käyttöaiheisiin.

EU:ssa hyväksyttyjen käyttöaiheiden mukaisesti Iclusig on tarkoitettu aikuispotilaille, joilla on:

• kroonisen vaiheen, akseleraatiovaiheen tai blastivaiheen krooninen myelooinen leukemia (KML) ja jotka ovat resistenttejä dasatinibille tai nilotinibille; tai jotka eivät siedä dasatinibia tai nilotinibia eikä tämän jälkeinen imatinibihoito ole kliinisesti asianmukaista; tai joilla on T315I-mutaatio

tai

• Philadelphia-kromosomipositiivinen akuutti lymfoblastinen leukemia (Ph+ ALL) ja jotka ovat resistenttejä dasatinibille; tai jotka eivät siedä dasatinibia eikä tämän jälkeinen imatinibihoito ole kliinisesti asianmukaista; tai joilla on T315I-mutaatio.

Rajoitettu peruskorvattavuus astuu voimaan 1.10.2015 ja on voimassa 31.5.2017 asti. Korvausoikeus edellyttää potilaalta lääkärin Kelaa varten laatiman B-lausunnon.

LISÄTIEDOT MEDIALLE:

Erik Fromm
ARIAD Pharmaceuticals
erik.fromm@ariad.com
+46 73 679 6023

Hanna Reinikainen
MSLGROUP Finland
hanna.reinikainen@mslgroup.com
+ 358 9 425 79 690

ARIAD
ARIAD Pharmaceuticals on globaali, onkologian alalla toimiva yritys, jolla on päätoimipisteet Cambridgessa, USA:ssa ja Lausannessa, Sveitsissä. ARIAD on keskittynyt muuttamaan syöpäpotilaiden elämää uraauurtavilla lääkevalmisteilla. ARIAD kehittää uusia lääkevalmisteita parantaakseen erilaisten kroonisten ja akuuttien leukemioiden, keuhkosyövän ja muiden vaikeasti hoidettavien syöpien hoitoa. ARIAD hyödyntää laskennallisia ja rakenteellisia lähestymistapoja kehittäessään pienimolekyylisiä lääkevalmisteita, joilla voidaan voittaa resistenssi jo olemassa oleville syöpälääkkeille. Lisätiedot: http://www.ariad.com

Yrityksestä

MSLGROUP Finland on Pohjoismaiden johtavia strategisen viestinnän neuvonantajia. Autamme asiakkaitamme liiketoiminnallisten tavoitteidensa saavuttamisessa viestinnän keinoin.

Tilaa