Suomalaiset ostivat tavaroita ulkomaisista verkkokaupoista 415 miljoonalla eurolla viime vuonna

Pohjoismaalaiset kuluttajat tekevät paljon ostoksia ulkomaisista verkkokaupoista. Useampi kuin joka kolmas pohjoismaalainen teki vähintään yhden ostoksen ulkomaiselta sivustolta viime vuonna. Yhteensä ulkomaisiin verkkokauppaostoksiin käytettiin 2,1 miljardia euroa. Suhteellisen harvat kuitenkin käyttivät ostoksissaan pohjoismaisten naapureidensa verkkokauppojen palveluita. Tiedot selviävät PostNordin teettämästä tutkimuksesta, johon osallistui yli 5 000 pohjoismaalaista kuluttajaa.

Vuonna 2013 noin 1,3 miljoonaa suomalaista eli kolmannes kaikista 15–79-vuotiaista osti tavaroita ulkomaalaisilta sivustoilta. Yhteensä he käyttivät rahaa noin 415 miljoonaa euroa. Eniten suomalaiset hyödyntävät brittiläisiä, yhdysvaltalaisia, saksalaisia ja ruotsalaisia kauppapaikkoja. Sen sijaan tanskalaisista tai norjalaisista verkkokaupoista suomalainen ostaa vain harvoin.

-       Suomalaisilla verkkokaupoilla on paljon ulkomaista kilpailua. Suomalaisten verkkokauppojen tulisikin vahvistaa kilpailukykyään tunnistamalla entistä paremmin suomalaisten kuluttajien motivaattorit ja mukauttamalla oma tarjoomansa ja sivustonsa niiden mukaisiksi, sanoo PostNordin verkkokauppa-asiantuntija Jouni Lamberg.

Myös muut pohjoismaalaiset tekevät paljon ostoksia ulkomaalaisilla sivustoilla. Norjassa näin teki viime vuonna lähes puolet (46 prosenttia) kuluttajista. Tanskassa vastaava luku oli 39 prosenttia ja Ruotsissa 31 prosenttia. Jokaista Pohjoismaata yhdistää se, että eniten ostoksia tehdään brittiläisissä verkkokaupoissa. Vuonna 2013 peräti 2,9 miljoonaa ruotsalaista, norjalaista ja tanskalaista teki ostoksia brittiläisissä verkkokaupoissa, mutta vain 70 000 osti tuotteita suomalaisilta sivustoilta.

-       Pohjoismaiden välisessä verkkokaupassa on valtava kasvupotentiaali. Maiden infrastruktuuri ja logistiikkapalvelut ovat hyvin kehittyneitä, ja niiden kulttuurit ovat samankaltaisia. Mutta tässäkin asiassa avainasemassa on kunkin maan kuluttajien ostokäyttäytymisen ja motivaattoreiden tuntemus sekä oman kauppapaikan ja sen tarjooman kehittäminen vastaamaan kuluttajien tarpeita, Jouni Lamberg sanoo.

Verkkokaupan volyymi kasvoi erittäin voimakkaasti vuoden 2013 aikana. Kasvu näkyi myös PostNordissa, jonka B2C-pakettitoimitukset Pohjoismaissa lisääntyivät 12 prosentilla. PostNord on kehittänyt pohjoismaista tarjoomaansa aktiivisesti viime vuosina, ja sillä on Pohjoismaissa kattava, 5 300 noutopisteen jakeluverkosto.

-       Panostamme entistä enemmän verkkokauppaan myös jatkossa. Kattava verkosto on vahva alusta innovatiivisten palveluiden kehittämiselle pohjoismaisille markkinoille niin fyysisissä tavarantoimituksissa kuin asiakastuntemukseen ja -viestintään liittyen, Jouni Lamberg sanoo.

Taustatietoa

Tutkimusmenetelmä

Tutkimuksen toteutti TNS SIFO tammikuussa 2014 verkkopaneelina, jonka otos vastasi kattavasti kunkin maan väestöä.

Vastaajien lukumäärä maittain:
Ruotsi: 2 434
Tanska: 1 233
Norja: 1 094
Suomi: 1 307

Koska tutkimus toteutettiin verkkopaneelina, on tulosten laskennassa otettu huomioon kunkin maan nettipeitto. Siitä johtuen oheiset tulokset vastaavat hyvin koko 15–79-vuotiasta väestöä (ellei toisin mainita).

Valuuttamuunnokset on tehty 1.1.2014 valuuttakurssien mukaan.

Tutkimus kattoi vain tavaroiden verkkokaupan. Esimerkiksi matkojen, hotellien, pääsylippujen ja muiden palveluiden verkkokauppa ei sisältynyt tutkimukseen.

Katso tutkimustulokset liitteestä.

Lisätietoa:
Jouni Lamberg, puh. 020 740 4381

PostNord on johtava viestintä- ja logistiikkaratkaisujen toimittaja Pohjoismaissa, niistä ulkomaille ja ulkomailta Pohjoismaihin. Tarjoamme myös postipalvelut henkilö- ja yritysasiakkaille Ruotsissa ja Tanskassa. Kehitämme tulevaisuuden viestinnän, verkkokaupan, jakelun ja logistiikan edellytyksiä Pohjoismaissa asiantuntemuksemme ja laajan jakeluverkostomme avulla.  PostNord-konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli 40 miljardia Ruotsin kruunua, ja sillä oli 39 000 työntekijää. Konsernin emoyhtiö on ruotsalainen julkinen yhtiö, ja sen pääkonttori on Solnassa. Lue lisää osoitteessa postnord.com.

Avainsanat:

Yrityksestä

MSLGROUP Finland on Pohjoismaiden johtavia strategisen viestinnän neuvonantajia. Autamme asiakkaitamme liiketoiminnallisten tavoitteidensa saavuttamisessa viestinnän keinoin.