Tutkimus: Haastavinta vanhemmuudessa on ajan puute

Pampersin teettämän kyselytutkimuksen mukaan suomalaisvanhempien suurimmat haasteet ovat ajan puute ja huoli omasta riittämättömyydestä. Parasta äidin ja isän roolissa on suomalaisten mielestä arjen jakaminen lapsen kanssa ja se, että saa nähdä lapsensa kehittyvän.

Ajanpuutteen nimesi suurimmaksi vanhemmuuden haasteeksi 34 prosenttia vastaajista. Huoli riittämyydestä painaa lähes yhtä montaa (32 %) isää tai äitiä. Arjen käytännön hallinta tuottaa eniten päänvaivaa 28 prosentille suomalaisvanhemmista.

Arjen toimivuus on monelle vanhemmalle haaste, mutta arkiset asiat ovat myös vanhemmuuden hienointa aikaa. 40 prosenttia kyselyyn vastanneista nimesi arjen jakamisen lapsen kanssa antoisimmaksi osaksi vanhemmuutta. Yhtä moni koki lapsen kehityksen seuraamisen tuovan eniten iloa. Vain joka viides vastaaja korosti lapsen kanssa vietetyn erityisen laatuajan merkitystä.

Tutkimuksessa selvitettiin myös suomalaisten näkemystä vastuustaan vanhempana. Selvä enemmistö (71 %) piti tärkeimpänä vastuualueenaan turvallisen elinympäristön tarjoamista lapselleen.

Tutkimus toteutettiin nettikyselynä, ja siihen osallistui Suomessa 423 vastaajaa.

Lisätietoa:

Carolin Söderblom, Communication Manager, Pampers

Telefon: +46 8 5352 8520

E-mail: soderblom.c@pg.com

Web: www.pampers.fi

Yrityksestä

MSLGROUP Finland on Pohjoismaiden johtavia strategisen viestinnän neuvonantajia. Autamme asiakkaitamme liiketoiminnallisten tavoitteidensa saavuttamisessa viestinnän keinoin.

Tilaa

Liitteet & linkit