Edunvalvonnalle Riittää Työtä Ja Yllätyksiä

MTK-TIEDOTE Vain yhtenäinen ja iskukunnossa oleva järjestö pystyy vastaamaan maatalouspolitiikan jatkuvasti mukanaan tuomiin yllätyksiin, mustuttaa MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja Juha Saikkonen avatessaan valtuuskunnan syyskokouksen 3.12.2002 Espoossa. EDUNVALVONNALLE RIITTÄÄ TYÖTÄ JA YLLÄTYKSIÄ Tämä vuosi 2002 osoitti jälleen, että maatalouspolitiikka on kaikkea muuta kuin ennalta arvattavaa. Yllätyksiä on aina tarjolla, sekä kansallisia että kansainvälisiä. Niinpä järjestömme tulee olla aina hereillä ja iskukunnossa. Mielestäni järjestö on kuitenkin onnistunut haasteellisessa edunvalvonta-työssään niin yhdistys-, liitto- kuin keskusliittotasollakin. Tästä työstä haluan lausua reilun kiitok-sen sekä luottamus- että toimihenkilöille eri puolilla Suomea. Viljelijät odottivat kaikessa rauhassa Agendan välitarkastelua, jonka piti olla vain Berliinissä vuonna 1999 sovitun ohjelman tarkistus siitä, ovatko markkinat ja EU:n budjetti tasapainossa. Euroopan komissio yllättikin meidät kaikki esittämällä unionin historian suurinta uudistusta. Esitys sisälsi monia suomalaisille viljelijöille ja maaseudun elinvoimalle kielteisiä linjauksia. Ongelmallisimpia kohtia tuossa esityksessä olivat tukien irrottaminen tuotannosta ja tukiperusteiden jäädyttäminen EU:n parhaita maatalousalueita ja suurimpia jäsenmaita suosivaksi. Samalla lanseerattiin myös uusi sanahirviö, modulaatio. Sanalle ei ole keksitty järkevää suomennosta, jos ei järkevää perustettakaan. Tällä hetkellä välitarkastelussa eletään tilanteessa, jota voi lyhyesti kuvailla puheenjohtaja Härmälän sanoin "jollet ole täysin sekaisin, olet huonosti informoitu". Onneksi monet asiat ovat menneet myönteiseen suuntaan. Hyvän hallinnon työryhmä sai työnsä valmiiksi ja oikeansuuntainen kehitys hallinnossa on käynnistynyt. Tosin tuota kehitystä varjostaa syksyllä käynnistynyt, meitä kaikkia paljon ärsyttänyt ja puhuttanut suunnitelma tarkastajien kotietsintäoikeuksista. Tämä asia politiikkojen on osattava hoitaa taidolla ja viisaudella, jota me kaikki heille sydämestämme toivomme. Hallinnon kehittämistä jatketaan edelleen kahdessa eri työryhmässä. Järjestö onnistui aikaansaamaan tuottajien tupon, jolla edistetään maaseudun elinkeinoissa toimivien ihmisten ostovoimaa ja työllisyyttä, sekä edistetään yrittäjien työssä jaksamista ja osaamista. Vuonna 2003 toteutuvien asioiden osalta lopputulokseen voi olla tyytyväinen, vaikka kaikki MTK:n tavoitteet eivät täyttyneetkään. Kansallisen tuen lisäyksen ohella hyvin tärkeää oli saada karjataloudenharjoittajille yksi lomapäivä lisää ensi vuodelle. Lisäksi päätettiin perustaa kaksi työryhmää, toinen selvittämään maatalousyrittäjien työterveyshuoltoa ja toinen selvittämään viljelijöiden ja muiden yrittäjien aikuiskoulutukseen pääsyn helpottamista sekä työttömyysturvan säännöksiä. Kulunut vuosi on ollut maaseutuyrittäjyyden teemavuosi. ja lähtölaukaus järjestön työssä maaseutuyrittäjyyden eteenpäin viemiseksi. Sille on ollut sosiaalista tilausta, se on ollut oikea ja hyvä ratkaisu. Järjestö on luonut noin 200 yrittäjävastaavan verkoston. Se on voimavara, jonka turvin maa-seutuyrittäjyys niin käytännössä kuin järjestöllisestikin on kasvun ja onnistuneen edunvalvonnan tiellä. Valtioneuvoston syksyn aikana hyväksymä Etelä-Suomen, Oulun läänin länsiosan ja Lapin läänin lounaisosien metsien monimuotoisuuden turvaava toimintaohjelma, METSO, on tavallaan historiallinen. Siinä kunnioitetaan omistusoikeutta, vapaaehtoisuutta sekä täyden korvauksen periaatetta. Ohjelmassa arvostetaan suojelutoimenpiteiden laatua määrän sijaan. Kehitys on oikeansuuntainen. Kuluvana vuonna puun hintakehitys on ollut positiivista. Metsänomistajaorganisaation puukauppa-strategian toteuttaminen on luonut edellytykset hyvälle puumarkkinavuodelle. Teollisuus on saanut tarvitsemaansa raaka-ainetta ja puun hintakehitys on ollut vakaa. Metsänomistajien liittyminen järjestön jäseniksi vaatii vielä paljon työtä meiltä kaikilta. Järjestön kaikilla tasoilla on herättävä huomaamaan mahdollisimman laajan jäsenpohjan merkitys paitsi järjestölle niin myös metsänhoitoyhdistysten tulevaisuudentekijänä. Tulevaisuuden haasteisiin kykenemme vastaamaan mahdollisimman hyvin vahvalla ja laadukkaalla metsänomistajaorganisaatiolla. Maatalousradion ja metsäradion lakkauttaminen yleisradion linjauudistuksen yhteydessä on maa-seudun väelle huono uutinen. Toivottavasti ohjelmien lakkauttaminen ei ole yleisradion ohjelma-johdon kannanotto siitä, että se ei enää pidä maaseudun asioita tärkeinä tai kiinnostavina. Maatalous- ja metsäradioiden aihepiiri kiinnostaa laajasti myös muita kuin maaseudun asukkaita. Ruoan alkuperä ja turvallisuus, maatalouden ympäristövaikutukset, maaseutuyrittäjyys, maaseudun elämänmuodot ja monet muut maaseudun elinvoimaan liittyvät asiat puhuttavat kansalaisia laajasti. Metsänomistajuus on kaupungistumassa ja samalla tiedon tarve kaikesta metsään ja perhemetsätalouteen liittyvästä vain kasvaa. Yleisradion uudessa ohjelmajaossa on varattava riittävästi ohjelma-aikaa ja tekijäresursseja näille ihmisiä laajasti kiinnostaville aiheille. Tässä kokouksessa käsittelemme MTK:n hallitusohjelmatavoitteet vuosille 2003-2007. Koko maan elinvoiman, kasvun ja kehittymisen näkökulmasta on erityisen tärkeää, että tuleva hallitus kykenee menestyksellisesti selviytymään maa- ja metsätalouden, maaseudun sekä alueellisen kehityksen haasteista. Tuleva vuosi on jälleen maatalouspoliittinen supervuosi. EU:ssa ja WTO:ssa neuvotellaan monista jäsenistöllemme elintärkeistä asioista. Laajenemisjuna jatkaa kulkuaan eikä meille suomalaisille ole todellakaan merkityksetöntä, kuinka laajentuminen saadaan käytännössä toteutettua. Kaikkein tärkeintä meille kuitenkin on se, kuinka onnistumme EU:n kanssa neuvotteluissa Etelä-Suomen kansallisen tuen jatkosta. Nykyinen tukijärjestelmä jakaa Suomen räikeällä tavalla kahteen osaan. Pohjoiseen, jossa on vakaa ja pitkäaikainen tukijärjestelmä ja etelään, jossa on kestämätön, vuosittain aleneva ja lyhytaikainen tukijärjestelmä. Ilman kansallista tukea ei suomalaista ruokaa voitaisi tuottaa. Ilman sitä esimerkiksi maidontuottajien tulot tippuisivat noin 60 % ja sianlihantuottajien tulot yli 80 %. MTK:n tavoitteena on saada koko maahan yhtenäinen, EU:n hyväksymä pitkäaikainen tukijärjestelmä, johon on varattu riittävät määrärahat. Meidän tehtävänämme niin tässä kokouksessa kuin tulevan vuoden toiminnallamme on saada poliittiset päättäjät laidasta laitaan ymmärtämään suomalaisen maaseudun ja sen elinkeinojen kehityksen merkityksen koko yhteiskunnalle ja suomalaisille. Tämän tavoitteen saavuttaminen vaatii koko järjestöltä työtä, työtä ja TYÖTÄ. Onneksi meillä on vahva, yhtenäinen järjestö. Järjestö, jonka tavoitteet ja periaatteet ovat kunnossa. Järjestö, jonka vahvuuksia ovat asiantuntevuus, osaavuus, motivoituneisuus sekä ammattitaitoiset luottamus- ja toimihenkilöt. Ja ennen kaikkea järjestö, jossa me kaikki toimijat haluamme hartia-voimin tehdä töitä päämääriemme saavuttamiseksi. Lisätietoja: Valtuuskunnan puheenjohtaja Juha Saikkonen 0400 325590 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/03/20021203BIT00090/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/03/20021203BIT00090/wkr0002.pdf

Tilaa