Etelä-Suomenkin maatalous tarvitsee vakaan tukijärjestelmän

Vakaa tukijärjestelmä on tarpeen koko maassa, myös eteläisessä Suomessa toteaa MTK:n puheenjohtaja Esa Härmälä MTK Etelä-Hämeen kevätkokouksessa Padasjoella maanantaina 22.4. ETELÄ-SUOMENKIN MAATALOUS TARVITSEE VAKAAN TUKIJÄRJESTELMÄN Jäsenyysneuvotteluissa EU:n kanssa Suomi asetti tavoitteekseen vakaan, pitkäaikaisen maatalouden tukijärjestelmän saamisen koko maahan. Suomen ankarat luonnonolot edellyttävät tätä, sillä muuten maatalous ei voi pärjätä avoimessa kilpailussa lämpimämpien ja viljavampien Keski- Euroopan maiden kanssa. Suomi onnistui tavoitteessaan vain osittain. Maan keski- ja pohjoisosista muodostettiin erityinen pohjoisen tuen alue. Tämä tuki on pitkäaikaista. Sen sijaan Etelä-Suomessa oli Suomen liittyessä käytettävissä ainoastaan väliaikaista siirtymäkauden tukea, jonka käyttöoikeus loppui vuonna 1999. Tällöin Suomen hallitus neuvotteli Euroopan komission kanssa jatkoa tälle tuelle liittymissopimuksen artiklan 141 pohjalta. Tämä artikla antaa komissiolle oikeuden myöntää Suomelle luvan kansallisten tukien käyttöön vakavien vaikeuksien perusteella. Vastoin MTK:n kantaa hallitus sopi tukien käyttöoikeudesta ainoastaan vuoden 2003 loppuun asti. Lisäksi hallitus myöntyi tukien asteittaiseen alenemiseen vuosittain. Ensi vuoden loppuun mennessä Suomen on sovittava komission kanssa Etelä- Suomen kotieläin- ja puutarhatalouden tukioikeuksien jatkumisesta. MTK:n ehdoton vaatimus on, että 141-artiklalle perustuvat Etelä-Suomen tuet tulee nyt saada pitkäaikaisiksi ja vakaiksi. Peltoalaperusteiset tuet onnistuttiin onneksi saamaan pitkäaikaisiksi jo siirtymäkauden aikana. Etelä-Suomen vakaan tukijärjestelmän aikaansaaminen on välttämätön perusedellytys hyvän ja oikeudenmukaisen maatalouspolitiikan toteuttamiselle koko maassa. MTK ja hallitus ovat jo alkaneet valmistella 141-neuvotteluja. Hallituksen tulisi saada neuvottelut komission kanssa mahdollisimman pitkälle jo ennen eduskuntavaaleja. Kaikkien etujen mukaista on, että vältetään joulukuun 1999 tilanne, jolloin viljelijät joutuivat osittamaan voimakkaasti mieltään Helsingissä, kun eivät tienneet olisiko elinkeinon harjoittamisen edellytyksiä enää parin viikon päästä olemassa. Lisätietoja: puheenjohtaja Esa Härmälä 0400 874209 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/22/20020422BIT00100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/22/20020422BIT00100/wkr0002.pdf

Tilaa