Hallintolakiin määräaikavaatimukset myös päätöksille

Hakemukset on tehtävä ajallaan, mutta päätökset voi tehdä mielen mukaan, toteaa Johtaja Olli-Pekka Väänänen puhuessaan mm. hallitolakiesityksestä MTK Keski-Suomen kevätkokouksessa Äänekoskella 25.4. 2002. HALLINTOLAKIIN MÄÄRÄAIKAVAATIMUKSET MYÖS PÄÄTÖKSILLE Suomalaisessa hallinnossa on omaksuttu hallintoalamaista velvoittava malli. On unohdettu velvoitteiden kaksisuuntaisuus. Hakemuksen on oltava ajallaan, päätöksen voi tehdä mieltymystensä mukaan. Tästä on tullut liian yleinen toimintatapa. On ehkä unohdettu myös taito puolustaa kansalaisen asiaa. Kun eduskunta käsittelee valmistelussa olevaa hallintolakiesitystä, tulee lakiin sisällyttää hallintoa velvoittavat määräykset, määräajat. Niitä kansalaiselta on jo pitkään vaadittu, eikä "kansalainen" voi velvoitteistaan vapautua sillä, että työpaikka sattuu olemaan valtionhallinnossa, eikä esimerkiksi maatilalla. Unionin yhteisen maatalouspolitiikan tarkistus, maailmankauppaa koskevat neuvottelut, EU:n laajentuminen ja neuvottelut Etelä-Suomen maatalouden aseman kestävästä turvaamisesta ajoittuvat kaikki samaan aikaan. Valmistautumisen pitää olla jo nyt käynnissä niin järjestössämme kuin poliittisen päätöksentekijän ja ministeriöidenkin puolella. Osaamisemme, kykymme ja halumme joutuvat jälleen koetukselle. Maatalouspolitiikan päähuomio on ollut maatalouden rakennepolitiikassa ja Suomen asemoinnissa Euroopan unionin harjoittamaan maatalouspolitiikkaan. Tilakoon suurentamisessa on edetty ripeästi, maataloutemme aseman suhteen on tehty paljon työtä, silti varmuutta onnistumisesta ei ole. Kuinka kestävän pohjan tilojen keskikoon nopea nosto ja suuret investoinnit loivat, selviää vasta useiden vuosien päästä. Tätä vastoin kyky selviytyä Unionin maatalouspolitiikassa joutuu kovalle koetukselle heti. Uusien jäsenmaiden tullessa omine tarpeineen Unionin jäseneksi, meiltä odotetaan "vanhemman sisaren" käytöstä, siis myös kykyä hoitaa omaa asiaamme, tarvittaessa voimakkainkin ottein. Aluepolitiikassa ja hallinnossa olemme kuuluneet nopeiden omaksujien joukkoon. Meistä on tullut eurooppalaisen kaupunkipolitiikan edellä kulkijoita, meidän hallintomme on omaksunut ylhäisen asenteen. Alueiden kehittämislaki tarjoaa mahdollisuuksia aluepolitiikan muutokselle. Siihen pääsemiseksi on kuitenkin kuntien päätöksentekokykyä pystyttävä kasvattamaan, ei valtion vaan kuntalaisten toimin. Samoin on saatava paranemaan maakuntien kyky ymmärtää oma tilansa ja vastata siitä sekä alueensa kehittymisestä. Tarvitaan kunnallisen hallinnon, valtion aluehallinnon, elinkeino- ja työelämän yhteistyön olennaista parantamista. Lisätietoja: johtaja Olli-Pekka Väänänen 09 13115469 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/25/20020425BIT00840/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/25/20020425BIT00840/wkr0002.pdf