HALLITUSOHJELMA JA ALUEELLINEN KEHITYS

MTK-TIEDOTE 2002-12-03 Tulevassa hallitusohjelmassa puolueiden on sovittava tehokkaat lääkkeet alueellisen kehityksen tasapainottamiseen vaatii MTK:n puheenjohtaja Esa Härmälä esitellessään MTK:n hallitusohjelmatavoitteet valtuuskunnan syyskokouksessa, Espoossa 3. joulukuuta 2002 HALLITUSOHJELMA JA ALUEELLINEN KEHITYS Kakkien vastuullisten poliittisten voimien on tunnustettava, että Suomen alueellinen kehitys ei ole viime vuosina ollut lainkaan tasapainoista. Vinoutunut kehitys aiheuttaa ongelmia sekä elinvoimaansa menettävillä että liian nopeasti kasvavilla alueilla. Seuraavassa hallitusohjelmassa puolueiden on sovittava riittävän tehokkaista lääkkeistä tilanteen korjaamiseksi uudella hallituskaudella. Alueellista elinkeinopolitiikkaa on tehostettava. Tähän on varattava riittävät resurssit. Aluekehitys ei oikene ainoastaan EU:n rakenneohjelmien avulla. Tarvitaan myös purevia kansallisia toimenpiteitä. Yhteiskunnan on edelleen panostettava niin kutsuttuun laajaan aluepolitiikkaan, jolla turvataan kansalaisille yhdenvertaiset peruspalvelut ja mahdollisuudet itsensä ja elinkeinojensa kehittämiseen maakunnasta riippumatta. Maa- ja metsätalouden ja muiden maaseutuelinkeinojen merkitys alueellisten rahavirtojen ja työllisyyden turvaajana on edelleen keskeinen suuressa osassa maata. Näiden elinkeinojen kehittymisedellytykset on turvattava vaikuttamalla tehokkaasti EU:n politiikkaan ja täydentämällä sitä kansallisin toimin. Esitän, että puolueet hakevat jo ennen vaaleja konsensusta alueellisen elinkeinopolitiikan kehittämisestä. Tähän on nyt edellytykset, koska tietoisuus epätyydyttävästä nykytilasta on yhteinen. Myös hidastuneen talouskasvun ja voimakkaasti kasvaneiden alueiden kasvukivut ovat luoneet tilanteen, joka on otollinen yhteisille linjanvedoille. Tasapainoisen alueellisen kehityksen turvaamisesta on tehtävä yhteinen, puolueita jakamaton asia. Puolueiden on myös vastattava myönteisesti entistä useamman suomalaisen tahtoon asua maaseudulla. MTK esittää tässä valtuuskunnan kokouksessa omat tavoitteensa seuraavaan hallitusohjelmaan. Maa- ja metsätalouden sekä maaseutuyrittämisen kehittämisedellytysten turvaamisen lisäksi niissä on keskeisessä asemassa juuri nykyistä tasapainoisemman aluekehityksen turvaaminen. Esittelemme nämä tavoitteet puolueille ennen eduskuntavaaleja ja oletamme niiden saavan keskeisen sijan vaaliohjelmissa ja siirtyvän sitä kautta seuraavan hallituksen ohjelmaan. MTK:n hallitusohjelmatavoitteet julkaistaan järjestön kotisivulla osoitteessa www.mtk.fi sen jälkeen kun valtuuskunta on ne kokouksessaan hyväksynyt. Lisätietoja: Puheenjohtaja Esa Härmälä 0400 874209 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/03/20021203BIT00100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/03/20021203BIT00100/wkr0002.pdf

Tilaa