Maa- ja metsätalouden sekä maaseudun toimintaedellytykset säilytettävä EU:n laajentuessa

MTK:n valtuuskunnan kevätkokouksen julkilausuma: Maa- ja metsätalouden sekä maaseudun toimintaedellytykset säilytettävä EU:n laajentuessa Euroopan unionin laajentumisneuvottelut lähestyvät loppusuoraa. Parin vuoden kuluessa 15 jäsenmaan unioni saa kymmenkunta uutta jäsentä. Laajentuminen vaikuttaa erityisesti EU:n ja Suomen maatalouteen, sillä jäsenyydestä neuvottelevat maat ovat vahvoja maatalousmaita. MTK:n valtuuskunta edellyttää, että laajentuminen toteutetaan niin, että maa- ja metsätalouden sekä maaseudun muiden elinkeinojen toimintaedellytykset säilyvät vakaana Suomessa ja koko Euroopan unionissa. Vakautta tarvitaan erityisesti maataloustuotteiden ja jalostettujen elintarvikkeiden markkinoilla. Valtuuskunnan mukaan sitä edesauttaa kiintiöiden asettaminen uusille jäsenmaille viime vuosina toteutuneen tuotannon perusteella. Vastaavaa menettelyä käytettiin Suomen liittyessä Euroopan unioniin. Tätä suuremmille tuotantomäärille ei ole kysyntää EU:n sisämarkkinoilla. Ylijäämien vienti rasittaisi EU:n budjettia. Lisäksi WTO-sitoumukset asettavat yhä tiukkenevia rajoitteita vientituen käytölle. Investointituet on rajattava siten, ettei EU:n tuella elintarvike- ja metsäteollisuuden tuotantokapasiteettia lisätä, vaan tuki on suunnattava tuotannon laadun parantamiseen. Kuluttajien turvallisuutta ja samalla markkinoiden vakautta palvelee myös se, että uusien jäsenmaiden tuotantolaitosten toiminta saatetaan mahdollisimman nopeasti EU:n vaatimusten mukaiseksi. Maatalouspolitiikan riittävä rahoitus on turvattava niin EU:ssa kuin kansallisesti. Etelä-Suomen kansallisen tuen jatkon turvaamiseksi Suomen on vuoden 2003 aikana saatava EU:lta oikeus yhtenäiseen, pitkäaikaiseen ja luonnonolosuhteet huomioon ottavaan kansalliseen tukeen koko maahan. Ilman kansallista tukea tuotanto muuttuisi kannattamattomaksi. Mahdollinen sairausvakuutusmaksun korotuksen korvaus myös viljelijöille ja muille yrittäjille Hallitus päätti budjettikehysriihessä kiristää vakuutettujen sairausvakuutusmaksua ensi vuoden alussa nykyisestä 1,5 prosentista 1,9 prosenttiin. Korotus koskee myös viljelijöitä ja muita yrittäjiä, vaikka julkisuudessa on puhuttu vain palkansaajien ja työttömien sairausvakuutusmaksun korotuksesta. Julkisuudessa on myös esitetty mahdollisuutta korvata maksun korotus muilla veronalennuksilla. Mikäli korvauksesta päätetään, se on ulotettava koskemaan myös viljelijöitä ja muita yrittäjiä. Lisätietoja: MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja Juha Saikkonen, p. 0400-325590 MTK:n johtokunnan puheenjohtaja Esa Härmälä, p. 0400 874 209 MTK:n toiminnanjohtaja Paavo Mäkinen, p. 0400 826 123 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/11/20020411BIT00890/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/11/20020411BIT00890/wkr0002.pdf