METSÄNOMISTAJAT VALMIIT VASTAAMAAN METSIEN SUOJELUN UUSIIN HAASTEISIIN

METSÄNOMISTAJAT VALMIIT VASTAAMAAN METSIEN SUOJELUN UUSIIN HAASTEISIIN Metsänomistajat odottavat valtiovallalta määrätietoista toimintaa Metso- toimikunnan linjausten toteuttamiseksi, muistuttaa varametsäjohtaja Timo Nyrhinen MTK:sta Kaakkois-Suomen metsänomistajien liiton syyskokouksessa Luumäellä. Kokous pidetään Luumäen motellissa. (Julkaisuvapaa klo 12) Hallituksen päätös eteläisen Suomen metsien suojeluohjelmasta on merkittävä askel oikeaan suuntaan. Suojelupolitiikassa on nyt siirrytty pakosta vapaaehtoisuuteen ja määrästä laatuun. Tehdyt selvitykset osoittavat, että metsänomistajat ovat perusmyönteisiä metsien suojeluun. Nyt tehty linjan muutos metsien suojelussa vastaa myönteisesti metsänomistajien esittämiin vaateisiin. Peruspilarit ovat omistusoikeuden säilyminen, vapaaehtoisuus ja täysi korvaus. Näihin tekijöihin perustuu myös Etelä-Suomen metsien suojelua pohtineen Metso - toimikunnan työ, jonka linjaukset hallitus kirjasi syksyllä periaatepäätökseensä. Enää ei pidä syntyä tilanteita, joissa metsänomistaja itse saa viimeisenä tiedon siitä, että hänen metsässään on suojelunarvoisia luontokohteita. Vastuu muutoksen toteutumisesta on niin ympäristö- kuin metsäviranomaisillakin. Metsien suojelussa otetaan käyttöön tukku uusia suojelukeinoja. Näitä ovat muun muassa luonnonarvokauppa, tarjouskilpailu ja luonnonhoitoalueiden perustaminen sekä olemassa olevien suojelualueiden hoito. Ensi vaiheessa kuitenkin laaditaan kriteeristö siitä, millaisia luontokohteita on vielä tarve säilyttää. Tämä tulee tehdä kiireellisesti, jotta uusia keinoja päästään kokeilemaan heti ensi kesänä. Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että metsänomistajat ovat valmiit vastaamaan niihin haasteisiin, joita uusi metsien suojelupolitiikka tuo tullessaan. Tehty mielipidekysely osoittaa, että metsänomistajat suhtautuvat myönteisesti vapaaehtoisen suojelun kehittämiseen. Metsänomistajien ja luonnonsuojelupiirin Satakunnassa valmistelemaa luonnonarvokauppaa puolet metsänomistajista piti erittäin tai suhteellisen hyvänä ajatuksena. Metsänomistajien aloitteesta perustettavaa luonnonhoitoaluetta 69 % metsänomistajista piti erittäin tai suhteellisen hyvänä ajatuksena. Suojeltavien kohteiden tarjouskilpailu sai taakseen vastaavin arvosanoin 63 % metsänomistajista. Uuden suojelupolitiikan toteutumisen ohjat ovat nyt valtiovallan käsissä. Metsänomistajat odottavat, että seuraavalla hallituskaudella toteutetaan määrätietoisesti nyt päätetyt linjaukset. Toimintaohjelman rahoitus tulee turvata koko vaalikaudeksi. Tämä on ensimmäinen suojeluohjelma, johon metsänomistajat suhtautuvat myönteisesti ja jonka toteutumista he haluavat tukea. Tätä mahdollisuutta ei pidä päästää pois käsistä. Lisätietoja: varametsäjohtaja Timo Nyrhinen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y., gsm 0400 416 025 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/12/20021212BIT00050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/12/20021212BIT00050/wkr0002.pdf

Tilaa