METSÄNOMISTAJIEN PUUNMYYNTUHALUT VÄHISSÄ, KYSYNTÄ KASVAA VUODEN LOPPUA KOHTI

Metsänomistajien puunmyyntiaikomukset ovat maaliskuussa tehdyn Metsätutka -kyselytutkimuksen mukaan pienemmät kuin kahtena edellisenä vuonna, kertoo tutkimuspäällikkö Juha H a k k a r a i n e n. Hakkarainen puhuu tänään klo 13 Kaakkois-Suomen Metsänomistajien liiton vuosikokouksessa Luumäellä. METSÄNOMISTAJIEN PUUNMYYNTUHALUT VÄHISSÄ, KYSYNTÄ KASVAA VUODEN LOPPUA KOHTI Maailman talous näyttää olevan elpymässä ja ensimmäiset reaalitalouden merkit talouden piristymisestä ovat näkyvissä. Yhdysvaltain BKT:n arvioidaan lisääntyvän tänä vuonna jo 1,6 ja ensi vuonna noin 3 prosenttiin. Edellytykset kasvun nopeutumiseen myös euroalueella ovat hyvät. Myös suomalaisten taloudelliset mielialat ovat parantuneet ja kansalaiset uskovat oman taloudellisen tilanteensa paranevan loppuvuotta kohti. Samoin teollisuus odottaa suhdanteiden asteittaista toipumista. Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton TT:n luottamusindikaattorin mukaan teollisuuden ja rakentamisen luottamus vahvistui maaliskuussa selvästi. Viimeisimpien suhdanne-ennusteiden mukaan lähes kaikkien toimialojen tuotannon ja viennin uskotaan piristyvän vuoden loppupuoliskolla ja vienti-hintojen kääntyvän nousuun. Vuoden loppupuoliskolla paranevien suhdanteiden myötä paperiteollisuuden tuotannon uskotaan kääntyvän kasvuun. Vuonna 2003 tuotannon ja viennin ennustetaan yltävän voimakkaaseen, jopa liki 10 prosentin kasvuun. Toisaalta sahateollisuudessa ei ole näkyvissä selviä kasvun merkkejä ja hintataso on edelleen erittäin alhainen. Metsäteollisuuden käänteen odotetaan vauhdittavan myös raakapuun kysyntää syksyllä. Samoin puun hintakehityksen ennakoidaan kääntyvän positiiviseksi vuoden 2002 loppupuolella. Kuitenkin on muistettava, että viime vuonna raakapuun tuonti ylsi ennätykselliseen 15,4 miljoonaan kuutiometriin. Mikäli tuonnin kasvu jatkuu edelleen, tarkoittaa se sitä, että nousuun kääntyvästä metsäteollisuustuotannosta huolimatta kotimaiset hakkuut voivat jopa laskea. Erityisesti tämä koskee kuitupuun hakkuita. Maaliskuussa suoritetun Metsätutka -kyselytutkimuksen mukaan metsänomistajien puunmyyntiaikomukset ovat vuonna 2002 pienemmät kuin kahtena edellisenä vuonna. Erityisesti puun myyntihalukkuus on laskenut Pohjanmaalla ja Järvi-Suomessa. Klassinen markkinoiden "näkymätön käsi" näyttää ohjaavan metsäomistajien puumarkkinakäyttäytymistä. Myyntiveron valinneet metsänomistajat vähentävät jo strategisesti puuntarjontaa odottaen ilmeisesti vuotta 2006. Tästä osoituksena on, että näiden metsäomistajien myyntihalukkuus on liki puoliintunut viime vuodesta. Toisaalta pinta-alaverolliset ilmoittavat hieman lisäävän myyntejään. Myyntiverotuksessa olevilla metsäomistajilla tarjonnan hintajousto lienee vahvasti positiivinen. Puun hinnan nousu saa aikaan tarjonnan nousun ja vastaavasti hinnan laskiessa tarjontaa supistetaan voimakkaasti. Heidän puumarkkinakäyttäytymisensä on pitkälti kiinni loppuvuoden hintakehityksestä. Valitettavasti lienee taas niin, että sahateollisuuden ahdingosta huolimatta kysyntä ja sitä myötä hinta-paine kohdistuvat nimenomaan tukkipuun - ei kuituun. Se puolestaan kärjistää sahateollisuuden kannattavuuskriisiä ja ohjaa ennestään vääristynyttä hakkuiden rakennetta päätehakkuuleimikoihin. Lisätietoja: tutkimuspäällikkö Juha Hakkarainen, MTK, metsäryhmä, gsm 0400 870 867. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/09/20020409BIT00410/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/09/20020409BIT00410/wkr0002.pdf

Tilaa