METSÄTALOUDEN KANNATTAVUUS SÄILYTETTÄVÄ POHJOIS-SUOMESSA

[REMOVED GRAPHICS] MTK -TIEDOTE 26.4.2002 Metsätalouden kannattavuuden suurin uhka on kuitupuun alhainen hinta. Metsätalous ei voi toimia kestävästi niin, että tuloja saadaan vain päätehakkuissa kerran 100 vuodessa, sanoo puheenjohtaja Esa Härmälä. Härmälä puhuu tänään Pohjois- Suomen metsäomistajien liiton vuosikokouksessa Kemissä. Tilaisuus alkaa klo 10.30. METSÄTALOUDEN KANNATTAVUUS SÄILYTETTÄVÄ POHJOIS-SUOMESSA Suomen metsätalouden kannattavuutta uhkaavat monet tekijät. Puun hinta on alentunut tai junnannut paikoillaan viime vuodet, tuotantokustannukset nousevat jatkuvasti, uudistetut metsälait pienentävät hakkuutuloja, suojeluun on siirretty runsaasti hyviä talousmetsiä ja puun tuonti Venäjältä on vuosikymmenessä viisinkertaistunut. Monet näistä kielteisistä vaikutuksista ovat kohdistuneet erityisen voimakkaasti Pohjois-Suomeen. Suurin uhka metsätalouden kannattavuudelle on alhainen kuitupuun hinta. Hintasopimusjärjestelmien purkautumisen jälkeen on keskittynyt ostajakunta pystynyt alentamaan sitä voimakkaasti. Kuitupuun alhainen hinta on jo tehnyt ensiharvennukset monin paikoin taloudellisesti kannattamattomiksi ja uhkaa myöhäisempienkin harvennushakkuiden kannattavuutta. Metsätalous ei kuitenkaan voi toimia kestävästi niin, että metsästä on tuloja vain päätehakkuussa kerran 100 vuodessa. Myös harvennushakkuiden tulee antaa metsänomistajan työlle ja yrittämiselle katetta. Ruotsissa kuitupuun hinta on vielä Suomeakin alhaisempi. Tämä on johtanut siihen, että Pohjois-Ruotsissa metsän tuotto on muuttunut negatiiviseksi. Tästä puolestaan on seurannut metsänhoidon ja metsätalouden tason tuntuva lasku. Tämä ei voi olla Suomen tie. Kuitupuun alhaisesta hinnasta johtuva harvennushakkuiden tekemättä jättäminen johtaisi kohtalokkaisiin seurauksiin Suomessa toimivan metsäteollisuuden kannalta. Järeänkin puutavaran saanti heikkenisi ajan myötä, metsien kasvu hidastuisi ja korjuukustannukset nousisivat. Metsäteollisuuden raaka-ainepohja Suomessa alkaisi laadullisesti heikentyä ja määrällisesti pienentyä. Metsäteollisuuden on tunnettava vastuunsa metsätalouden tulevaisuudesta Suomessa ja nostettava kuitupuun hinta sellaiselle tasolle, että harvennushakkuiden kannattavuus säilyy. Näin teollisuus turvaa parhaiten myös oman tulevaisuutensa. Ensiharvennusten heikkoa kannattavuutta on viime vuosina paikattu valtion tuella. Se on ollut tarpeellista tässä tilanteessa hoitorästien poistamiseksi, mutta se ei voi olla pitemmän päälle tervettä ja kannatettavaa politiikkaa. Metsätalous on pyrittävä säilyttämään itse itsensä kannattavana markkinaehtoisena elinkeinona. Teollisuudella on mahdollisuus omin voimin taata ensiharvennusten taloudellinen kannattavuus. Lisätietoja: puheenjohtaja Esa Härmälä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/26/20020426BIT00150/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/26/20020426BIT00150/wkr0002.pdf

Tilaa